Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självmord i Arktis och bland våra samer Lars Jacobsson Professor emeritus Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självmord i Arktis och bland våra samer Lars Jacobsson Professor emeritus Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 Självmord i Arktis och bland våra samer Lars Jacobsson Professor emeritus Umeå universitet

2 Arktiskt urfolksperspektiv

3 Självmord I Arktis Young, T., Revich, B., & Soininen, L. (2015). Suicide in circumpolar regions: an introduction and overview. International Journal Of Circumpolar Health, 74.

4 Självmord bland urfolken I Arktis “Självmordsepidemier” Obs! Stora skillnader mellan land, folk, regioner, samhällen och internt inom grupperna. Ofta mycket högre risk bland unga – särskilt unga män. “Hårda metoder“ (skjutvapen, hängning) Självmordscluster

5 Exempel: Inuiter, Nunavut, Canada

6 Exempel: Nenetser, nordvästra Ryssland Sumarokov YA, Brenn T, Kudryavtsev AV, Nilssen O. Suicides in the indigenous and non-indigenous populations in the Nenets Autonomous Okrug, Northwestern Russia, and associated socio-demographic characteristics. Int J Circumpolar Health. 2014;73:24308

7 Självmord och prevention bland urfolken I Arktis Kolonisation Ursprungliga samhällsstrukturer har slagits sönder Social utsatthet, sämre hälsa Genusaspekter (männen mindre flexibla I den nya världen?) Preventionsarbete måste vara lokalt förankrat och kultursensitivt

8 “Aboriginal suicide is different“ (Tatz, 2005) Självmord bland urfolk som uttryck för: vanmakt sorg krav på respekt självbestämmande existentiell tomhet Fokus skiftar: från det individuella till det sociala, kulturella och kontextuella

9 Age-standardized suicide rates 2012

10 Male:Female ratio of age- standardized suicide rates, 2012

11

12

13 WHOs huvudbudskap (2014) 1. Självmord skördar stora offer, 800.000 dör varje år pga självmord 2. Självmord kan förebyggas 3. Begränsa tillgång på självmordsmetoder 4. Hälso- och sjukvården måste ta ett större ansvar 5. Samhället måste engageras

14 Självmord bland renskötande samer 1960 - 2009 FörekomstMänKvinnor Dalarna, Härjedalen, Jämtland Västerbotten Norrbotten 16 9 25 213213 506 Metoder 1961-2001 MänKvinnor Skott Hängning Förgiftning Drunkning Kniv 23 7 6 2 1122111221 Egen självmordsproblematikSamerIcke samer Tankar om att ta sitt liv Planer på att ta sitt liv 37 % 21 % 24 % 10 %

15 Processmodellen

16 Olycksfallsmodellen

17 ”Cry of pain” En modell för suicidalitet (Mark Williams 2001) Suicidalitet som svar på 1. Nederlag; upplevelse av förlust, förödmjukelse, behov av flykt 2. Ingen utväg; upplevelse av att vara fångad – entrapment 3. Ingen räddning; hjälplöshet

18 Riskfaktorer O Tidigare självmordsförsök O Kön O Ålder O Psykisk sjukdom O Alkohol/droger O Relationsbrott O Tillgång till s-medel O Civilstånd O Familjehistoria O Stressful life events O Personlighet O Skam/skuld O ……….

19 Att vara ung renskötare innebär så många (omöjliga) drömmar och villkor En kvalitativ studie av upplevelsen av att vara ung manlig renskötare i Sverige av Terje Ruong  Innanför eller utanför ”Vem är jag om jag slutar med renar?”  Frihet/ofrihet ”Det är renen som styr!”  Upplevelser av hot/maktlöshet ”…rädd att behöva bråka…” ”…det blir en gruva oavsett…”  Att vara en bra renskötare ”…spottar i nävarna, ta i lite till, ungefär…”  Relationers betydelse ”…vi skall ju förstå varann både när vi är i skogen och socialt utan att prata…”

20

21

22

23 Sammanfattning/Åtgärder  Hög stressnivå  Riskbeteende vad gäller alkohol  Förhöjd självmordsrisk i södra Sàmpi  Företagshälsovård för renskötarna  Nätverk av samisk hälsovårdspersonal  Center för samisk hälsa  Folkhälsokoordinatorer länsvis  Arbetsorganisation  Konflikthantering  Könsroller  Alkoholvanor  Självmordsförebyggande arbete  Renbetesrättigheter  Rovdjursspolitik  Nationell plan för samers hälsa


Ladda ner ppt "Självmord i Arktis och bland våra samer Lars Jacobsson Professor emeritus Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser