Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sex, drugs and a sugar roll – beroendetillståndens mångfald Det sociala perspektivet…. Centre for Clinical Research Uppsala University, Central Hospital,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sex, drugs and a sugar roll – beroendetillståndens mångfald Det sociala perspektivet…. Centre for Clinical Research Uppsala University, Central Hospital,"— Presentationens avskrift:

1 Sex, drugs and a sugar roll – beroendetillståndens mångfald Det sociala perspektivet…. Centre for Clinical Research Uppsala University, Central Hospital, Västerås Kent W. Nilsson

2 ”Sammanbrottet” av det traditionella samhället skapar otillfredsställelse, konflikt och avvikelse. (Durkheim 1895 & 1912). Durkheim Den sociologiska synen

3 ”Chicago skolan” och dess idéer om staden som ett ekosystem styrt av ”naturligt urval” (Burgess 1926). Burgess Den sociologiska synen

4 ”Chicago skolan”, zoner, social disorganisation, svåra hemförhållanden, dålig ekonomi m.m. (Shaw & McKay 1942). Den sociologiska synen Shaw & McKay

5 100 år efter Durkheim…. Sir Michael Marmot Status Syndrome Din position i samhället, i den sociala hierarkin

6 Statussyndrome ”Our social sosition in realtion to others affects health and life-length” M. Marmot, 2004

7 Social status Low SES is related to higher risk for basically all diseases, as well as mortality. Areas with low SES has higher levels of criminality, and.. Lower levels of “social capital” - Low social trust - Low community engagement - High levels of hostility between inhabitants (Marmot 2004; Wilkinson 2006)

8 Social position, yrke och livslängd? I Norge ♀♂

9 I Sverige Social position, yrke och dödlighet?

10 Från Whitehall till Hollywood Sir Michael Marmot

11 Från Whitehall till Hollywood Sir Michael Marmot

12 “Low socioeconomic status is strongly related to substance abuse aggression, violence, and crime”. (Aneshensel & Sucoff, 1996; Burgess, 1916; Farrington, 1998; Marmot, 2004; Shaw & McKay, 1942; Wilkinson, 1999, 2004).

13 Stress – sociala stegen Kön Kön Etnicitet Etnicitet Utbildning Utbildning Yrke Yrke Inkomst Inkomst Sociala relationer Sociala relationer Socialt kapital Socialt kapital Social trust Social trust Makt, inflytande = Hälsa.

14 Social capital Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group. (Bourdieu 1986) Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group. (Bourdieu 1986)

15 Social capital in relation to alcohol consumption, smoking, and illicit drug use among adolescents: a cross-sectional study in Sweden ( Åslund & Nilsson 2013) Social Capital & Social Trust

16 Social Capital, Social Trust & Alcohol *** O.R.

17 Social Capital, Social Trust & Drugs *** * O.R.

18 Men allt hänger ihop; det som är bra funktionellt i en miljö, kan vara riktigt dåligt i en annan…. Fenomenet KASAM

19 Sense of coherence.. Globala motståndsresruser eller copingstrategier.. “The development of a sense of coherence and its impact on responses to stress situations.” “The structure and properties of the sense of coherence scale”. (Antonovsky 1986, 1993) Men konsekvensen av en hög KASAM, dvs hur coping- resurserna används beror på miljön…

20 Hazardous alcohol consumption and sense of coherence in emergency department patients with minor trauma Lower SOC-quartiles were associated with significantly lower values on socioeconomic variables (e.g. lower income, less education). As well as; significantly higher prevalence of hazardous alcohol consumption as well as illicit drug abuse and smoking. (Neuer et al 2006)

21 Our data support Antonovsky’s original concept of increasedalcohol consumption as a result of failed coping strategies…. (Neuer et al 2006) Men var det så enkelt…?

22 Destruktiv alkoholkonsumtion och coping bland ungdomar Nilsson KW, Starrin B, Simonsson B, Leppert J. 2007. Alcohol-related problems among adolescents and the role of sense of coherence. International Journal of Social Welfare 16(2):159-167.

