Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© KTC Control AB KTC Koncernen Pionjärer inom energieffektivisering! För fastighetsägare och hyresgäster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© KTC Control AB KTC Koncernen Pionjärer inom energieffektivisering! För fastighetsägare och hyresgäster."— Presentationens avskrift:

1 © KTC Control AB KTC Koncernen Pionjärer inom energieffektivisering! För fastighetsägare och hyresgäster

2 © KTC Control AB Innehåll 1.Kort om KTC-koncernen 2. Femstegsmodellen™ för energieffektivisering 3. Samordningsfunktioner mellan Fastighets- och Lägenhetssystem 4. Energitjänster

3 © KTC Control AB KTC –Koncernen

4 © KTC Control AB Organisation KTC Control Stockholm AB VD JA SERVICECHEF SG SERVIGRUPP MT, HE, FK, DL PROJEKTCHEF HGT PROJEKTGRUPP TJ, JF MM, SK, DG, MF SCADA ANSVARIG RA SCADAGRUPP MP, RS ENERGITJÄNSTER PD, MC STAB EKONOMI FÖRSÄLJNING ME, HM

5 © KTC Control AB KTC- Koncernen Pionjärer inom energieffektivisering! Vi har sedan mitten på 80-talet hjälp våra kunder att utveckla system för fastighetsautomation och energieffektivisering Ca 110 anställda och 155 MSEK i omsättning (2008/09) Kunder: fastighetsbolag, energibolag, byggbolag samt OEM Försäljning sker även via Partners runt om i landet samt i Norge och Kina

6 © KTC Control AB Femstegsmodellen™ från KTC - helhetslösningen för energieffektivisering Som…  via mätvärdesinsamling ger full kontroll över dina fastigheters energiförbrukning och underlag för vidare effektiviseringsåtgärder,  säkerställer omedelbar besparing genom intelligent styrning av fastighetstekniska system,  blir din plattform för kontinuerlig driftsoptimering – med eller utan egen driftsorganisation,  samordnar funktioner och data mellan system för fastighetsdrift och system för individuell mätning i lägenheter,  skapar individuell beteendeförändring hos dina hyresgäster, Till skillnad från andra lösningar så kan Femstegsmodellen™ paketeras helt efter varje kunds unika behov.

7 © KTC Control AB 4. Individuell mätning Larm Webbportal för tekniska system 2. Datoriserad styrning 3. Driftövervakning Via webbaserat system Femstegsmodellen™ från KTC - helhetslösningen för energieffektivisering 5. Boendekommunikation OPC server 1. Mätning & Analys Drift & Underhåll Energioptimerande åtgärder Lägre energiförbrukning och bättre klimat genom fastighetsoptimering och förändrat hyresgästbeteende

8 © KTC Control AB Steg 2 Datoriserad Styrning Vad är viktigt?  Att se de fastighetstekniska installationerna som ett system och analysera hur de påverkar varandra för en optimal drift.  Att genom intelligent styrning uppnå omedelbara besparingar och underlätta den tekniska förvaltningen.  Att välja skalbara produkter för optimal ekonomi både i inköp och service under hela livscykeln.  Att med anpassad teknik utföra viktiga funktioner som tex.: –Effektbegränsning för att minimera det momentana effektuttaget för fastigheten. –Referenstemperatur mätning i fastigheten för behovsstyrd framledningstemperatur.  Att möjliggöra driftoptimering på distans - energijägare!

9 © KTC Control AB Dynamisk Effektbegränsning Kapar de dyra topparna, upp till 20% besparing Före Efter

10 © KTC Control AB 4. Individuell mätning Larm Webbportal för tekniska system 2. Datoriserad styrning 3. Driftövervakning Via webbaserat system Femstegsmodellen™ från KTC - helhetslösningen för energieffektivisering 5. Boendekommunikation OPC server 1. Mätning & Analys Drift & Underhåll Energioptimerande åtgärder Lägre energiförbrukning och bättre klimat genom fastighetsoptimering och förändrat hyresgästbeteende

11 © KTC Control AB KTC Scada Online

12 © KTC Control AB 4. Individuell mätning Larm Webbportal för tekniska system 2. Datoriserad styrning 3. Driftövervakning Via webbaserat system Femstegsmodellen™ från KTC - helhetslösningen för energieffektivisering 5. Boendekommunikation OPC server 1. Mätning & Analys Drift & Underhåll Energioptimerande åtgärder Lägre energiförbrukning och bättre klimat genom fastighetsoptimering och förändrat hyresgästbeteende


Ladda ner ppt "© KTC Control AB KTC Koncernen Pionjärer inom energieffektivisering! För fastighetsägare och hyresgäster."

Liknande presentationer


Google-annonser