Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dynamics Ax 2012 Huvudplanering Pär Hansson, produktionskonsult 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dynamics Ax 2012 Huvudplanering Pär Hansson, produktionskonsult 1."— Presentationens avskrift:

1 Dynamics Ax 2012 Huvudplanering Pär Hansson, produktionskonsult 1

2 © Sogeti Nyheter ”Classic AX” 2 -Starttid för planering -Spårning för huvudplaner -Planerade order för Intercompany -ATP (Available To Promise) vid förfrågan -ATP vid försäljningsorder -CTP (Capable To Promise) vid försäljningsorder -Prognosavräkning på halvfabrikatsnivåer -Demand forecasting

3 © Sogeti Starttid för planering 3 ”Vanlig anpassning i tidigare versioner om man kör produktion”

4 © Sogeti Spårning för Huvudplaner 4 ”Identifiera hur fastställdes produktion, datum, kvantiteter och prioriteringar för en order”

5 © Sogeti Planerade order för Intercompany 5 Planeringssekvens så Att Koncernintern huvudplanering kan startas från valfritt bolag

6 © Sogeti ATP vid förfrågan 6 ”Möjligt att lova utifrån angiven tidsgräns” Tidsgräns kan anges per produkt ”ledtid” ATP beräknas utifrån aktuell artikelnivå (vanligtvis MTS)

7 © Sogeti ATP vid försäljningsorder 7 OM ATP skall användas Kan anges per artikel

8 © Sogeti CTP vid försäljningsorder 8 Motsvarande ”Nedbrytning” dvs alla strukturnivåer, Möjlighet att använda kapacitetstak etc.. (vanligtvis MTO) OM CTP skall användas Kan anges per Artikel Risk för ”låg prestanda” vid komplexa strukturer i kombination med lång tidsgräns för nedbrytning

9 © Sogeti Prognosavräkning på halvfabrikatsnivåer 9 Möjlighet att få Avräkning på ex nivå 1 för att minska risk för felaktig lageruppbyggnad på färdiglager

10 © Sogeti Demand Forecasting – Teknik 10

11 © Sogeti Demand Forecasting – bas prognos 11 Basprognosen kan skapas enbart utifrån historik Alternativt skapas utifrån ett antal Varianter på prognosalgoritmer som finns i SQL Analysis Services http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43128

12 © Sogeti Demand Forecasting – justera prognos 12 Justering av prognos via redigerbar pivottabell

13 © Sogeti Demand Forecasting – Importera prognos 13 Import till ”Efterfrågeprognos” som funnits i produkten sedan ”Axapta”


Ladda ner ppt "Dynamics Ax 2012 Huvudplanering Pär Hansson, produktionskonsult 1."

Liknande presentationer


Google-annonser