Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överdiagnostik Evalueringen av Norska mammografiscreeningprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överdiagnostik Evalueringen av Norska mammografiscreeningprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Överdiagnostik Evalueringen av Norska mammografiscreeningprogrammet

2 The Independent UK panel on Breast Cancer Screening October 2012

3 The Independent UK panel on Breast Cancer Screening October 2012 Utan överdiagnostik Med överdiagnostik

4 Definition Upptäckt av en cancer som inte skulle ha diagnosticerats utan screening: Alltså inte blivit kliniskt märkbar under kvinnans kvarvarande livstid. (IARC 2002).

5 Bestämningsfaktorer Åldersintervall för screening Förväntad kvarvarande livstid Screeningprogrammets prestanda “Pool” av långsamväxande tumörer i befolkningen Patologi-diagnostik

6 Kunskapslucka Biomarkör för “indolent cancer” saknas Är det en “gråskala” av tillväxthastigheter och malign potential snarare än en kvalitativ skillnad? Tillbakabildas vissa tumörer t ex på grund av genetisk instabilitet?

7 Beräkningsgrund Skillnad i incidens mellan population inbjuden till screening och i (idealt samma) population utan screening DCIS medräknas eller ej? Nämnaren hanterats olika: – Antal cancrar hos motsvarande grupp kvinnor som ej inviterats till screening – Antal cancrar hos kvinnor som inviterats till screening – Endast under tiden för programmet eller med uppföljning så långt möjligt efteråt

8 Observationella studier Incidens utan screening måste estimeras Självselektion till deltagande i screening I avsaknad av prospektivt protokoll brist på information: – Exponering för screening (inkluderande screening hos icke inviterade och efter program-slut) – Viktiga confounders

9 Estimates of overdiagnosis in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme Duffy SW, Michalopoulos D Final report to the Research Council of Norway, 2014 Observerade data och modellering. Modellantaganden svåra att verifiera. Hantering av lead time i modellerna. Ingen korrigering för konkurrerande dödlighet. Överdiagnostik 15-17% inkluderande DCIS

10 Overdiagnosis of breast cancer in the Norwegian Breast Cancer Screening Program estimated by the Norwegian Women and Cancer cohort study. Lund E, Mode N, Waaseth M, Thalabard JC. BMC Cancer. 2013;13:614. Individ-data, även på riskfaktorer för bröstcancer. Direkt observerade incidenser utan antaganden. Deltagare vs icke deltagare. Relativt liten studie. Prevalens-screening ej med. Självrapporterad exponering. Estimat 18%.

11 Overdiagnosis in the Norwegian Breast Cancer Screening Program – estimation based on record linkage and questionnaire information in the Norwegian Women and Cancer study Lund E, Nakamura A, Mode N, Kumle M, Thalabard JC Submitted manuscript Individ-data: självrapporterade + programdata. Direkt observerade incidenser utan antaganden. Deltagare vs icke deltagare. Antalet icke screenade litet. Prevalens-screening ej med. Begränsad justering för riskfaktorer. Estimat 7%.

12 Overdiagnosis of breast cancer after 14 years of mammography screening. Zahl PH, Mæhlen J. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 Feb 21;132(4):414-7. Ekologisk studie utan individdata. Studerar period-förändringar. Osäker beräkning av incidenser. Inga individuella uppgifter om exponering. Hänsyn inte taget till incidens efter screening. Extrapolerat data från pilot-fylken till hela landet. Estimat 50%

13 Research-based evaluation of the Norwegian mammography screening programme; effectiveness, side-effects and cost-effectiveness Van Luijt PA, Heijnsdijk EAM, de Koning HJ Final project report to the Research Council of Norway, 2014 MISCAN modellen. Norska empiriska data i modellen. Modeller svårt att förklara Norsk incidenstrend. Lägger ihop opportunistisk och program-screening. Estimat 2-3% eller 7-8% beroende på modell.

14 Overdiagnosis among women attending a population-based mammography screening program. Falk RS, Hofvind S, Skaane P, Haldorsen T Int J Cancer 2013; 133(11): 2756-7. Observerade individ-data applicerade på syntetisk cohort. Självselektion till screening. Post screening incidens följd till 79 års ålder. Estimerat till 99 års ålder. Estimat mellan 16 och 19%.

15 Overdiagnosis of invasive breast cancer due to mammography screening: Results from the Norwegian screening program Kalager M, Adami HO, Bretthauer M, Tamimi RM. Ann Intern Med 2012;156:491-499. Kombination av individ-data och ekologiska data. Hänsyn tagen till post screening incidens och lead time. Möjlig felklassificering av exponering och person-år bland exponerade. Relativt kort uppföljning. Estimat 18-25%

16 Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends. Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. BMJ. 2009 Jul 9;339:b2587. Review av studier som rapporterat incidens före och efter införande av screeningprogram. Endast aggregerade data i publikationer. Ekologiska data utan individinformation. Osäker kompensation för underliggande incidenstrend. Estimat 52%

17 Summering Modellerings-studier gav låga estimat, men har icke verifierbara antaganden Studier med individ-data och med kompensation för lägre incidens efter screening ger estimat i linje med UK panel Ekologiska trendstudier ger höga estimat

18 Beräkningsgrund Skillnad i incidens mellan population inbjuden till screening och i (idealt samma) population utan screening DCIS medräknas eller ej? Nämnaren hanterats olika: – Antal cancrar hos motsvarande grupp kvinnor som ej inviterats till screening = UK A – Antal cancrar hos kvinnor som inviterats till screening = UK B – Endast under tiden för programmet eller med uppföljning så långt möjligt efteråt

19

20 Kommitteens bedömning Invasiv cancer + DCIS UK panel modell A: 15-25% UK panel modell B: 15-20% UK panel modell C: 20-30% – Nämnaren är samma som för UK panel B men bara för åren för deltagande i programmet


Ladda ner ppt "Överdiagnostik Evalueringen av Norska mammografiscreeningprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser