Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till invigningen av Stockholms medicinska biobank.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till invigningen av Stockholms medicinska biobank."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till invigningen av Stockholms medicinska biobank

2 Invigning och bandklippning Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd

3

4 Framtidsplan för hälso- och sjukvården

5 Stockholms medicinska biobank Stockholms medicinska biobank

6 Informationen runt människan och provet Lena Brynne, avdelningschef Stockholms medicinska biobank

7 Samordnad och effektiv biobanksverksamhet i regionen

8 Patienten i centrum i nätverkssjukvården Prover får ökad betydelse för vårdkvalitén VårdcentralerSjukhusAkutsjukhusUniversitetssjukhus Biobanksprover Tillgängliga för patientens vård, väl dokumenterade, hög kvalitet och jämförbara

9 Biobanksprov för individanpassad behandling genom hela sjukdomsförloppet Cancer Tillväxt Okänslighet Immun- system Evig celldelning Energi Celldöd Gener BlodkärlMetastaser Inflammation Rätt behandling till rätt patient i rätt tid kräver kunskap Rätt behandling till rätt patient i rätt tid kräver kunskap

10 Vårdprocess Implementering av ny kunskap Forskning och utveckling Beslutsunderlag Kvalitetshöjning Vårdgivare Vårdprogram Samtycke Journal Biobank QRC Läkemedel Kvalitet, uppföljning, lärande

11 En regional sjukvårdintegrerad biobank Dokumenterade prover med hög kvalitet för vård, forskning och näringsliv Akutsjukhus Sjukhus 206 Vård- centraler Universitetssjukhus <2h<10h<24h Södertälje Sjukhus Närvårdslaboratorier Norrtälje Sjukhus Vätske- robotar Färskfrusen vävnad Provtagnings- centraler Karolinska Universitets- laboratoriet Unilabs AB Södersjukhuset Karolinska Huddinge Karolinska Solna Danderyds Sjukhus St Görans sjukhus Stockholms medicinska biobank

12 Start av PreBio provinsamling Etikansökan Biobanksavtal e-remiss i TC e-samtycke Provtagning Transport Sortering Centrifugering Alikvotering Infrysning - 80°C Uttag ur PreBio provsamling Biobanksansvar vid utlämning Åtgärd efter analys MTA/Transport Automatiserat uttag Biobanksavtal Uttagsråd bedömer Etikansökan Ärende skapas Sök provtillgång

13 Med individens hälsa och säkerhet i fokus

14 Forskning och framtid Martin Ingvar, vicerektor Karolinska institutet

15 Hur vet vi att vi gör nytta för patienten?

16 Bygg in mätningar i vårdens infrastruktur!

17 4D- integrerad klinisk information

18 Utveckla utfallsmått!

19 Lycka till!

20 Sjukvårdsintegrerad biobanking Joachim Lundahl, biträdande divisionschef Karolinska universitetslaboratoriet

21 SMB  PreBio vätska PreBio vävnad  PreBio vätska PreBio vävnad  2016 2015  2016 2015 StG  2014, 2016 (x5) 2015  2014, 2016 (x5) 2015 K  2014, 2016 (x5) 2015  2014, 2016 (x5) 2015 K  2015 2016  2015 2016 DS  2015 2015  2015 2015 SöS Sjukvårdsintegrerad insamling av biobanksprover

22 Sjukvårdsintegrerad biobanking av vätska Infrysning och labsvar ”provet infryst’ Proverna delas upp i mindre alikvoter Proverna sorteras, centrifugeras Transport via vårdens infrastruktur E-remiss för biobanking (TakeCare) e-samtycke

23

24

25 Betydelsen för patienten Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting

26 Principer: Individens hälsa i fokus vid varje möte med vården Individens samlade behov är utgångspunkten Oavsett vart man som invånare vänder sig ska man få stöd att hitta rätt Tillräcklig information och kunskap hos vårdens medarbetare För detta behövs en infrastruktur: Processer, avtal, och kunskapsstöd som utvecklar samverkan E-hälsotjänster och IT-stöd Nätverkssjukvård med individens samlade behov i fokus

27 Varför är det här bra för mig och för de runt omkring mig?

28 Avslutande ord Toivo Heinsoo, landstingsdirektör Stockholms läns landsting

29 Framtidsplan för hälso- och sjukvården

30 www.biobankstockholm.se


Ladda ner ppt "Välkommen till invigningen av Stockholms medicinska biobank."

Liknande presentationer


Google-annonser