Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program för NLS Sommarkurs 2006 TEMA Kvalitet i utbildningen – Dialog och reflektion Med målsättningen att förstå vad den professionella värdegrunden innebär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program för NLS Sommarkurs 2006 TEMA Kvalitet i utbildningen – Dialog och reflektion Med målsättningen att förstå vad den professionella värdegrunden innebär."— Presentationens avskrift:

1 Program för NLS Sommarkurs 2006 TEMA Kvalitet i utbildningen – Dialog och reflektion Med målsättningen att förstå vad den professionella värdegrunden innebär när det gäller lärande av hög kvalitet och utvecklandet av de lärande processerna. Kort resumé av dagarna på Färöarna www.n-l-s.org Nordiska Lärarorganisationers Samråd – NLS är en samarbetsorganisation mellan lärarorganisationerna i de nordiska länderna. NLS omfattar samtliga lärar- och ledarkategorier från förskola till högskola, med ansvar för alla åldersgrupper från 0 år och uppåt. Tillsammans representerar NLS 600 000 ledare, lärare och pedagoger

2 Program Onsdagen den 28 juni NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna och ett samverkansorgan för det nordiska och internationella arbetet. Ankomst enligt särskilt schema för varje land Vi ankom verkligen på olika tider. Några fick t.o.m se Island på grund av dimma. Andra satt och väntade på att få landa. Men till sist var vi alla kursdeltagare och föreläsare från hela Norden (Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Grönland och Färöarna) samlade till öppning. 18.00Kursen öppnas – Kulturella inslag NLS ordförande Eirikur från KI öppnade kursen. De färöiska värdorganisationernas båda ordförande Magnus och Jarvin hälsade oss välkomna och Torshavns borgmästare berättade om folket, kulturen och naturen. Vi lyssnade på härlig musik från Torshavns musikklasser och vi började känna oss väl tillrätta. 19.00Middag C:a 20.00Delegationsmöten inom respektive land Nu planeras framförandet inför Nordisk Afton och allt annat som ska till.

3 Program - Torsdagen den 29 juni NLS främsta målsättning är att stärka utbildningens kvalitet och höja ledarnas och lärarnas status i samhället. 7.00-9.00Morgonmat Inledning NLS generalsekreterare Lillemor orienterade om kursens mål och innehåll. Kan kvalitet i olika utbildningssystem jämföras? Extern kvalitetskontroll - professionella processer Ulf gav oss denna kunskap : Ökad konkurrens länder emellan, liberalisering av handeln med varor och tjänster får effekter på ländernas utbildningssystem. Evaluering och kvalitetsbedömningar fördjupar läraruppdraget. Den professionella utvärderingen blir allt viktigare att synliggöra och utveckla. Föreläsare: Ulf Fredriksson fil.dr, projektanställd vid EU:s institut CRELL (Centre for research on Lifelong Learning) 10.20-10.50Kaffe Reflektion och dialog i mindre grupper Under myller och skratt samlades 153 deltagare i 19 grupper med sina samtalsledare. 12.30-13.30Lunch

4 Program - Torsdagen den 29 juni Genom vår breda representativitet inom utbildningsområdet, är NLS en viktig samtalspartner för politiska organ, beslutsfattare och andra intressenter på utbildningens område EU:s kvalitetsindikatorer – Hur följer de internationella lärarorganisationerna arbetet med kvalitetsprocessen Hans, internationell sekreterare i GL delade med sig av sina erfarenheter från arbetet på internationellt plan och förmedlade vikten av att vi alla måste vara kvalitets- medvetna och aktivt delta i utvecklingen 14.15-14.45Kaffe Finland i topposition Hur har den politiska och massmediala debatten om Pisa påverkat politiker, föräldrar, lärare och den fackliga organisationen OAJ? Anders, organisationsdirektör i OAJ gav med humor och elegans en exposé över Finlands nya roll som utbildningsturistland. Man vallfärdas långväga ifrån för att höra om ”det finska undret” Klart är att Finlands lärarutbildning bidragit stort och att lärarna åtnjuter en hög status i samhället. Detta är mycket kvalitetsbidragande enligt internationella undersökningar. 15.30-c:a17.00Att se sig själv tillsammans – Vi värderar kvalitet Lärande samtal – reflektion och dialog. Vi lärde, samtalade och reflekterade. 19.00Kulturafton En fantastisk kväll på Torshavns anrika teater

