Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mycket välkomna till upptakt för påverkansplattform Hållbart Lantbruk Sverige/EU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mycket välkomna till upptakt för påverkansplattform Hållbart Lantbruk Sverige/EU"— Presentationens avskrift:

1 Mycket välkomna till upptakt för påverkansplattform Hållbart Lantbruk Sverige/EU www.agrovast.se

2 Vision Att medverka till regional utveckling & tillväxt inom lantbruk och livsmedelsindustri i ett nationellt och internationellt perspektiv

3 Våra FoU-program Hållbart Jordbruk Sverige/EU (Vinnova/VGR) Markvård Precisionsodling Sverige POS Hållbart jordbruk genom precisionsodling (KASK) Mjölk Kött Nöt & Lamm REKS(EU/KASK, VGR) PIG Energigården BioM EU-projekt Biomap EU-projekt Djur & människors hälsa

4 Agrovästs arbetssätt Styrelse Styrgrupp Lantbrukare – experter/forskare – finansiärer FoU-program Omsättning 10 – 15 milj kr/år

5 Exempel på några av Agrovästs avknoppningar Biologiska Yrkeshögskolan Hästcentrum PIG Drivhuset Skaraborg BIOMAP

6 Dagens program Nu: Kort presentationsrunda av deltagarna 10.40 Information om Horizon 2020 och förväntningar på Vinnovafinansierade påverkansplattformar, Karin Aase Vinnova (via länk). 11.10 Möjligheter för jordbruket i den europeiska forsknings- och jordbrukspolitiken, Kjell Ivarsson LRF. 11.30 Västra Götalandsregionens strategi för ökad medverkan och påverkan på EU:s forsknings- & innovationsprogram, Susanne Hammarström 11.50 Förslag till tematisk inriktning och verksamhet i en påverkans- plattform med namnförslaget Hållbart jordbruk Sverige/Europa, Kjell Gustafsson och Inger Pehrson Agroväst 12.30-13.30 Lunch 13.30 Förslag till operativ verksamheten i en påverkansplattform. Hur ska den arbeta? Alla. 14.30 Vilka olika EU-samarbeten brinner respektive aktör/deltagare för att delta i.Vi går laget runt. 15.00 Kaffe och uppsummering. Inger Pehrson och Kjell Gustafsson Agroväst 15.30 Slut

7 www.agrovast.se Förslag till inriktning och verksamhet i en påverkansplattform med namnförslaget Hållbart Jordbruk Sverige/Europa Kjell Gustafsson och Inger Pehrson Finansiärer: Vinnova och Västra Götalandsregionen

8 Hållbart är möjligt! Husaby kyrka byggd helt av lokalt material med hjälp av internationella influenser för snart 1000 år sedan. Kan nog stå i några 1000 år till!

9 Målet är att utveckla ett hållbart svenskt jordbruk! Det bör gå enklare, snabbare och bli bättre med hjälp av olika internationella influenser och samarbeten!

10 Bakgrund Vi har av Vinnova och Västra Götalandsregionen beviljats medel för att utveckla och etablera en svensk plattform för ökat deltagande i Horisont 2020. Vi har vi åtagit oss att skapa en plattform som omfattar all primärproduktion inom jordbruket (växtodling, animalieproduktion och bioenergi d.v.s. steget före förädling till livsmedel eller annan användning).

11 Plattformens namn  Hållbart Jordbruk Sverige/Europa - Sustainable Agriculture Sweden/Europe [ ]  Hållbart Jordbruk Sverige/EU – Sustainable Agriculture Sweden/EU [ ]  SwedEU Sustainable Agriculture [ ]  Fler förslag:

12 Plattformens målsättning I Horisont-utlysningarnana 2014-2015 finns minst 17 st som är av intresse för vårt temaområde. Det är budgeterat 110-130 miljoner EUR till dessa. Kan Sverige beviljas 5% av dessa är det ca 50 miljoner SKR. Ett bra komplement till nationell och annan FoU-finansiering. Viktigaste är ändå att resultaten av insatserna blir bättre, får större påverkan och får snabbare genomslag. (Evaluation criteria: Excellence, Impact and Quality and Efficiency of the Implementation).

13 Plattformens intressenter Närvarande: Cultimedia, Ekologiska Lantbrukare, Green Tech Park, Grönovation, Hushållningssällskapen, Innovatum, Jordbruksverket, JTI, Kanenergi, Lantmännen, LRF, Protein Consulting Sweden, SIK, SLU, Svenska Pig, Tecnofarm, Viking Genetics, Vreta Kluster, Västra Götalandsregionen, Växa Sverige, Yara, Agroväst Andra inbjudna: Acreo, AgroÖst, BM Agri, Cajalma, Chalmers, Croptailor, Dataväxt, Ekologiskt Forum, Eurofins, Foder och Spannmål, Formas, ForslundaGymnasiet, KSLA, Landsbygdsdep, LRF Konsult, Lunds Universitet, Länsstyrelsen Skåne, NJF, Nordkalk, Odling i Balans, Region Skåne, SLF, SMA Mineral, Svenska Avelspoolen, Svenska Foder, Sveriges Nötköttsproducenter, Taurus, Varaslättens Lagerhus, Väderstad-Verken

14 Förslag till plattformens verksamhet Information  Hemsida: www.agrovast.sewww.agrovast.se o Aktuella utlysningar o Europeiska nätverk o Aktuella utbildningar o Stöd till koordinatörer/sökanden  Informationsbrev

15 Förslag till plattformens verksamhet Information  Tryckt material o Info-material för deltagande aktörer o Broschyr som presenterar plattformens målsättningar på ett intresseväckande sätt för en bred målgrupp  Med mera

16 Förslag till plattformens verksamhet Kartläggning  Svenska aktörer  Aktuella utlysningar  Europeiska nätverk  Olika påverkansvägar  Med mera

17 Förslag till plattformens verksamhet Mötesplatser  Upptaktsmöte för aktörer 20/3 2014  Möte för EU-parlamentariker, maj 2014?  Öppet seminarium på Borgeby fältdagar Skåne 25- 26/6 2014  Deltagande i Almedalsveckan 30/6-3/7 2014-02-28 o LRF, om plats och intresse finns  Aktivitet på Elmia Lantbruk 22-25/10 2014

18 FoU-strategier o Delta i utvecklingen av svenska FoU-strategier inom temaområdet o Vilka FoU-frågor löses bäst regionalt, nationellt, interregionalt eller internationellt (Horizon 2020) o Med mera

19 Påverkansarbete inför kommande utlysningar  Rikspolitiker  EU-parlamentariker, parti och partigrupp o Andersdotter, Amelia (PP), Gröna/EFA* Ludvigsson, Olle (S), S&D* o Lövin, Isabella (MP), Gröna/EFA* Corazza Bildt, Anna Maria (M), EPP* o Engström, Christian (PP), Gröna/EFA* Fjellner, Christofer (M), EPP* o Färm, Göran (S), S&D Gustafsson, Mikael (V), GUE/NGL o Hedh, Anna (S), S&D Hökmark, Gunnar (M), EPP* o Ibrisagic, Anna (M), EPP Johansson, Kent (C), ALDE o Nilsson, Jens (S), S&D Paulsen, Marit (FP), ALDE* o Schlyter, Carl (MP), Gröna/EFA* Schmidt, Olle (FP), ALDE o Svensson, Alf* (KD), EPP* Ulvskog, Marita (S), S&D* o Westlund, Åsa (S), S&D* Wikström, Cecilia (FP), ALD E

20 Påverkansarbete inför kommande utlysningar  Landsbygdsdepartementet o Stefan Källman, ämnesråd  Nationella referensgruppen för SC2  Johanna van Schaik Dernfalk, Formas  Kjell Ivarsson, LRF  Kjell Gustafsson, Agroväst  Med flera

21 Påverkansarbete inför kommande utlysningar  Regionerna o Västra Götalandsregionen  Regionutvecklingssekretariatet  Susanne Hammarström, m fl  Region Västra Götaland´s Office in Bryssels  Olle Jonäng o Region Skåne  Skåne European Office  Filippa Arvas Olsson  Daniel Kronmann o Regionförbundet Östsam  Internationella frågor  Anna Lindberg Chef Internationella frågor  Hans Bjurbäck, Östersjöfrågor  East Sweden EU Office  Marita Pettersson, kontorsansvarig o ERRIN, European Regions Research and Innovation Network

22 Påverkansarbete inför kommande utlysningar  Vinnova o Horisont 2020  Johan Lindberg, nationell koordinator  Karin Aase, vår plattforms handläggare o Vinnovas Bryssel-kontor  Dan Andrée  Sandra Olivera  LRF o Kjell Ivarsson  copa/cogega  Tania Runge

