Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våld, avslöjande och skydd som process Hanna Linell, Ph D Student Department of Social Work, Stockholm University S-106 91 Stockholm Tel, +46-8-163747.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våld, avslöjande och skydd som process Hanna Linell, Ph D Student Department of Social Work, Stockholm University S-106 91 Stockholm Tel, +46-8-163747."— Presentationens avskrift:

1 Våld, avslöjande och skydd som process Hanna Linell, Ph D Student Department of Social Work, Stockholm University S-106 91 Stockholm Tel, +46-8-163747 www.socarb.su.se hanna.linell@socarb.su.se

2 Syfte Att undersöka ungas våldsutsatthet, deras delaktighet i skyddsprocessen och socialtjänstens förhållningssätt i ärenden som lett till beslut om att ansöka om vård enligt 2 § LVU Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

3 Presenterar resultat från två artiklar Linell, H. (Accepted for publication). The characteristics and extent of child abuse: Findings from a study of the Swedish Social Services child protection. The European journal of social work. Linell, H. (2015). The process of disclosing child abuse: a study of Swedish Social Services protection in child abuse cases. Child and Family Social Work. Published online July 14th 2015. Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

4 Metod Alla domar i Sverige under ett år som gäller ansökan om vård enligt 2 § LVU för unga mellan 13-18 år. Hela akten har studerats i ett urval av domarna Materialet har analyserats både kvalitativt och kvantitativt (Nvivo och SPSS) Materialet ger en tydlig beskrivning av barnets roll och inställning i LVU-processen, återges både i socialtjänstens utredning och i samband med den förvaltningsrättsliga förhandlingen. Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

5 Ansökningar om 2 § LVU Totalt gjordes 171 ansökningar om vård enligt 2 § LVU för unga mellan 13-18 år under det aktuella året 85 av Sveriges 290 kommuner gjorde en eller flera ansökningar 205 kommuner hade inte någon ansökan I nio av Sveriges 20 största kommunerna gjordes inte någon ansökan alls eller endast en ansökan Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

6 Våld det vanligaste missförhållandet särskilt för flickor Totalt är 196 ungdomar, 121 flickor och 75 pojkar mellan 13-18 år aktuella i de 171 ansökningarna. För 70 procent av de 196 unga, är våldsutsatthet grund för ansökan om vård (137 unga). Av flickorna uppges 79 procent ha utsatts för våld och av pojkarna uppges 55 procent ha utsatts för våld. Det är något högre andel bifall, 90 procent, vad gäller de ansökningar som rör våld än vad som rör andra missförhållanden, där det är 78 procent som ges bifall. För 52 procent framkom polisanmälan För 15 procent framkom tidigare polisanmälningar Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

7 Table 1. Characteristics of the violence, by gender, overlapping categories* (N = 123). Characteristics Total Gender BoyGirl (N=123) (n =34) (n=89) % % _______________________________________________________________________ Any form of psychological violence100100100 Threats/intimidation 88 91 86 Experience of violence against a relative 58 62 56 Psychological humiliation 53 35 60* Coercion/exercise of power 51 35 57* Control/isolation 49 38 54 Three to five forms of psychological violence 66 47 73* Any form of physical violence78 80 76 Described in the verdict as less severe3 3 3 Described in the verdict as severe and repeated45 47 44 Hazardous/experienced as death threatening30 30 30 Sexual abuse10 0 13 Described as systematic and long-going90 88 91 Strong fear described in the child75 74 76 Verbal death threat18 12 20 Violence linked to honour, marriage or virginity35 12 44* Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

8 Vem har utsatt barnen för våld 86 procent uppgavs ha utsatts för våld av pappa och/eller mamma (pappa 66 %, mamma 54 %) Andra utövare uppgavs vara förälders partner, syskon och andra vuxna med ett vårdnadsansvar för barnet. 59 procent uppgavs ha utsatts för våld av två eller flera personer Endast fyra av barnen uppgavs ha stöd från en ickevåldsutövande vuxen närstående under LVU processen. Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

