Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRP Faciliator Material PAGE 1. Big Room Planning Hur går det till Förslag till Lunch - Lunch PAGE 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRP Faciliator Material PAGE 1. Big Room Planning Hur går det till Förslag till Lunch - Lunch PAGE 2."— Presentationens avskrift:

1 BRP Faciliator Material PAGE 1

2 Big Room Planning Hur går det till Förslag till Lunch - Lunch PAGE 2

3 PAGE 3 DAG 1  Team session –Vad behöver göras för att realisera paket –Planering i sprintar (grov plan) –Identifiera risker som kan påverka programmål (och föreslå hantering om möjligt), markera om de ligger utanför teamens kontroll –Identifiera beroenden –Utkast på mål för inkrementet. –Scrum of Scrums – för att hantera frågeställningar, beroenden, … Addera resultat på Inkrement Plan  Genomgång av planer –Kort presentation av planeringsresultat, risker att lyfta, utkast på mål  Ledningens genomgång (teamen lediga) –Behöver justeringar göras utifrån resultat av planering? Ändrad prio, fördelning resurser, fördelning ”baslast”, beroenden, riskhantering, har vi rätt kompetens….  Intro –Presentation av agenda och varför vi gör detta  Vision och roadmap –Info kring satsningar (förvaltningsplan) och roadmap med releasefokus  Genomgång Paket –De paket som blivit prioriterade presenteras och som vi tror kan hinnas med i detta inkrement – i prioordning och av resp.PÄ  Arkitektur –Tekniskt arbete, vad händer m.a.p arkitektur, gemensamma ramverk, viktiga design regler att beakta, NFR  Utvecklingsmetodik –Förändringar i arbetssätt, (test aut, CI, Jira/Confluence, progressrapportering, dokumentation…)  Planeringsprocess –Teamplanering, leverabler för planeringen (Vad förväntas), SoS, Program Board

4 PAGE 4 DAG 2  Tror vi på planen? Fist of Five –Medel på 3 eller mer = Ja –Mindre än 3 = Nej –Någon röstar 2 eller 1 – be dem förklara varför, kan ge nya risker, info till omplanering eller bara som information Nej – Omarbetning  Omarbetning av planer – fokusera på risker denna gång –Justeringar, vad är det som gör att vi inte tror på planen, riskhantering som inte är tillräcklig, flytta mål till stretch, omfördelning resurser. Ja – Gå vidare  Feedback –Stäm av den feedback som lämnats på Feedbacktavla –Be om några kommentarer, förklaringar  Summering –Vad händer nu –Stort Tack till alla  Planeringsjustering –Presentera ev. ändringar, justeringar  Team session fortsättning –Gör ev. justeringar baserat på nya ”direktiv” –Färdigställ planer, risker och mål –Få ”Affärsvärde” på målen av HPÄ  Genomgång av slutliga planer –Kort presentation av planeringsresultat, risker att lyfta, mål per team  Risker –Har lyfts risker fram som teamen identifierat ligger utanför deras kontroll. –Risker ”ROAMas” Resolved – Teamet får en lösning Owned – Kan inte lösas nu, vem tar ägarskapet (ej teamet) Accepted – Ok, är en risk men vi är införstådda med den och accepterar den Mitigated – Teamet har identifierat en plan för hur hantera risken

5 PAGE 5 RESULTAT Team PI Mål  Beskriver, i termer som kan förstås av även icke-tekniker, vad vi tänker uppnå inom inkrementet. –Både vad systemet/användare/kund får/kan göra –Men även teknisk skuld, förbättringar etc.  Non stretch – det teamet definitivt tror sig hinna med – (detta ska vi leverera och det levereras = bygger tillit). Det viktigaste, mest prioriterade bör vara med här.  Stretch – det teamet tror att de kan hinna med men med viss osäkerhet (ska dock inte användas för att överlasta teamet, och bör inte vara för stor andel av totalen. Skapar också utrymme för förändringar under inkrementet.)  Försök att tänka på SMART formulering. Kan vi se om vi nådde målet eller ej? Inkrement Plan med beroenden  Uppdelad på sprintar (X-led) och team (Y-led)  Paket (med beroenden)  Viktiga milstolpar/händelser Inkrement plan och risker  Sprintar med Stories men även annat jobb (olika färger)  Risker

