Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMTALSMETODIK – HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMTALSMETODIK – HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT."— Presentationens avskrift:

1 SAMTALSMETODIK – HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT

2 - SAMTALSMETODIK - Varför? På vilket sätt? Er roll?

3 Förebyggande Skapa reflektion Öppna frågor/ informera Bemöta

4 Samtalsövning Ett samtal kan se olika ut. Vilket samtal fick bäst resultat? Varför blev det så?

5 Förebild eller inte! På vilket sätt är ni en förebild? Vilken roll har gymmet/föreningen?

6 För att kunna förändra måste man förstå! Varför? Hur man känner igen en Estet och hur vi bemöter? Att förebyggande arbetet är viktigt!

7 Kontakt är viktigt! Hur tar ni kontakt idag? Hur ser er medlem ut? Hur bygger vi förtroende?

8 Att lyssna aktivt! Lyssna till ”hela” individen Läs av kroppsspråk, ögon,ord, tonläge Genom att lyssna visar vi empati, förståelse, respekt. Bygger tillit och förtroende.

9 Samtalsövning ”Lyssna aktivt” 1+1, 1 min 1)Berätta något för den andre om en förändring du har funderat på/vill göra/ borde göra/har börjat göra i ditt liv. Lyssnaren lyssnar utan att fråga eller kommentera, ca 1 min 2) Lyssnaren sammanfattar med egna ord, dvs återberättar till berättaren vad hen hört och förstått. Avsluta med en fråga: - Har jag fått med allt? Är det något du vill tillägga? Byt roll. Sammanfattningar visar att vi är intresserade, gör att personen känner sig lyssnad till – skapar kontakt och bygger förtroende. Låter kunden höra sig själv - förstärker förändringsprat.

10 Öppen fråga ? Börjar med ex. När, Hur, Vad, Vilka tankar? Undvik varför, varför? Är en inbjudan. Berätta mer...beskriv... Ger oss en utförligt information om mottagarens situation. Hur kan du gå tillväga? Vad är det som är bra med…? Vad tror du kan hjälpa dig att…? Sluten fråga? Börjar på ett verb. Svaret är ja/nej eller en konkret fakta.

11 Övning Ställ de slutna frågorna till varandra. Omformulera dem sedan till öppna frågor, (skriv ner). Avsluta med att ställa de öppna frågorna till varandra. Reflektera över eventuella skillnader i samtalet. Är du orolig för din hälsa? Är du intresserad av att veta mer om bieffekterna av dopning? Fungerar träningen bra? Om du fortsätter att dopa dig kommer din kropp att ta skada, tycker du att det är värt det?

12 Feedback Att tänka på Syfte Konkreta exempel på situation/beteende. Vem är personen? Nära i tid Hur Använd "Jag-budskap" Ställ frågor och lyssna Förtydliga Föreslå stöd och alternativ

13 Jag-budskap "När du..." Beteende och konkret situation. ”Upplever jag/känner jag…” "...och det gör/gjorde att jag..." Vad ovanstående får för konsekvens. "Jag vill/önskar att du istället..." Det jag vill/önskar att personen förändrar, förstärker, fortsätter med.

14 Reaktioner Ambivalens "Åh ena sidan och åh andra sidan" Lyssna och summera kort det du hör. Vad fungerar bra med det du vet idag? Vad fungerar mindre bra? För-och nackdelar med nuläget. Nackdelar och fördelar med en förändring. Motstånd "Äh, det där tror jag inte på Betona personligt val och kontroll -K: Jag kommer aldrig att sluta, vad du än säger! -R: Du har helt rätt. Du bestämmer själv hur du ska göra. Reflektion -K: Jag försöker ju! Om alla bara kunde sluta tjata så förbannat! -R: Du gör så gott du kan Summera vad personen säger, var nyfiken ”- Berätta mer…”. Informera i dialog. 12

15 ”Informera i dialog” Leverans av information till en annan individ. T.ex. Är det ok för dig att jag berättar om… Genom information kan man ge kunskap som kan leda till förändring. Ge aldrig information innan du har frågat ”om lov”. Man är mer mottaglig för information om man själv får välja. :)

16 Samtalsövning ”Informera i dialog” 1+2, 2 min/p Informera, lyssna och sammanfatta Ämne: 100% ren hård träning - Vad vet Du om 100% ren hård träning? - Är det ok för dig om jag berättar? - Det är så att…. - Hur ser du på det? Lyssna, bekräfta och sammanfatta.

17 Vad är fördelar med att få en bra kontakt med medlemmarna? Vad vinner vi på att bygga förtroende och förståelse? Hur kan vi dra nytta av att vara en förebild? Hur kan det ”goda samtalet” förebygga och få oss närmare medlemmen? Vad i ligger vår utmaning på vår anläggning?

18 Sammanfattning Vad tar ni med er? Vilka upptäckter har ni gjort? Var ambassadörer!! Övriga frågor?? Vill Du veta mer om samtalsmetodik: www.folkhalsomyndigheten.se/somra Motiverande samtal – att motivera människor till förändring Miller, W.R., Rollnick, S. (2009)

19 Ett stort tack för er uppmärksamhet! Önskar ni komma i kontakt med mig så finns jag på petra.gorlinge@gmail.com 0732-00 2113 Blocket Samtalsmetodik


Ladda ner ppt "SAMTALSMETODIK – HUR NÅR JAG FRAM OCH SKAPAR KONTAKT."

Liknande presentationer


Google-annonser