Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonder som ger långsiktig, stabil avkastning och har låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonder som ger långsiktig, stabil avkastning och har låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”"— Presentationens avskrift:

1 ”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonder som ger långsiktig, stabil avkastning och har låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”

2 Varför investera i en kredithedgefond? Agenda Risk vs avkastning i olika fondkategorier (Mikael Friberg) Fonden Trude (Anders Nordborg) EXCALIBUR FONDER 2

3 Hedgefondkategorier Hedgefondkategorier (Ex) Fund-of-hedgefunds Multistrategy Global Macro Event Driven Fixed Income Equity L/S FX Volatility Commodity CTA (Managed Futures) EXCALIBUR FONDER 3 Fixed Income Fixed Income L/S (Interest Rate Risk) Relative Value Capital Structure Arbitrage Credit L/S (Credit Risk) Distressed Debt Lending

4 Två räntehedgefonder med olika inriktning EXCALIBUR FONDER 4 Excalibur Fonder AUM: ca 7 000 MSEK Excalibur Fixed Income Hedge Fund Trude Credit Hedge Fund Avkastning Riskfri ränta + 3-5 %Riskfri ränta + 5-10 % Volatilitet 2-4 %4-7 % Alfakällor Macro, Relative Value, Technical AnalysisRelative Value, Hedged Value, Macro, Momentum Instrument Investment Grade Government och Corporate Bonds, Fixed Income Derivatives Investment Grade och High Yield Government och Corporate Bonds. Derivatives på Credit och Govt Bonds, CDS, Equity, Volatility och Credit Indices. Förvaltare Thomas Pohjanen, Björn SuurweeAnders Nordborg, Marek Ozana

5 Fondutveckling enligt Morningstar data EXCALIBUR FONDER 5

6 Börser och räntor indexerat sedan 2001 EXCALIBUR FONDER 6 SIX RX 16,1% vol (7-37 range) S&P 500 13,3% vol (6-32 range) MSCI Europe 13,4% (3-30 range) OMRX Obligationsindex 4,2% vol (2-8 range) Excalibur 3,0% vol (1-8 range) Vol: Årlig volatilitet baserad på månadsutfall 10 år tillbaka *Aktieindex inkl utdelningar, före avgifter. Obligationsindex före avgifter. Excalibur efter avgifter.

7 Risken uttrycks genom spridning av utfallen EXCALIBUR FONDER 7 Räntor (OMRX) Volatilitet: 4,22 Avkastning: 4,46 Svenska aktier (SIX RX) Volatilitet: 16,10 Avkastning: 8,11 Excalibur Volatilitet: 3,76 Avkastning: 4,98 1 Standardavvikelse (~67%) 3,76 / √12 = 1,1 4,22 / √12 = 1,2 16,10 / √12 = 4,6 Svenska aktier kommer i 33% av månaderna att ha ett utfall större än +/-4,6%

8 Avkastning per fondkategori – 10 års genomsnitt (Morningstar data) EXCALIBUR FONDER 8 Högre risk ger högre avkastning! Och enda fria lunchen är riskdiversifiering!

9 Avkastning per fondkategori – 10 års genomsnitt (Morningstar data) EXCALIBUR FONDER 9 Ju brantare lutning – desto bättre avkastning i förhållande till risken. I teorin bör du välja din risknivå, sedan kan du styra förväntad avkastning med belåningsgraden.

10 Avkastning per fondkategori – 10 års genomsnitt (Morningstar data) EXCALIBUR FONDER 10 Med risknivån 6% bör räntefonder ge den bästa avkastningen.

11 Sjunkande räntor har bidragit till räntefondernas positiva utveckling (5-årsränta och inverterat obligationsindex) EXCALIBUR FONDER 11

12 Alternativa placeringar i din tillgångsallokering EXCALIBUR FONDER 12 Tillgångsklasserna: Aktier => Sverige, Världen, Emerging Markets Räntor => Stats- och bostadsobl., Företagsobl., High Yield, EM Alternativa => Hedgefonder, Private Equity, Råvaror, Infrastruktur, Fastigheter

13 TRUDE

14 Trude EXCALIBUR FONDER 14 Marknadsneutral –Följer inte marknadens riktning Lång/kort krediter IG och HY Globalt mandat –Europeiskt fokus –USA –Norden Instrument –Kredit- och statsobligationer –CDS, futures, swaps –Aktie and vol. futures Avkastningsmål: Riskfri ränta + 5-10% Volatilitetsmål: 4-7% Trude

15 Investeringsfilosofi Negativt korrelerade strategier Kvantitativ screening, fundamentala beslut Diversifiering till andra tillgångsslagUnik investeringsstil INEFFEKTIVITETER I KREDITMARKNADEN 1) Marknadssegmentering 2) Inträdeshinder 3) Investeringsrestriktioner 4) Komplext regelverk EXCALIBUR FONDER 15

16 Alfakällor ’Bottom up bond picking’-strategi. Varje position har en trigger. Positioner kan vara både långa och korta. Standard “holding period” är 6 – 12 månader. Beta risk hedgas aktivt bort. Hedged Value Lång / kort CDS pair trading. CDS / Cash Bond basis trades. Kapitalstrukturarbitrage. Kurvpositioner på kreditkurvan. Omfattande användning av egna kvantitativa modeller för screening och idégenerering. Fundamental bekräftelse för att ta position. Relative Value Credit Inflationsstrategier. Kurv-och spreadpositioner. Relative Value Core ’Top-down’-strategi som implementeras med CDS index. Utnyttja felprissättningar i marknaden (t ex US vs Europe; Krediter vs aktier, aktievolatilitet vs kreditspreadar). Implementering av både fundamental vy och kvantitativa makrostrategier. Macro Kvantitativt drivna trendmodeller i kredit- och räntemarknaden. En stort urval av trendhorisonter som varierar från tre dagar till sex månader. Momentum Gröna obligationer, T-Bills, kreditobligationer med kort löptid Cash Management EXCALIBUR FONDER 16

17 Alfakälla: Z-spread modell EXCALIBUR FONDER 17

18 Exempel modeller EXCALIBUR FONDER 18

19 Alfakälla: Relative Value EXCALIBUR FONDER 19

20 Portföljpositionering TRUDE Diversifierar portföljer Okorrelerad till andra marknader Hedge i fallande marknader Hög riskjusterad avkastning Aktivt förvaltad Fokus på en fond Unik investeringsstil EXCALIBUR FONDER 20

21 Disclaimer EXCALIBUR FONDER 21 The Funds Excalibur and Trude are managed by Excalibur Asset Management AB and are special funds according to Swedish Law ‘Lagen on Alternative Investment Fund Managers (2013:561)’. Excalibur and Trude are not UCITS-funds and are not included by the UCITS-directive. Information contained herein is complemented by the information set out in the Information Memorandums and the Fund regulations. This information can be obtained from Excalibur Asset Management AB (www.excaliburfonder.se). There are no guarantees that an investment in Excalibur or Trude will not result in a loss, despite positive returns in other financial assets. Past performance is no guarantee of future returns. An investment in Excalibur or Trude should be regarded as long term in nature. The units of Excalibur and Trude or their feeder funds have not been registered in the United States, Canada or elsewhere and may not be offered or sold to or within the United States, Canada or in such countries where such offer or sale would be in conflict with applicable laws or regulations. Foreign law may prohibit an investment to be made by investors outside of Sweden. Excalibur Asset Management AB has no responsibility whatsoever for determining that an investment from a country outside Sweden is being made in accordance with the laws of such country. Excalibur Asset Management AB has not in any other country than Sweden taken the measures necessary to ensure that purchase of units may take place according to applicable law. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with information regarding the funds or the fund management company shall be settled in accordance with Swedish law exclusively by Swedish courts.

22 EXCALIBUR FONDER 22 Tack för visat intresse! www.excaliburfonder.se


Ladda ner ppt "”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonder som ger långsiktig, stabil avkastning och har låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”"

Liknande presentationer


Google-annonser