6 Agenda och Flöde PAGE 6

7 PAGE 7 AGENDA DAG 1: 12:30 – 19:00 TidVadVem 12:30 –13 :00 (30 min)Introduktion samt Mål/RoadmapAnders/Kerstin/Facilitator 13:00 – 14:00 (60 min)Genomgång av Paket för inkrementResp. PÄ, i prioordning (inte per spår) 14:00 – 14:15 (15 min)Paus/fika 14:15 – 15:15 (60 min)Arkitektur och UtvecklingsmetodikReijo, Patrik m.fl. 15:15 – 15:30 (15 min)Planeringsprocessen – hur går det tillFacilitator 15:30 – 17:30 (120 min)Team sessioner – planering (inkl fikatillgång) Alla 17:30 – 18:00 (30 min)Genomgång av planerVarje team presenterar 18:00 – 19:00 (60 min)Ledningens genomgång, justeringarPÄ, ScM, Förvaltningsledning, utvecklingsledning 19:00 – 21:30MIDDAGBusstransport BRP FacGuide

8 PAGE 8 AGENDA DAG 2: 08:30 – 12:00 TidVadVem 08:30 –09 :00 (30 min)PlaneringsjusteringAnders 09:00 – 10:30 (90 min)Team sessioner – planering inkl. fikaAlla 10:30 – 11:00 (30 min)Genomgång av planerVarje team presenterar 11:00 – 11:30 (30 min)RiskerAlla/Facilitator 11:30 – 11:45 (15 min)Tror vi på att vi fixar detta?Alla/Facilitator 11:45 – 12:00 (15 min)Summering med feedback reflektionAnders 12:00 – 13:00Lunch BRP FacGuide

9 DAG 1 (12:30-19:00) PAGE 9 Förbered dagen Kolla utrustning och att presentationer fungerar, ev. mic etc. Lägg ut agendor mm på bord Fixa teamareaor med flipcharts, post-its, pennor Fixa Inkrementplan (Programplan) Fixa feedbacktavla Intro HPÄ, Facilitator Presentation av agenda och varför vi gör detta, vad är DoD för BRP Feedback tavlan – uppmana att lämna feedback kontinuerligt – vad är bra, hur gör vi det bättre Mål och Roadmap HPÄ, ReleaseAnsv Info kring satsningar (förvaltningsplan) aktuella för inkrementet och förslag för inkrementmål. Tider för releaser och förslag på releasefokus Genomgång av Paket PÄ Presentera aktuella objekt för inkrementet. Gör detta i prio-ordning, dvs varje PÄ presenterar sitt objekt i NyAs prioordning. Inte spår för spår. Ta teknikpaket i samband med Arkitektur 11:30-12:30 12:30-12:40 12:40-13:0013:00-14:00

10 DAG 1, FORTS PAGE 10 Paus med fika Vid behov, fixa material Arkitektur och utvecklingsmetodik TeknikPÄ mfl. Teknikpaket Övrigt kring arkitektur Utvecklingsmetodik Planeringsprocess Facilitator Geonomgång av vad som skall hända under Team sessioner SoS Bygga programplan Presentation av planer – kortfattat Team Session Team, PÄ, ScM SoS kl: 16:10, 17:00 Risker – försök lösa/hantera direkt. Om accept behövs – lyft till gemensam 14:00-14:1514:15-15:1515:15-15:3015:30-17:30

11 DAG 1, FORTS PAGE 11 Genomgång av planer Team Varje team presenterar vad de kommit fram till Kort presentation av planeringsresultat, risker att lyfta, utkast på mål Ledningens genomgång och justeringar Behöver vi justera något? Omprioriteringar? Fördelning resurser? Behöver vi tillföra kompetens? Baslast fördelning Riskhantering – kan vi redan nu ”ROAMa” vissa risker Förbered presentation av ev. justering Förbered morgondagen Fixa iordning om det behövs. Middag? 17:30-18:0018:00-19:00 19:00 -

12 DAG 2 (08:30 – 12:00) PAGE 12 Förbered dagen Kolla att allt ok, Finns post- its kvar, presentation etc ok. Stäm av om någon feedback kommit som vi kan agera på redan nu. Planeringsjustering HPÄ Presentera ev. justeringar som gjorts Team Session Gör ev. justeringar baserat på nya ”direktiv” Färdigställ planer, risker och mål Få ”Affärsvärde” på målen av HPÄ SoS kl, 10:00 Färdigställ Inkrementplan med beroenden Genomgång av slutlig plan Team presenterar sina mål 08:00-08:3008:30-09:0009:00-10:3010:30-11:00

13 DAG 2, FORTS PAGE 13 Risker Risker utanför teamens kontroll ROAM Gå igenom resp teams risklappar ROAMa dem på en flipchart (M – teamet presentera hur de tänkt Tror vi på planen Med den hantering av risker vi identifierat och med den kunskap vi har nu… Fist of five Uppskatta ”medel Ja: Nej: JA = ”medel” är ca 3 eller mer - fortsätt till Feedback NEJ: ”medel” är mindre än 3 Fånga upp vad som gör att vi inte tror på planen. Är det något vi kan hantera direkt (ROAMa) Feedback, reflektion, Summering Facilitator, HPÄ Stäm av den feedback som lämnats Ser vi några ”trender”? Skriv ner på lappar att sätta upp innan de går. Fånga upp några kommentarer. Vad händer nu? Hur fortsätter vi? TACK! 11:00-11:3011:30- -11:45 11:45-12:00

14 DAG 2, FORTS PAGE 14 Lunch Gemensam? Ta hand om resultat Fota allt Tejpa fast lappar på papper Märk upp så det går att återskapa om vi inte kan klistra fast det. Plocka sedan ihop allt och ta med 12:00-13:00 13:00-14:00

15 Inkrementplan PAGE 15

16 INKREMENTPLAN 1 PAGE 16 1 2 3 4 Team Sprint 1.1 21/3 – 15/4 Sprint 1.2 18/4 – 6/5 Sprint 1.3 9/5 – 27/5 Sprint 1.4 30/5 – 17/6 Sprint 1.5 20/6 -12/8 Sprint IP1 15/8 -2/9 Sökande Handläggning InstAnv Infra ProdStyr Teknik Paket Beroende; B beroende av A A B 16_0516_0616_0916_04

17 INKREMENTPLAN PAGE 17 Team Sprint 1.1 21/3 – 15/4 Sprint 1.2 18/4 – 6/5 Sprint 1.3 9/5 – 27/5 Sprint 1.4 30/5 – 17/6 Sprint 1.5 20/6 -12/8 Sprint IP1 15/8 -2/9 Sökande Handläggning InstAnv Infra ProdStyr Teknik 16_0516_0616_09 Story (Åtgärd) Paket, Beroende, B beroende av A A B 16_04

18 INKREMENTPLAN PAGE 18 1 2 3 4 Team Sprint 1.1 21/3 – 15/4 Sprint 1.2 18/4 – 6/5 Sprint 1.3 9/5 – 27/5 Sprint 1.4 30/5 – 17/6 Sprint 1.5 20/6 -12/8 Sprint IP1 15/8 -2/9 Sökande Handläggning InstAnv Infra ProdStyr Teknik Story Story (Åtgärd)Paket Beroende; B beroende av A A B 16_0516_0616_0916_04