23 Påverkansarbete inför kommande utlysningar  Plattformsdeltagarnas ETP:s, European Technical Platforms o EATIP o ETPGAH o Food for life o Forest-based o Plants o Fabre TP o TP Organics  Andra nätverk  Med mera

24 Utbildningar  Anordna eller informera om utbildningar för att öka kompetensen i att utveckla ansökningar med hög bevillningsgrad o SLU Grants Office ordnar utbildningar  Med mera Prioriteringar  Prioritera olika projektidéer för stöd till ansökningar  Prioritera olika projektidéer för påverkan  Med mera

25 Stötta framtagning av ansökningar  Av prioriterade projektidéer  Nätverksutveckling  Utformande av ansökningar o Formas kan anslå 250 000 kr till koordinerande aktör o SLU kan anslå 50 000 kr till koordinerande aktör inom SLU o Energimyndigheten kan anslå upp till 150 000 kr som planeringsbidrag till ansökan inom energiområde (www.energimyndigheten.se).www.energimyndigheten.se o Stiftelsen Lantbruksforskning överväger att stötta ansökningar  Med mera

26 Övrig kartläggning Pågående ansökningar/deltagande Beviljade ansökningar/deltagande Idébank framtida projekt

27 Aktuella call Horisont 2014-2015 SFS-1-2014/2015 Sustainable terrestrial livestock production SFS-2A-2014/2015 Sustainable crop production Exacta Crop: Bo Stenberg SLU Skara.  SFS-2B-2014/2015. Assessing soil-improving cropping systems  SFS-3A-2014 Practical solutions for native and alien pests affecting plants PEST-HAWK: Henrik Stadig, HS Skaraborg.  B. EU-China cooperation on IPM in agriculture.  SFS-4-2014 Soil quality and function  SFS-6-2014 Sustainable intensification pathways of agro-food systems in Africa. SFS-7-2014/2015 Genetic resources and agricultural diversity for food security, productivity and resilience. SFS-8-2014/2015 Resource-efficient eco-innovative food production and processing

28 Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy  ISIB-1-2014 Provision of public goods by EU agriculture and forestry  ISIB-2-2014/2015 Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge exchange.  EuroDairy 2014. Elisabet Nadeau Agroväst/SLU, Nicklas Bengtsson och Lis Eriksson LRF Jönköping.  Precisionsodling 2015? Swedish participants: Precisionsodling Sverige.  ISIB-3-2015 Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation ISIB-5-2014 Renewable oil crops as a source of bio-based products. ISIB-8-2014. Towards an innovative and responsible bioeconomy. ISIB-9-2014. Supporting National Contact Points for Horizon 2020 ISiB-10-2014. Networking of Bioeconomy relevant to ERA-NETs. ISIB-11-2014. Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programme Initiative ao Agriculture, Food Security and Climate Change.

29 Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy ISIB-12-2015. Public Partnerships in the bioeconomy.  A. Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems).  B. Rural development  C. Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG)  D. Sustainable crop production  E. Sustainable livestock production  F. Biomarkers for nutrition and health

30 EIP Agri o Operational groups  Focus setting up operational groups  Workshop 4, Stakeholders EE, PL, LV,LT,FI,DK,SV, 2-3/4 2014. Swedish participants: Kjell Ivarsson LRF, Johan Thorburn SLF, Paul Jensén SLU, Kjell Gustafsson Agroväst.

31 EIP Agri o Focus groups (Individuell anmälan)  Started focus groups  Yields in organic farming  Protein crops  Reduction of antibiotics use in pig farms  Focus groups in preparation  Cooperation models in genetic resources  Organic matter in Mediterranean soils  IPM in Brassica

32 EIP Agri New Focus groups (anmälningsfunktion öppnar mars 2014)  High Nature Value (HNV) farming profitability - How to make HNV farming more profitable for its farmers without losing its HNV characteristics.  Mainstreaming precision farming– How to organise the capture data to facilitate the application of precision farming for an optimisation of inputs and yields. Aktiva i Precisionsodling Sverige kommer att anmäla sitt intresse till denna fokusgrupp.  Profitability of permanent grassland - How to manage permanent grassland in a way that combines profitability, carbon storage and biodiversity.  Fertiliser efficiency – focus on horticulture in open field – How to resolve the conflict between crop quality demands and legislative requirements through innovative fertilisation and nutrient recycling.

33 www.agrovast.se


Ladda ner ppt "Mycket välkomna till upptakt för påverkansplattform Hållbart Lantbruk Sverige/EU"

Liknande presentationer


Google-annonser