Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omorganisering i Finland NVF Organisering och marknad Förbundsutskottsmöte i Trondheim 9.6.2011 Matti Piispanen Vad hände 1.1.2010 Vad hände 1.1.2011 Första.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omorganisering i Finland NVF Organisering och marknad Förbundsutskottsmöte i Trondheim 9.6.2011 Matti Piispanen Vad hände 1.1.2010 Vad hände 1.1.2011 Första."— Presentationens avskrift:

1 Omorganisering i Finland NVF Organisering och marknad Förbundsutskottsmöte i Trondheim 9.6.2011 Matti Piispanen Vad hände 1.1.2010 Vad hände 1.1.2011 Första erfarenheter från regionen och centralstyrning

2 Förvaltningsreform 20102 12.5.2009 / Matti Piispanen 1.1.2010

3 Förvaltningsreform 20103 12.5.2009 / Matti Piispanen 1.1.2010

4 Förvaltningsreform 20104 12.5.2009 / Matti Piispanen 1.1.2010

5 Förvaltningsreform 20105 12.5.2009 / Matti Piispanen Trafikledsverkets organisering 1.1.2010? vår 2011, när vi har flyttat under samma tak? Trafiksystem SjökartorTrafikled Trafikcentralen Gemensamt 1.1.2010

6 Förvaltningsreform 20106 12.5.2009 / Matti Piispanen 1.1.2010

7 Förvaltningsreform 20107 12.5.2009 / Matti Piispanen 1.1.2010

8 Förvaltningsreform 20108 12.5.2009 / Matti Piispanen 1.1.2010

9 Förvaltningsreform 20109 12.5.2009 / Matti Piispanen Styrningsmodell Strategisk dokument mellan ministerierna och ELY (gemensam för alla) ministerierna och centrala ämbetsverk förbereder ANM koordinerar för regeringsperiod Strategiska mål Strategisk avtal mellan ministerierna och de enstaka ELYn ELY och landskapsförbund förbereder för regeringsperiod linjer, budgetramar Operativ avtal mellan ELY och sektorministeriet/centralämbetsverk (KM och TV) för ett år noggrannare mål för väghållning Budgetstyrning Vägpengar via KM och TLV andra resurser via ANM KM: Kommunikationsministeriet (LVM) TLV: Trafikledsverket (VV) ANM: Arbets- och näringslivministeriet (TEM) Substansstyrning? strategiska linjer regelverk (kvalitetskrav etc) gemensamma handlingssätt godkännandet av planer * stöd till projekt * F&U * Substansstyrning samlas till en gemensam verksamhetsanvisning för väghåll som uppehålls av nätverk (9xELY+TLV). *) Beskrivs som en service och avtalas i nätverk 1.1.2010

10 Förvaltningsreform 201010 12.5.2009 / Matti Piispanen Kompliserad? Inte als! 1.1.2010

11 www.fta.fi VAD HÄNDE 1.1.2011 Trafikverket omorganiserade sina avdelningar, från trafikledsmässigt till processmässigt Trafikverket nämde en ELY samordnare att koordinera Trafikverket- ELY samarbete Ny fart på regionalisering till Lappeenranta Regionalstyrning (ELY) fortsatte som förut 6.4.2011 / Matti Piispanen 1.1.2011

12 Trafiktjänster Utveckling av trafikstyrning Verksamhetsstyrning och nätanvändning Vintersjöfart Telematik Trafikstyrning Styrning av vägtrafik Vägtrafikcentraler - Helsingfors - Åbo - Tammerfors - Uleåborg - (Villmanstrand) Styrning av järnvägstrafik Bantrafikcentralen - Helsingfors Sjötrafikledning Sjötrafikcentraler - Finska viken - Västra Finland - Saimen Trafikverkets organisation Kommunikation StabELY-samordnare Juridiska tjänster Internrevision TrafiksystemInvesteringDrift och underhåll Trafikledning Administration Generaldirektör Styrning av investeringar Upphandlingsstyrning Marknader och ekonomi Projektplanering Planering Styrning av planering Byggherreverksamhet Nya projekt Förbättringsprojekt Ingenjörsbyggande Tekniska system Trafikplanering Resor och transporter Trafiktjänster och trafiknät Sjöfartsstöd Strategi Verksamhetsstyrning Verksamhetsutveckling Trafik- och trafikledsdata Trafikledsdata Lägesinformation Trafikledshållning Planering av trafikleds- hållning Styrning och utveckling av trafikledshållning Drift och underhåll Farledsenheter - Villmanstrand - Helsingfors - Åbo - Vasa Infrastrukturteknik Konstruktioner Konstbyggnader Styrnings- och säkerhetsanordningar Miljö och säkerhet Sjökortläggning Sjökort Sjömätning Hydrografisk information Ekonomi Basservice inom ekonomiadministration Redovisningssystem Personal Personaladministration Kompetensutveckling Hantering av förändringar IT Data- och informations- teknologi, ICT-enheten Dataadministration Arkitektur och utveckling Dokumenthantering Bibliotek Administrativa tjänster Ämbetsverkstjänster Rese- och sekreterartjänster Stödtjänster 1.1.2011

13 www.fta.fi REGIONALISERING TILL VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA) Ram Nu ca. 30 anställda 2013 minst 40 anställda 2015 minst 110 anställda (90?) av ca. 700 Arbetsområden Nu Farledsenheten för inre vattenvägar (Saimaa) Vissa delar av bro teknik Vissa delar av dataregistren Beslut Ny trafikcentral? Nästan alla nyrekryteringar Avdelningar på gång att definiera i sina personalplan 6.4.2011 / Matti Piispanen 1.1.2011

14 www.fta.fi ARBETSDELNING LIVI-REGIONEN-PRIVAT SEKTOR I TRAFIKLEDHÅLLNING 1/2 VägarBanorVattenled Trafikplanering Livi styr, ELY planerar i samarbete med kommunen, ban- och vattenledsfolk Livi i samarbete med ELY? Stora investeringar Livi planerar, ELY upphandlar projektering, Livi upphandlar genomföring. Privata företag projekterar och genomför. Livi planerar, upphandlar projektering och genomföring. Privata företag projekterar och genomför. Små investeringarLivi ger resurserna, ELY planerar och upphandlar, privata företag projekterar och genomför Livi planerar, upphandlar projektering och genomföring. Privata företag projekterar och genomför. 6.4.2011 / Matti Piispanen

15 www.fta.fi ARBETSDELNING LIVI-REGIONEN-PRIVAT SEKTOR I TRAFIKLEDHÅLLNING 2/2 VägarBanorVattenled Underhåll Livi ger mål och resursserna, ELY utsätter för konkurrens och upphandlar, privata företag genomför VR Track förbereder, Livi planerar, privata regionala (4) disponenter upphandlar, privata företag genomför Livi-central styr, regionala Livi- farledsenheter (4) upphandlar, privata företag (2011) genomför Skötsel Livi utsätter områden för konkurrens, ELY upphandlar, privata företag genomför Livi planerar, privata regionala (4) disponenter upphandlar, privata företag genomför Livi-central styr, regionala Livi- farledsenheter (4) upphandlar, privata företag (2011) genomför DriftLivi (öppningsbara broar) trafikledning i vägtrafikcentralen (4) Livi (öppningsbara broar), trafikledning i bantrafikcentralen (5?) Livi-Lappeenranta (sluss och öppningsbara broar)Trafikledning i sjötrafikcentralen (3) 6.4.2011 / Matti Piispanen

16 www.fta.fi ERFARENHETER OCH FRAMTIDSTANKAR, REGIONEN 1/2 (RITA PIIRAINEN) ELY-omvärlden Samarbetet mellan ELY och landskapen fungerar bra, speciellt markanvänding/trafik Samarbete med staten mera problematisk, 6 ministerier – 6 olika styrningsrör (tom. flera från samma ministeriet) Samarbete med trafikverket har blivit tunnare, ELY-samordare OK, regelbundna möten mellan ledelse OK Samarbete E – L - Y Synergi mellan E, L och Y har förbättras genom gemensam strategiprocess. Mycket synergi mellan L och Y (anläggningsinvesteringar, miljö, geografisk information, markförvärv) Gemensam administration inte färdig än (datasystem, gemensam lokal, 3..4 sätt att arbeta) Utlåtanden (1/ELY) samordnar verksamheten! ELYn blev klämda ihop i brottom, olika områden för E, L och Y, ledningsystem problematisk 6.4.2011 / Matti Piispanen Erfarenheter

17 www.fta.fi ERFARENHETER OCH FRAMTIDSTANKAR, REGIONEN 2/2 (RITA PIIRAINEN) Samarbete med olika trafikformer Inte så mycket än i ELY, mest i trafiksystemplanering som pågår OK Finslipning av gränsytor pågår i flera kontrakt Regional organisering av olika trafikslag kommer troligen att kongruera Framtidstankar (projekt ELY 2015) Antalet ELYn borde tänkas om, 9 + regionala kontor? ELY områden borde unifieras ELY ledning heltidsarbete ELY centralstyrning? 6.4.2011 / Matti Piispanen Erfarenheter

18 www.fta.fi ERFARENHETER OCH FRAMTIDSTANKAR, CENTRALSTYRELSEN (MATTI PIISPANEN) Erfarenheter Livi-ELY Väghållning fungerar, också styrning Kontakterna blivit tunnare och formellare Brist på resurserna förhindrar samarbete speciellt i utvecklingsarbete Nya samarbetspartner i båda sidor påverkar gamla vanor, synergi söks i nya håll Erfarenheter inom Livi Att slå ihop 3 kulturer är inte lätt! Andan är ändå positiv Framtidstankar Olikheter i trafikledhållning kommer att konvergeras, också i arbetsfördelning mellan central-regional-privatsektorn ELY kan få delar av ban- och vattenledsunderhåll, och vise versa. Speciellt i korsningar av olika trafikled Trafikledhållning konvergeras också inom trafikverket (broar, tunnlar, miljö…) 6.4.2011 / Matti Piispanen Erfarenheter


Ladda ner ppt "Omorganisering i Finland NVF Organisering och marknad Förbundsutskottsmöte i Trondheim 9.6.2011 Matti Piispanen Vad hände 1.1.2010 Vad hände 1.1.2011 Första."

Liknande presentationer


Google-annonser