19 Inkrementplanering team PAGE 19

20 TEAM NEDBRYTNING, MÅLFORMULERING SAMT RISKHANTERING PAGE 20 Kapacitet: Last: Sprint 1.1 Baslast Felrapporter Förbättringar/teknisk skuld Risk/Hinder Kapacitet: Last: 0 Sprint IP1Inkrement Mål Stretch Mål Risker Hanterad Risk/Hinder Kapacitet: Last: Sprint 1.2 Baslast Kapacitet: Last: Sprint 1.3 Baslast Story Slogan Estimat Tillhör Paket Utredning

21 VID SLUTET PAGE 21 Kapacitet: 30 Last: 28 Sprint 1.1 Baslast Felrapporter Story Slogan Estimat Tillhör Paket Utredning Förbättringar/teknisk skuld Risk/Hinder Kapacitet: Last: 0 Sprint IP1Risker Hanterad Risk/Hinder Kapacitet: 25 Last:23 Sprint 1.2 Baslast Kapacitet:28 Last:27 Sprint 1.3 Baslast

22 PAGE 22 MÅL Inkrementmål  Summerar önskat resultat/utkomst av inkrementet. Vad vi strävar att uppnå.  Leverera ett paket, skaffa kunskap, testa antaganden  Mål kan också vara förbättringar i infrastruktur, arbetsätt, underhåll ‒ Automatisera testfall, besöka/ha WS med verksamhetspersoner för feedback och klargörande, refactorering av X, … Stretch mål  Är planerade för och är inte något extra som teamet gör ”om vi får tid över”  Men, de är inte inkluderade i det teamet ”åtagit sig att leverera” ‒ Om ni har låg tilltro till att nå ett mål – Flytta det till Stretch ‒ Om ni har många okända faktorer/stor osäkerhet kring ett mål – flytta det till Stretch, och lägg in Spikes/ utredningsärenden i planeringen Inkrement Mål Stretch Mål Skapa en pappersprototyp för användarregistrering för att testa våra UI idéer med användare. Ha rapport X integrerad på main och klar för release Inga Felrapporter med Critical eller Major kvar I backloggen. Flyttat funktionella testfall till vårt nya testramverk

23 Inkrement Mål Stretch Mål Skapa en pappersprototyp för användarregistrering för att testa våra UI idéer med användare. Ha rapport X integrerad på main och klar för release Inga Felrapporter med Critical eller Major kvar I backloggen. Flyttat funktionella testfall till vårt nya testramverk PAGE 23 DAG 2 – SÄTT ”VÄRDE” PÅ MÅLEN  Sätt ett värde på inkrementmålen 1-10 ‒ 10 = Högt värde för NyA ‒ 1 = Lågt värde för NyA  Sätts av HPÄ Värde 5 9 7 10

24 Scrum of Scrums Förslag tider: Dag 1: 16:10, 17:00 Dag 2: 10:00 PAGE 24

25 PAGE 25 SCRUM OF SCRUMS SoS FrågaTeam Har ni fått fram kapacitet för varje sprint? Har ni börjat bryta ner paketen i stories, fått fram det mesta i de 2 första sprintarna och börjat estimera? Har ni börjat se över beroenden med andra team och hantering av dessa? Diskuterar ni olika alternativ och avvägningar, vad skall prioriteras; med produktägare och andra intressenter? Har ni identifierat några risker som behöver lyftas till NyA nivån? Har ni börjat fundera på inkrementmål? Har ni mål färdiga att presentera till dragningen? Har ni placerat era objekt på inkrementtavlan? Är det något som behöver diskuteras mer med andra ScrumMasters/teamrepr. Om så, stanna kvar.

26 Ledningens genomgång PAGE 26 Anders A Robert Å Kristian D Björn N Ulf S(Ulrika) Reijo S Peter B Annica B Roger N Lena H-R Per I Clas F Anders M Kerstin A Patrik J

27 PAGE 27 LEDNINGENS GENOMGÅNG OCH JUSTERINGAR  Vad har vi just lärt oss, fått kunskap om?  Behöver vi justera något? ‒ Innehåll i inkrementet ‒ Prioritet ‒ Resurser  Var har vi ev. flaskhalsar?  Har något kommit till?  Vad behöver vi göra för justeringar inför morgondagen?

28 Slutlig genomgång av planer PAGE 28

29 PAGE 29 SLUTLIG GENOMGÅNG AV PLANER I PLENUM  Samla planer längst fram alt. Gå runt till resp. team area  Teamet presenterar ‒ Mål för inkrementet ‒ Kapacitet och last ‒ Risker som behöver lyftas ‒ Annat som man tycker är viktigt att lyfta och informera om

30 Riskhantering, gemensam del ROAM PAGE 30

31 PAGE 31 RISKHANTERING – RISKER SOM BEHÖVER HANTERAS PÅ NyA NIVÅ (PROGRAM LEVEL) ROAM (LÄAH)  Resolved – Teamet får en lösning. (LÖST)  Owned – Kan inte lösas nu, vem tar ägarskapet (ej teamet). (ÄGD)  Accepted – Ok, är en risk men vi är införstådda med den och accepterar den. (ACCEPTERAD)  Mitigated – Vi har en plan för att minimera sannolikheten att den inträffar eller hur minimera effekten om den inträffar. (HANTERAD)  Fånga upp risker från teamen som de inte kunnat lösa själva under planeringen och som behöver lösas på ”program” nivå.  Team (Scrum Master) tar med teamets risker.  Diskutera och kategorisera. Om ägare utses, se till att notera detta. Om ingen R, O, M finns, så välj A.  Notera även från vilket team risken kommer  Scrum Master för teamet noterar lösning/hantering R: LÖSTA: ACCEPTERADO: ÄGDM: HANTERADR:LÖST O:ÄGD A:ACCEPTERADM: HANTERAD ROAM Risk Team Ägare Risk Team

32 Omröstning PAGE 32

33 PAGE 33 OMRÖSTNING – TROR VI PÅ PLANEN? KAN VI LEVERERA DET SOM ÄR MÅLEN, MED RESERVATION FÖR STRETCH Åtagande:  Vi kommer att göra allt vi kan för att nå målen  Och om vi märker att det inte verkar gå, så kommer vi omedelbart att meddela detta så att det ges möjlighet att agera för att minimera effekten.

34 PAGE 34 OMRÖSTNING – TROR VI PÅ PLANEN? KAN VI LEVERERA DET SOM ÄR MÅLEN, MED RESERVATION FÖR STRETCH FIST OF FIVE 1.Ingen tilltro, det här kommer vi inte att fixa 2.Liten tilltro, kommer troligen inte att lyckas 3.Bra tilltro, vi borde ha möjlighet att fixa detta 4.Hög tilltro, det här fixar vi nog 5.Mycket hög tilltro, javisst fixar vi detta 12345

35 Feedback PAGE 35

36 PAGE 36 FEEDBACK TAVLA (ALT 1) DET HAR TYCKTE JAG VAR BRA… DET BLIR BÄTTRE OM VI …

37 PAGE 37 FEEDBACK TAVLA (ALT 2) DET HAR TYCKTE JAG VAR BRA…  Kfjsdfj kasjfjsddfj aljf asf sjfjsd er jwrj  Jkjftr iie eieu sdjfdjf wer ljhejr werej  Jdkfjkd djfdjk  Kjdjgdf sdfdjf sdjfdjf sldjf  Epoe ere jlfjer e ejje lsdjf sldjiopi kjj DET BLIR BÄTTRE OM VI …  Kfjsdfj kasjfjsddfj aljf asf sjfjsd er jwrj  Jkjftr iie eieu sdjfdjf wer ljhejr werej  Jdkfjkd djfdjk  Kjdjgdf sdfdjf sdjfdjf sldjf  Epoe ere jlfjer e ejje lsdjf sldjiopi kjj

38 PAGE 38 FEEDBACK VID SLUTET Sätt ditt streck vid den Smiley som du tycker stämmer bäst med hur du känner/upplevde BRP. Om du sätter streck på gul/röd Smiley -> ge förbättringsförslag

39 Material – Indata PAGE 39

40 PAGE 40 INDATA TILL BRP PLANERINGSOBJEKT  Paket i rankad ”backlog” (Status ”Till BRP” i Confluence), flik Förvaltningsledning  Fördelning tid i % –Felrättningar –Mindre systemförbättringar –Infrastruktur och arbetssätt  Roadmap –Programinkrement med innehåll och releaseavsikt –Viktiga milstolpar (Releaser men även andra händelser som t.ex. antagningsomgångar  Läggs upp/nås via Confluence Status filtreras på ”Till BRP”

41 PAGE 41 PRESENTATIONER  Mål/Roadmap/Satsningar i inkrementet ‒ HPÄ och Releaseansvarig  Paketpresentationer ‒ Resp. ägare ‒ Tillhandahåll presentationsmall  Arkitektur och utvecklingsmetodik ‒ Teknik ‒ Utvecklingsansvarig FACILITATOR  Introduktion  Feedback  Planeringsprocess  Omröstning  Summering

42 PAGE 42 SPRINTKALENDER  PI = Program Inkrement  IP = Innovation och Planering (och buffert)  Grundansats är –Sprintlängd = 3 veckor –IP längd = 2 veckor  Några sprintar/inkrement är lite längre –Sommarsemester –Jul –Startinkrementet

43 Big Room Planning Praktiskt PAGE 43

44 PAGE 44 SCRUM MASTERS FÖRE BRP  Teamens velocitet och estimerade kapacitet för inkrementet –Ledigheter, helgdagar, kurser etc –Vilken historisk velocitet har vi  Säkerställ att Features finns definierade och förslag på team för Featuren. (Support till PÄ)  Material till BRP event UNDER BRP  Se till att tider hålls (timeboxa presentationer)  Att arbetet går framåt i teamen  Deltaga på SoS (ta med ytterligare person vid behov)  Populera Inkrementplan  Pusha för att få feedback EFTER BRP  Säkerställ att planerna kommer in –Sprintar och stories (Jira) med beroenden/länkar inlagda –Att de stuktureras rätt (Structure) –Confluence koppling och att paket definieras i Confluence  Se över feedback på eventet och föreslå/genomför förändringar

45 PAGE 45 AGENDA: FÖRBEREDELSER DAG 1  Kolla utrustning och att presentationer fungerar, ev. mic etc.  Agenda utskriven och placerad på bord, uppsatt på väggar  Teamareor riggade med –Blädderblock med Sprintar (1/sprint), en för risker och en för mål. –Post-its (olika färger) och pennor (OH Medium) –Tejp, sax –Supportmaterial (paketinfo, inkrementkalender, backlog mm)  Program Plan/Dependency Map –WB? Eller blädderblockspapper med sprintar och team utmarkerade. –Olikfärgade Post-its och två storlekar ev (Feature resp Stories)  Feedback tavla –Vanliga post-its, pennor (OH tusch) –Blädderblock att skriva /sätta upp på (om inte WB finns)  IP sprint – blädderblock att skriva förslag på

46 PAGE 46 AGENDA: FÖRBEREDELSER DAG 2  Kolla utrustning och att presentationer fungerar, ev. mic etc.  Kolla att teamareor har allt som behövs (se dag 1)  Kolla upp feedback - behövs/kan justeringar göras redan nu?  Och till slut –Fota alla resultat innan de tas ner –Tejpa fast post-its (så de inte lossnar) alt. Märk upp så att de går att återskapa –Ta med resultat (teamplaner samt programplan)