5 Program – Fredagen den 30 juni Med de generella begreppen, skola och utbildning, avses samtliga utbildningsformer såsom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Med begreppet ledare avses alla ledare i samtliga utbildningsformer. 7.00-9.00Morgonmat Backspegel Fortsättning från gårdagens samtal Egen reflektion – Mina lärdomar hittills Hur kan jag använda de nya insikterna: - i min profession -i det fackliga arbetet -i samhällsdebatten -för min egen privata utveckling 11.00-12.00Lunch 12.00Utflykter Segeltur, alternativt Vandring i Barbaras fotspår - historisk vandring i Torshavn De flesta valde segelturen en upplevelse med fågelklippor, vitt och blått skummande hav och otroliga formationer. De andra hade en lugnare vandring i gamla och nya Torshavn, med kultur och historik. 19.00Middag och nordisk afton Vilken kreativitet och finstämd glädje! Nationerna presenterade något utmärkande från varje land.

6 Program – Lördagen den 1 juli Med de generella begreppen, skola och utbildning, avses samtliga utbildningsformer såsom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Med begreppet ledare avses alla ledare i samtliga utbildningsformer. 7.00-9.00Morgonmat Backspegel Konkreta exempel på hur utbildning jämförs Lissabonprocessen inom EU och Utbildning för alla internationellt Ulf lärde oss trender och utvecklingslinjer. Han gav oss kunskapen att Nordens länder i internationell jämförelse står högst på kvalitetsstegen. 10.30-11.00Kaffe Kvalitet i utbildningen – Dialog och reflektion Parvisa samtal. Det var spännade att tala med någon ny. Egen reflektion av de fyra dimensionerna: -den professionella -den fackliga -den samhällspolitiska -den individuella Efter egen reflektion skrevs ”Brevet till mig själv” Vad ska jag åstadkomma när jag kommer hem 12.30-13.30Lunch Att lära av varandra De olika länderna redovisade vad de ville göra när de kommer hem.

7 Program – Lördagen den 1 juli Med de generella begreppen, skola och utbildning, avses samtliga utbildningsformer såsom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Med begreppet ledare avses alla ledare i samtliga utbildningsformer. Sammanfattning och avslutning Lärarens roll för utbildningens kvalitet är avgörande för att uppnå goda resultat.Det vittnar många internationella undersökningar om. Professionsutveckling genom självvärdering, det professionella samtalet och reflektionen av det egna arbetet måste få större utrymme i tid och bättre förutsättningar på arbetsplatsen. Vi måste också delta mer aktivt i samhällsdebatten. Den professionella kvaliteten utvecklas genom lärarnas och ledarnas eget arbete. Vi måste lyfta fram vårt yrkeskunnande. Den pedagogiska verksamheten måste drivas av de professionella och utgå från de behov som verksamheten har. Kvalitet ska inte mätas med måttband. Den måste mätas i en kvalitetskultur där bildningsbegreppet står i fokus. 19.30-Festmiddag En underbar kväll i härlig stämning.Kedjedansen har för alltid gett oss en längtan att komma tillbaka och känna värmen av våra färöiska vänner. Ett stort tack till våra färöiska värdar för allt vi fick uppleva både till kropp och själ hos Er högt uppe i Nordatlanten.

8 Program – Söndagen den 2 juli Med de generella begreppen, skola och utbildning, avses samtliga utbildningsformer såsom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Med begreppet ledare avses alla ledare i samtliga utbildningsformer. 7.00-9.00Morgonmat Avresa enligt särskilt schema för varje land Några reste kl 7.00(!) Andra drog på tur och kom iväg efter ännu en upplevelse.


Ladda ner ppt "Program för NLS Sommarkurs 2006 TEMA Kvalitet i utbildningen – Dialog och reflektion Med målsättningen att förstå vad den professionella värdegrunden innebär."

Liknande presentationer


Google-annonser