Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2016 Marie Westin Försäkringsmedicinsk rådgivare FK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2016 Marie Westin Försäkringsmedicinsk rådgivare FK."— Presentationens avskrift:

1 Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2016 Marie Westin Försäkringsmedicinsk rådgivare FK

2 Lärandemål sjukskrivning T5 Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att kunna reflektera över läkarens roll Att kunna reflektera över risker och nytta med sjukskrivning Att känna till DFA kedjan

3 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall

4 Statistik Invånare i Sverige 9 500 000 Ålder 19-64 år ca 5 200 000 Sjukskrivna idag 120 000 Sjuk- och aktivitetsersättning 400 000 060820

5 Regler Dag 1:Karensdag Dag 8:Läkarintyg till arbetsgivaren Dag 2-14:Sjuklöneperiod för anställda Sjukpenning om arbetslös Dag 15:Läkarintyg till FK Sjukpenning från FK

6 Ersättning och omfattning Max 24 000 kr per månad som ska beskattas Sjukskrivning kan ske på 25, 50, 75 eller 100%

7 Rätt till sjukpenning Sjukdom På grund av sjukdomen nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel

8 Sjukdom och arbetsförmåga Ej entydiga begrepp Läkarens ord väger tungt

9 Sjukpenningtalen 1994 - 2014

10 Sjukpenningtalet varierar geografiskt

11 Pågående sjukfall i olika diagnoser den 31 dec 2005-2014 MUSKULOSKELETALA BESVÄR PSYKISK OHÄLSA

12 Läkaren skriver utlåtandet– FK bestämmer Läkaren gör sin bedömning av behov av sjukskrivning FK fattar beslut om rätten till ersättning Den försäkrade kan överklaga beslutet Ca 2% får avslag

13 Sjukskrivning är en del av vård och behandling Jämför med att skriva ut antibiotika eller sömntabletter Läkaren är aldrig tvungen att skriva ett sjukintyg Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet

14 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

15 Försäkrings- medicinskt beslutsstöd… www.socialstyrelsen.se/

16 Rekommenderade sjukskrivningstider enligt beslutsstödet – några exempel. Lumbago - vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 1 vecka, vid tunga (lyft, böjningar, vridningar) upp till 2 veckor Hjärtinfarkt - helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor Stressreaktion /krisreaktion – vid allvarliga tillstånd, med påtagliga sömnstörningar och viss kognitiv svikt, kan sjukskrivning, 2-6 veckor, gärna på deltid, övervägas

17 Sjukskrivning som rätt och/eller nytta rätt till sjukskrivning ej rätt till sjukskrivning nyttasjukskrivningsskada

18 Ska jag utfärda ett intyg eller inte? Är sjukskrivning bra för min patient ? Gynnar det sjukdomsförloppet? Vad ska jag skriva på intyget?

19 DFA-kedjan Diagnos Funktions- nedsättning Fält 2Fält 4 Fält 5 Aktivitets- begränsning

20 DFA Knäledsartros Rörlighet Stabilitet Smärtfunktion Gå Ändra kropps- ställning Stå Medelsvår depressiv episod Energi och driftfunktioner Kognitiva funktioner Emotionella funktioner Hantera dagliga rutiner Hantera stress och Krav Mellanmänsklig interaktion

21 Svåra moment läkarintyget Att beskriva Aktivitetsbegränsningarna Att beskriva F och A för just min patient, inte bara generell info om diagnos Beskriva graden av svårigheter Beskriva ”röda tråden” så att handläggaren också kan ”se” patienten

22 Sjukskrivning är en klinisk utmaning!

23 Inte doktorns bord

24 Sjukskrivningsdilemman Uppstår när läkaren har svåra val att göra – mellan rätt och gott och egna intressen

25 Gunnar är 61 år och arbetar på en mekanisk industri där han på grund av ont i axlarna sedan flera år har anpassade arbetsuppgifter. När han kom till arbetet i går beordrades han att arbeta vid en ny maskin. Han blev alldeles darrig av ilska och förtvivlan och lämnade verkstaden. Efter en vecka söker han sin läkare på vårdcentralen och kan inte tänka sig att gå till jobbet. Han har sovit dåligt och åter fått känningar av magkatarr.

26 Att tänka på för att sjukskrivningen ska bli bra Sjukdomsbegreppet är inte entydigt Arbetsförmåga är ett relativt begrepp Sjukskrivning har risker Samtala med patienten så att hans/hennes resurser kommer till sin rätt All sjukskrivning ska vara planerad

27 Sjukskrivning behöver tränas! Seminarier om konsultation och sjukskrivning

28 Inte doktorns bord Tydligt besked Ärlig kompromiss


Ladda ner ppt "Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2016 Marie Westin Försäkringsmedicinsk rådgivare FK."

Liknande presentationer


Google-annonser