47 LAYOUT PAGE 47 Team Biosittning? Inkrement Plan SoS Övriga

48 PAGE 48 FÖRBERED  Intropresentation  Vad är DoD för BRP  Agenda  Varför gör vi detta  Feedbacktavlan  ”Working Agreement/ground rules”  Planeringsprocess - presentation  Visa rummet – teamareor, inkrementplan, kanban  Vad som skall göras  Sprintplanering  Estimering  Risker – mitigation om möjligt direkt  Beroenden  Inkrementmål – stretch förklaring  SoS  Presentation av planer, risker, frågor  Tilltro till planen? Kan vi nå målen Att fixa (gör slides för att visa också)  Feedbacktavla Feedbacktavla  Inkrementplan Inkrementplan  Paket lappar  Ev. Magneter/garn för beroenden  Sprint Flipcharts Sprint Flipcharts  Risk Flipchart Risk Flipchart  Objective Flipchart Objective Flipchart  ”Working Agreement/ground rules”  Syfte  Agenda generell  Sprintdatum/kalender

49 PAGE 49 MATERIAL  Maskeringstejp  Små Post-it  Sax  Vanlig tejp  Blädderblock  Post-its (Rosa, gula, orange, blå, grön), två storlekar  WhiteBoard pennor  OH Pennor i Medium tjocklek  WhiteBoard  PC Projektor  Strömsladdar/skarvsladdar  Väggar att sätta upp planering  Tavelsudd  Pennor (vanliga)  Papper/block

50 Att skriva ut PAGE 50

51 PAGE 51 UTSKRIFTER Till Team – En uppsättning per team i folder  Schema  Sprintkalender  Från Guiden: Inkrementplanering team  SoS Tider  Lokaler (om ej i samma vid teamsessioner) – vem sitter var  Ev. Information om Chattrum/kontakter Till Scrummasters  Guide  SoS Tider  Lokaler  Chattrum  Till lokal (er)  Schema  Feedback

52 FEEDBACK DOOR Detta tyckte jag var bra… Det blir bättre om vi … PAGE 52

53 PAGE 53

54 PAGE 54 ProdStyr

55 PAGE 55 Infra

56 PAGE 56 InstAnv

57 PAGE 57 Sökande

58 PAGE 58 Handl.

59 PAGE 59 Teknik

60 PAGE 60 SPRINTKALENDER  PI = Program Inkrement  IP = Innovation och Planering (och buffert)  Grundansats är –Sprintlängd = 3 veckor –IP längd = 2 veckor  Några sprintar/inkrement är lite längre –Sommarsemester –Jul –Startinkrementet

61 PAGE 61 AGENDA DAG 1: 12:30 – 19:00 TidVadVem 12:30 –13 :00 (30 min)Introduktion samt Mål/RoadmapAnders/Kerstin/Facilitator 13:00 – 14:00 (60 min)Genomgång av Paket för inkrementResp. PÄ, i prioordning (inte per spår) 14:00 – 14:15 (15 min)Paus/fika 14:15 – 15:15 (60 min)Arkitektur och UtvecklingsmetodikReijo, Patrik m.fl. 15:15 – 15:30 (15 min)Planeringsprocessen – hur går det tillFacilitator 15:30 – 17:30 (120 min)Team sessioner – planering (inkl fikatillgång) Alla 17:30 – 18:00 (30 min)Genomgång av planerVarje team presenterar 18:00 – 19:00 (60 min)Ledningens genomgång, justeringarPÄ, ScM, Förvaltningsledning, utvecklingsledning 19:00 – 21:30MIDDAGBusstransport BRP FacGuide

62 PAGE 62 AGENDA DAG 2: 08:30 – 12:00 TidVadVem 08:30 –09 :00 (30 min)PlaneringsjusteringAnders 09:00 – 10:30 (90 min)Team sessioner – planering inkl. fikaAlla 10:30 – 11:00 (30 min)Genomgång av planerVarje team presenterar 11:00 – 11:30 (30 min)RiskerAlla/Facilitator 11:30 – 11:45 (15 min)Tror vi på att vi fixar detta?Alla/Facilitator 11:45 – 12:00 (15 min)Summering med feedback reflektionAnders 12:00 – 13:00Lunch BRP FacGuide

63


Ladda ner ppt "BRP Faciliator Material PAGE 1. Big Room Planning Hur går det till Förslag till Lunch - Lunch PAGE 2."

Liknande presentationer


Google-annonser