9 Vem berättar? 71 procent av barnen kategoriserades som att de själva medvetet avslöjat våldsutsattheten, i majoriteten av fallen direkt till en myndighet skola 31 barn polis20 barn socialtjänst 19 barn hälso- och sjukvård 7 barn flera myndigheter7 barn inte initialt till myndighet13 barn Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

10 Teman kring avslöjandet Ökad rädsla för deras egen eller andras skull Kognitiva och emotionella skiften som att förlora hoppet om förändring, att förstå våldet som orätt och outhärdligt och att uppleva ökat handlingsutrymme Också exempel på vad som har skjutit upp ett avslöjande av våldet Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

11 She has always tried to please her father but he distrusts her and always accuses her of being with boys. He controls her constantly and she feels that it has gotten worse after the engagement. The man that they have selected for her is even more controlling than her father. He has also threatened and beaten her. Her family always sides with the man; hence she realized the situation was untenable. (Child 54, age 17) Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

12 If you have been called so many dirty names for such a long time it isn’t strange that you eventually speak out. Your body is telling you that it is enough when you never get to hear an apology and you never feel love. (Child 22, age 15) Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

13 Teman efter avslöjandet Av de unga som själva avslöjade våldet beskrevs 87 procent som utsatta för press, skuldbeläggande och i vissa fall hot efter avslöjandet av anhöriga. Processen efter avslöjandet präglas av rädsla, skuld, ilska, sorg, besvikelse och ambivalens. Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

14 When the care under the CYPA was initiated, she didn’t want the protection. This was due to the strong feelings of guilt that she then had. Deep down, however, she recognizes that she has not actually done something wrong but she still feels terribly guilty that she has shattered the family. (Child 17, age 17) Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

15 She confirms that the information her brother has given the Social Services about the parents’ violence is true, but that she doesn’t want to tell the investigators more because of fear of what her parents might do. (Child 23, age 17) Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

16 Trots press står de unga i hög grad fast vid uppbrottet 85 procent av de unga som själva avslöjade våldsutsattheten står fast vid behovet av skydd I den andra kategorin var det endast 30 procent som beskrev att de utsatts för våld. Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

17 The children agree with the Social Services investigation and say that they want protection under the CYPA. None of them wants to ever go home again or even meet with their father. If they are forced to go back they will run away. Child 43 says it is because of the violence but also because he doesn’t feel loved. When they previously have sought help the adults have listened to them but the only thing that happens is that they talk with their father who then beats them. (Child 43, age 13) Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

18 She should have been placed long ago. There have been serious cases of violence and she has still been made to move back home which has been harmful for her. It would have been better if she had been placed outside of home earlier, hence her distrust of the Social Services. She wants insurance that she will not be forced to go home, and she needs the CYPA. Her parents can change their mind. She wants the Social Services to decide and she wants to be protected until she is 18 years old. (Child 6, age 16) Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

19 Diskussion LVU användes främst för att skydda barn; -som beskrevs som utsatta för systematiskt våld under lång tid med hög grad av makt och kontroll -som kunde skydda sig själva genom att berätta om våldet och dess konsekvenser, beskriva sitt behov av skydd och stå fast vid sina uppgifter trots stor press från anhöriga under LVU processen Även för de barn som inte själva hade berättat om utsattheten var det i många fall ett annat barn som berättade Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University

20 Diskussion Vikten av en bred förståelse av våld även då det gäller barn Det finns flera likheter mellan våldsutsatta barns och vuxna kvinnors uppbrottsprocesser, det finns också skillnader, brist på makt över skydd, föreställningen om familjen, hur andra familjemedlemmar förhåller sig till våldet och till uppbrottet etc. Vi behöver veta mer om hur vi kan hjälpa barn att berätta och skydda de som gör det Hanna Linell, Department of Social Work, Stockholm University


Ladda ner ppt "Våld, avslöjande och skydd som process Hanna Linell, Ph D Student Department of Social Work, Stockholm University S-106 91 Stockholm Tel, +46-8-163747."

Liknande presentationer


Google-annonser