Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet 1.Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2.Förutsättningarna för samordningsförbunden Statssekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet 1.Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2.Förutsättningarna för samordningsförbunden Statssekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet 1.Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2.Förutsättningarna för samordningsförbunden Statssekreterare Therese Svanström Andersson, 19 oktober 2015

2 Socialdepartementet Utmaning: Sjukfrånvaron fortsätter att öka 2 Sjukpenningtal

3 Socialdepartementet Vad orsakar sjukskrivning? 3 Andel av pågående sjukfall efter diagnostyp: Källa: Försäkringskassan, DoA Psykiatrisk diagnos Muskuloskeletala sjukdomar

4 Socialdepartementet Var blir man sjukskriven? 4 Avser kort sjukfrånvaro (arbetsgivarperioden) Q2 2015, Källa: Ksju, SCB

5 Socialdepartementet Utgifterna för sjukfrånvaron väntas öka Utgifter miljarder kr 5 Källa: ESV 2014-2014, regeringens prognoser from 2015

6 Socialdepartementet Åtgärder måste vidtas för att motverka fortsatt ökad sjukfrånvaro Alla berörda aktörer måste bidra Inga enkla lösningar - regeringen tar helhetsgrepp för långsiktigt resultat Allvarligt läge – dags för åtgärder Före sjukskrivning Under sjukskrivning Efter sjukskrivning

7 Socialdepartementet Ett mål som verktyg för att bryta uppgången: Sjukpenningtalet = 9,0 år 2020 7 Sjukpenningtal

8 Socialdepartementet Ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 8 JämställdhetArbetsmiljö Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga Rehabilitering, anpassning och omställning Förstärkt primärvård inom psykisk ohälsa och långvarig smärta Ökad kunskap om sjukskrivning Stöd för unga med funktions- nedsättning el. sjukdom Sjukpenningtal = 9,0 år 2020

9 Socialdepartementet Försäkringskassan är en av de viktigaste aktörerna Bedömningar ska göras i rätt tid Försäkringskassans ges ökade medel - 128 miljoner i år och 250 miljoner 2016 - i syfte att stärka handläggningen i sjukförsäkringen Försäkringsmedicinska utredningar ska användas oftare och mer enhetligt Del 3: Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga 9

10 Socialdepartementet Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm Del 4: Mer medel till samordningsförbunden Samordningsförbunden ska utveckla stödet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning Regeringen tillför 59 miljoner för arbete med rehabilitering och omställning Vi kommer också att se över långtidssjukskrivnas möjlighet att studera eller arbeta med bibehållen sjuersättning

11 Socialdepartementet Vården får ökade resurser – 280 miljoner för satsning på unga med psykisk ohälsa och 130 miljoner för satsning på kvinnors ohälsa En översyn av statens insatser inom området psykisk ohälsa ska inledas Kunskapsstöd till primärvården för vård och behandling av psykiska diagnoser och smärta ska utvecklas där återgång i arbete ska vara en tydlig del Del 5: Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta 11

12 Socialdepartementet Antalet unga med aktivitetsersättning ökar dramatiskt Antal unga med aktivitetsersättning

13 Socialdepartementet Genom rätt stöd och insatser kommer fler unga med aktivitetsersättning kunna arbeta eller studera Reformering av aktivitetsersättningen – från passiv ersättning till aktivt stöd Ökade resurser till hälso- och sjukvården Ökade resurser till samordningsförbunden Ökade resurser så att fler ska kunna få jobb inom Samhall Del 7: Bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete 13

14 Socialdepartementet Förutsättningarna för samordningsförbunden Samordningsförbund i 240 kommuner, planeras nya förbund i 18 kommuner. De statliga medlen ökas från 280 till 339 miljoner kr. Därmed kan de totala medlen uppgå till 678 miljoner kr. Försäkringskassan beslutar om medelsfördelningen till förbunden. Insatserna för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning ska följas upp och utvärderas. Uppdrag planeras att lämnas i regleringsbreven för 2016.


Ladda ner ppt "Socialdepartementet 1.Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2.Förutsättningarna för samordningsförbunden Statssekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser