Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur får vi förändringsbehovet att slå igenom i verkligheten - eller hur får vi det att hända?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur får vi förändringsbehovet att slå igenom i verkligheten - eller hur får vi det att hända?"— Presentationens avskrift:

1 Hur får vi förändringsbehovet att slå igenom i verkligheten - eller hur får vi det att hända?

2

3 PwC Vad visade analysen? Kostnader och intäkter = effektiviseringsbehov LundMalmöHuddinge

4 PwC Kostnader och intäkter - effektiviseringsbehov Lund Malmö Huddinge

5 PwC Kostnader och intäkter - effektiviseringsbehov Lund Malmö Huddinge

6 PwC Kostnader och intäkter - effektiviseringsbehov Malmö Lund Huddinge

7 PwC Finansiering av investeringar Malmö Lund Huddinge

8 PwC Finansiering av investeringar Lunds kommun Investeringsvolym Låneskuld

9 PwC Finansiering av investeringar Huddinge kommun Finansieringsbehov Skuld per kommuninvånare

10 PwC Finansiering av investeringar Malmö stad Investeringsvolym Låneskuld

11 Hur har ni gått vidare med resultatet? – och vilken effekt har den långsiktiga finansiella analysen fått?

12 Nya finansiella mål och de finansiella målen har fått större uppmärksamhet och blivit mer styrande Ökad kunskap om finansiell situation bland politiker, tjänstemän och lundabor Ny investeringsprocess; rätt investeringar, standardiseringar, hårdare prövning, beslut om investering i tidigt skede Kommunövergripande, gemensamt och långsiktigt arbete för kvalitet, effektiviseringar och prioriteringar Resultat och effekt

13 Nya finansiella mål och de finansiella målen har fått större uppmärksamhet och blivit mer styrande Ökad kunskap om finansiell situation bland politiker, tjänstemän och lundabor Ny investeringsprocess; rätt investeringar, standardiseringar, hårdare prövning, beslut om investering i tidigt skede Kommunövergripande, gemensamt och långsiktigt arbete för kvalitet, effektiviseringar och prioriteringar Resultat och effekt

14 Nya finansiella mål och de finansiella målen har fått större uppmärksamhet och blivit mer styrande Ökad kunskap om finansiell situation bland politiker, tjänstemän och lundabor Ny investeringsprocess; rätt investeringar, standardiseringar, hårdare prövning, beslut om investering i tidigt skede Kommunövergripande, gemensamt och långsiktigt arbete för kvalitet, effektiviseringar och prioriteringar Resultat och effekt

15 Nya finansiella mål och de finansiella målen har fått större uppmärksamhet och blivit mer styrande Ökad kunskap om finansiell situation bland politiker, tjänstemän och lundabor Ny investeringsprocess; rätt investeringar, standardiseringar, hårdare prövning, beslut om investering i tidigt skede Kommunövergripande, gemensamt och långsiktigt arbete för kvalitet, effektiviseringar och prioriteringar Resultat och effekt

16 Ett finansiellt skuldtak om 85 000 kr per invånare, fastställs att gälla fram till och med år 2022 Kommunens budgeterade resultatnivå, exklusive exploateringsvinster, ska uppgå till 2 procent av skatter och utjämning En investeringsram för Huge Fastigheter AB och en för Huddinge kommun som båda två ska beslutas i kommunfullmäktige – införs från och med år 2017 Arbetet med att standardisera och reducera våra lokalinvesteringar fortsätter Fokusering inom ramen för Huges fastighetsportfölj Resultat och effekt

17 Ett finansiellt skuldtak om 85 000 kr per invånare, fastställs att gälla fram till och med år 2022 Kommunens budgeterade resultatnivå, exklusive exploateringsvinster, ska uppgå till 2 procent av skatter och utjämning En investeringsram för Huge Fastigheter AB och en för Huddinge kommun som båda två ska beslutas i kommunfullmäktige – införs från och med år 2017 Arbetet med att standardisera och reducera våra lokalinvesteringar fortsätter Fokusering inom ramen för Huges fastighetsportfölj Resultat och effekt

18 Ett finansiellt skuldtak om 85 000 kr per invånare, fastställs att gälla fram till och med år 2022 Kommunens budgeterade resultatnivå, exklusive exploateringsvinster, ska uppgå till 2 procent av skatter och utjämning En investeringsram för Huge Fastigheter AB och en för Huddinge kommun som båda två ska beslutas i kommunfullmäktige – införs från och med år 2017 Arbetet med att standardisera och reducera våra lokalinvesteringar fortsätter Fokusering inom ramen för Huges fastighetsportfölj Resultat och effekt

19 Ett finansiellt skuldtak om 85 000 kr per invånare, fastställs att gälla fram till och med år 2022 Kommunens budgeterade resultatnivå, exklusive exploateringsvinster, ska uppgå till 2 procent av skatter och utjämning En investeringsram för Huge Fastigheter AB och en för Huddinge kommun som båda två ska beslutas i kommunfullmäktige – införs från och med år 2017 Arbetet med att standardisera och reducera våra lokalinvesteringar fortsätter Fokusering inom ramen för Huges fastighetsportfölj Resultat och effekt

20 Arbete påbörjat med att ta fram förvaltningsövergripande strategier Investeringsplanering o prioritering i tidigt skede tillsammans med fysiska planeringen Den långsiktiga analysen o planen ska inordnas i ordinarie budget och planprocess Resultat och effekt

21 Arbete påbörjat med att ta fram förvaltningsövergripande strategier Investeringsplanering o prioritering i tidigt skede tillsammans med fysiska planeringen Den långsiktiga analysen o planen ska inordnas i ordinarie budget och planprocess Resultat och effekt

22 Arbete påbörjat med att ta fram förvaltningsövergripande strategier Investeringsplanering o prioritering i tidigt skede tillsammans med fysiska planeringen Den långsiktiga analysen o planen ska inordnas i ordinarie budget och planprocess Resultat och effekt

23 Våra samlade erfarenheter

24 Medverkande Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun henrik.weimarsson@lund.se Mats Hansson, strateg och fd. budgetchef, Malmö stad mats.r.hansson@malmo.se Mats Öberg, ekonomidirektör Huddinge kommun mats.oberg@huddinge.se Moderator: Susanna Collijn, PwC susanna.collijn@se.pwc.com


Ladda ner ppt "Hur får vi förändringsbehovet att slå igenom i verkligheten - eller hur får vi det att hända?"

Liknande presentationer


Google-annonser