23 Alkoholrelaterat problembeteende och coping Alkohol-KASAM-Modellen

24 Poor environment Good environment

25 Human psychology, behaviour etc. is created by evolution (G*E). Human psychology, behaviour etc. is created by evolution (G*E). Males and females differs in certain areas, according to evolutionary success. Males and females differs in certain areas, according to evolutionary success. ”The Blank Slate” (2002). ”The Blank Slate” (2002). S Pinker The evolutionary view…

26 Biologi-Miljö-Evolution Inom sociologin går det inte att bortse från genetisk variation, olika känslighet för miljön. Inom sociologin går det inte att bortse från genetisk variation, olika känslighet för miljön. Inom biologin går det inte att bortse miljöpåverkan Inom biologin går det inte att bortse miljöpåverkan Inom båda fälten tappar vi en viktig pusselbit när vi inte justerar för interaktionen GxE Inom båda fälten tappar vi en viktig pusselbit när vi inte justerar för interaktionen GxE Genetisk känslighet; en förutsättning för evolution, dvs biologisk plasticitet Genetisk känslighet; en förutsättning för evolution, dvs biologisk plasticitet

27 Biologi-Miljö-Evolution Genetiska associationsstudier kommer att ge olika resultat beroende på vart i miljön man drar sitt sample Genetiska associationsstudier kommer att ge olika resultat beroende på vart i miljön man drar sitt sample Sociologiska associationsstudier kommer att ge olika resultat beroende på vilka individer som ingår i samplet Sociologiska associationsstudier kommer att ge olika resultat beroende på vilka individer som ingår i samplet Vissa modeller, exempelvis tvillingstudier förutsätter att det inte finns någon interaktion mellan faktorerna (G-SE-NSE)…… Vissa modeller, exempelvis tvillingstudier förutsätter att det inte finns någon interaktion mellan faktorerna (G-SE-NSE)……

28 Biologi-Miljö-Evolution Men det är en mycket hög association mellan olika psykosociala variabler; Men det är en mycket hög association mellan olika psykosociala variabler; Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld Intrafamiljärt och extrafamiljärt våld Intrafamiljärt och extrafamiljärt våld Den kumulativa effekten går över och förbi deras individuella effekter Den kumulativa effekten går över och förbi deras individuella effekter SES-Socialt kapital-Social tillit… SES-Socialt kapital-Social tillit… Briere & Jordan 2009 Sjöberg, Nilsson et al 2007 Åslund & Nilsson, 2013

29

30 “The central serotonergic system influences predisposition towards aggression”. (Popova, 2006; Reif, et al., 2007)

31 1.Serotonin; important in aggression? a.Dominant mammals have higher brain serotonin b.Humans responsible for violent crimes have lower brain serotonin. c.Serotonin agonists reduce and antagonists increase aggression in monkeys. (Raleigh et al 2003)

32 Low brain serotonergic responsivity has been related to low socioeconomic status (SES) and 5-HTTLPR moderates the influence of social position on CNS serotonergic responsivity (Manuck, et al., 2004 & 2005; Matthews, Flory, Muldoon, & Manuck, 2000).

33 SES * 5HTTLPR and violence among Swedish adolescents? Åslund et. al. Aggressive Behavior, 2012

34 SES & ”delinquency”

35 SES*5HTTLPR=Delinquency manuskript

36 The genes in their environment

37 Få ordning på fenotyperna Få ordning på fenotyperna Få ordning på prediktorerna Få ordning på prediktorerna Göra modellberoende realistiska analyser Göra modellberoende realistiska analyser “A model-dependent realistic analysis”

38 Dandelions & orchid child Boyce & Ellis, 2005

39 Tack till mina medarbetare Prof. Lars Oreland Prof. Sheilag Hodgins Docent Cecilia Åslund Docent Erica Comasco Dr. Peter Larm Dr. Karin Sonnby Dr. Sara Lövenhag PhD. student Aniruddha Todkar PhD. student Susanne Olofsdotter PhD. student Megha Bendre PhD. student Sofia Vadlin PhD. student Dave Checknita PhD. student Megha Bendre

40 Centre for Clinical Research Uppsala University, Central Hospital, Västerås Kent W. Nilsson Tack för er uppmärksamhet! www.ltv.se/salve


Ladda ner ppt "Sex, drugs and a sugar roll – beroendetillståndens mångfald Det sociala perspektivet…. Centre for Clinical Research Uppsala University, Central Hospital,"

Liknande presentationer


Google-annonser