Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöarbete Skarpnäcks förskolor 2012 Pilotprojekt: giftfri inredning 2013 Nämndmål: 2. giftfria varor och byggnader 5. miljöeffektiv avfallshantering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöarbete Skarpnäcks förskolor 2012 Pilotprojekt: giftfri inredning 2013 Nämndmål: 2. giftfria varor och byggnader 5. miljöeffektiv avfallshantering,"— Presentationens avskrift:

1 Miljöarbete Skarpnäcks förskolor 2012 Pilotprojekt: giftfri inredning 2013 Nämndmål: 2. giftfria varor och byggnader 5. miljöeffektiv avfallshantering, 2014 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

2 Giftfri inredning 2012

3 Nämndmål 2013 2. Giftfria varor och byggnader. Delmål 2.3 Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 25 procent. ”Målet för …// förskola …// är att de innehåller 25 % ekologiska produkter år 2015”

4

5 Nämndmål 2013 5.Miljöeffektiv avfallssortering Delmål 5.1 Avfallet från staden ska minska och det som uppstår ska nyttiggöras. ”Verksamheter ökar möjligheterna till sortering av olika avfallsfraktioner. Nämndens mål är att 30 % av förvaltningens verksamheter som tillagar och/eller serverar måltider sorterar ut matavfallet för biologisk behandling”. Delmål 5.2 Andelen felsorterat farligt avfall ska minska. ”Delmålet handlar om att ändra konsumtionsmönster och minska mängden farligt avfall från stadens verksamheter”.

6 Bild från Smulan som ex

7 Miljöhandlingsplan 2014 Sveriges nationella Miljömål Stockholms Miljöprogram2012-2015 Miljöhandlingsplan Skarpnäcks stadsdel 2012-2015 Miljöhandlingsplan Skarpnäcks förskolor 2014-2015

8

9 Våra åtaganden Vi väljer att: minska andelen skadliga kemikalier i verksamheterna. långsiktigt öka vår grad av miljömärkta produkter* och tjänster. använda produkter av förnyelsebart material. arbeta med matsvinn och matavfallsinsamling. hantera avfall utifrån kretsloppsprinciper och säkerställer att miljöfarligt avfall omhändertas korrekt. För att handlingsplanen praktiskt ska kunna genomföras i våra verksamheter så strävar vi efter att öka kunskapen hos all personal.

10 Tillvägagångssätt Stegvist arbete med lust, flexibilitet och samverkan Samordning och helhetsperspektiv Stimulans från nämnd, medborgare och familjer inom förskolan


Ladda ner ppt "Miljöarbete Skarpnäcks förskolor 2012 Pilotprojekt: giftfri inredning 2013 Nämndmål: 2. giftfria varor och byggnader 5. miljöeffektiv avfallshantering,"

Liknande presentationer


Google-annonser