Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma OrganoClick AB Den 10 maj 2016 Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma OrganoClick AB Den 10 maj 2016 Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB."— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma OrganoClick AB Den 10 maj 2016 Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

2 1)Stämmans öppnande 2)Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3)Val av en eller två justeringsmän 4)Upprättande och godkännande av röstlängd 5)Godkännande av dagordningen 6)Prövningen av om stämman blivit behörigen sammankallad 7)Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets ledning och styrelse 8)Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse 9)Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning 10)Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11)Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12)Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer 13)Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor 14)Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15)Val av revisorer 16)Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning 17)Övriga frågor 18)Stämmans avslutande Dagordning Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

3 Året i korthet Koncernens totala försäljning blev 30,5 (20,6) miljoner kr Genomsnittligt antal medarbetare 21 (14) st. Filippa K första modebolag som använder vår DWR Distributionsavtal tecknat i Taiwan och Kina för vår DWR Fortsatt expansion i Norden för OrganoWood AB Flytt av verksamheten till ny produktionsanläggning Testproduktion av vår nya fibergjutningslina ISO 9001- & 14001-certifiering Bolaget listades på Nasdaq First North med en kapitalanskaffning om 75 miljoner kr Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

4 Organisation Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Dotterbolag 60 % ägande Armando CórdovaClaes-Göran BeckemanAshkan PouyaBertil Hagman Styrelse Mårten Hellberg VD Forskning & utveckling Funktionell textil & nonwoven Produktion Juhanes Aydin Robin Grankvist OrganoWood ABBiokompositer Finans & ekonomi Jens Hamlin Jessica Sundborg Ulrika Svärd Göran E Larsson Dan Blomstrand Kvalitet & miljö Elisabeth Heinrich Marknad Jens Wistedt

5 Biokompositer Funktionell textil & nonwoven Funktionellt trä Affärsområden Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

6 Våra kunder & partners Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

7 Funktionellt trä – OrganoWood AB 2015 OrganoWoods omsättning ökade med 44 % till 29,89 miljoner kr Fortsatt expansion på den Nordiska marknaden Distribution av OrganoWoods träskyddssystem via Welin & Co gav kraftigt försäljningslyft Europeisk expansion av träskyddssystemet via distributörer inleddes under hösten Utveckling av miljömärkt trärengöringsmedel färdigställdes Produkter OrganoWood® - virke OrganoWood® - träskyddssystem Kunder Sverige - XL-BYGG, K-rauta, Optimera, Bygma, Karl Hedin, Nordström, Woody -Welin & Co – Colorama, Happy Homes Norge - Optimera Finland - S-gruppen Danmark - Frøslev træ Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

8 Funktionellt trä - OrganoWood Träskyddssystem

9 Funktionellt trä - OrganoWood Motionsanläggningen Kotten, Kungälv Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

10 Funktionellt trä - OrganoWood Bro, Kristianstad Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

11 Funktionellt trä - OrganoWood Skola, Sundbyberg Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

12 Funktionellt trä - OrganoWood Silverbyn, Aspö Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

13 Funktionellt trä - OrganoWood Privat villa, Guise Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

14 Funktionellt trä - OrganoWood Privat villa, Trosa Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

15 Funktionellt trä - OrganoWood Trelleborgs central Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

16 Funktionellt trä - OrganoWood Bikupa Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

17 Funktionell textil & nonwoven 2015 Filippa K första modemärke som använder vår DWR-teknik Distributionsavtal med Pinnacle Tek i Taiwan Distributionsavtal med Shanghai Amazingtex i Kina Rekrytering av säljkår under hösten Produkter OrganoTex ® Hållbar vattenavstötande (DWR) textilteknik OC-aquasil™ Tex Industriellt DWR-additiv OC-biobinder™ Biopolymer-baserat bindemedel för nonwoven och textiler Kunder & partners Almedahls AB Chang-Ho Fibers Filippa K Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

18 Funktionell textil & nonwoven Filippa K - vårkollektion Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

19 Funktionell textil & nonwoven Filippa K - höstkollektion Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

20 ©2016 OrganoClick AB Bindemedel för nonwoven och teknisk textil Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Funktionell textil & nonwoven OC-BioBinder™ - biobaserat bindemedel för nonwoven

21 Funktionell textil & nonwoven OC-BioBinder™ - biobaserat bindemedel för nonwoven Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Biobaserat Förnyelsebart Biologiskt nedbrytbart OC-BioBinder™ är tillverkad av modifierade kolhydrater, proteiner och organiska syror och ersätter petrokemisk latex (plast) som bindemedel

22 Funktionell textil & nonwoven OC-BioBinder™ - teknik Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Biopolymerer skapar starka bindningar mellan fibrerna i materialen

23 Funktionell textil & nonwoven OC-BioBinder™ - applikationer Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Nonwoven Fordonsindustri Hemtextil Filter Takpapp Hygienprodukter Medicinsk textil Jordbrukstextil Servetter Marknad för bindemedel värd ca 4-5 miljarder kr

24 Funktionell textil & nonwoven OC-BioBinder™ - våra produkter Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

25 Funktionell textil & nonwoven OC-BioBinder™ - 2015 Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Ett tiotal projekt igång med industriella nonwoventillverkare Flera potentiella storvolymkunder Account manager rekryterad under hösten

26 2015 Testkörning av våra nya fibergjutningslina Certifiering av Nyarps begravningskista Införsäljning inledd mot nya applikationer Affärsområdeschef rekryterades Kunder Nyarp Biokompositer Produkter Fibergjutna produkter -Kundanpassade specialprodukter som t.ex. kistor och bilkomponenter Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

27 Biokompositer Begravningskistor Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Testproduktion startade under hösten Certifiering för kremationsbegravning klar i oktober Nyarp lanserar kistan under 2016 – förvisning den 22 april på SBF:s årsmöte Nordisk marknad om ca 260 000 kistor Europeisk marknad (EU) om ca 5 miljoner kistor

28 Biokompositer Andra applikationer Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB Ersättning av plastkomponenter i fordon, flyg och tåg Ersättning av träfiberskivor i möbler Lättviktsmaterial för byggindustrin Ersättning av plast i förpackningar och engångsartiklar

29 Mål och aktiviteter 2016 Fortsatt hög tvåsiffrig försäljningstillväxt Expansion av OrganoWoods träskyddssystem till Storbritannien, Irland, Nederländerna och Tyskland Start av tillverkning och leverans av kistmaterial Ett flertal nya varumärken använder OrganoTex® OC-biobinder™ implementerat hos ett flertal tekniska textiltillverkare Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

30 Första kvartalet 2016 Försäljningstillväxt om 23 % OrganoWood tecknade distributionsavtal i Storbritannien, Irland och Israel OrganoWood lanserade ett miljömärkt trärengöringsmedel till sitt träskyddssystem Förvisning av Nyarps begravningskista på SBF:s årsmöte den 22 april Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

31 Ekonomisk utveckling Bolaget grundades Produktutvecklingsfas Lansering av OrganoWood® Lansering av OrganoTex® Lansering av fiberkompositer Expansionsfas Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB

32 Tack för er uppmärksamhet! Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB


Ladda ner ppt "Årsstämma OrganoClick AB Den 10 maj 2016 Årsstämma OrganoClick AB Datum: 2016-05-10 © 2016 OrganoClick AB."

Liknande presentationer


Google-annonser