Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förmögenhetskoncentrationen i Sverige, 1873-2005 Jesper Roine, SITE, Handelshögskolan Daniel Waldenström, IFN IFN frukostseminarium ”De rika drar ifrån”,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förmögenhetskoncentrationen i Sverige, 1873-2005 Jesper Roine, SITE, Handelshögskolan Daniel Waldenström, IFN IFN frukostseminarium ”De rika drar ifrån”,"— Presentationens avskrift:

1 Förmögenhetskoncentrationen i Sverige, 1873-2005 Jesper Roine, SITE, Handelshögskolan Daniel Waldenström, IFN IFN frukostseminarium ”De rika drar ifrån”, 6 dec 2007

2 Vad vi gör och varför Studerar utveckling av inkomst- och förmögenhetsfördelningen med fokus på toppen –Inkomstfördelning 1903-2005 –Förmögenhetsfördelning 1873-2005 Varför? Relationen ekonomisk utveckling och fördelning –Ex. Strukturell förändring -> först ökad ojämlikhet sedan gradvis utjämning –Ex. Tillväxt gynnas av stark koncentration av kapital…eller är det viktigare med incitamenten för bredare grupper?

3 Grundbegrepp och data  Inkomster (före skatt) = Lön + Kapitalinkomster + Egenföretagarinkomster (+ Kapital vinster) –Baserat på inkomstskattestatistik  Förmögenhet = Reala + Finansiella tillgångar – Skulder –Baserat på förmögenhetsskattestatistik och bouppteckningar  Toppen av fördelningen = Topp 10% (P90-100), Topp 1% (P99-100), etc. av den vuxna befolkningen  Vi studerar andelar

4 Vad studien inte handlar om  Välfärdsfrågor  Mobilitet (vi har inte individdata)  Lägre delarna av fördelningen (det finns en rad korrigeringar och tillägg man kan vilja göra för resten av fördelningen också).

5 Vad finner vi? Toppinkomsternas utveckling 1907-2005

6 Förmögenhetsfördelningen 1873-2005 IndustrialiseringenVälfärdstatens expansion 1:a Världskriget 2:a Världskriget Kreugerkraschen j ?

7 Vad har hänt efter 1980? …och varför syns det inte i den vanliga statistiken  Unik svensk kombination på 1980- o 90-talen: –Finansmarknadens värde har ökat drastiskt –Hög beskattning av förmögenhet, arv, kapitalinkomst –Fria kapitalrörelser (särskilt efter Valutaavregleringen)  Effekt: Förmögenheter ”försvinner” –Privat kapital (och kapitalägare) har flyttat från Sverige –Rika svenskar äger stora onoterade bolag som inte syns i den officiella statistiken Vad betyder detta för fördelningen?

8 Förmögenhetskoncentrationen 1950- 2005 (SCB:s officiella serie) Botten 90% Topp 1%

9 Förmögenhetskoncentrationen 1950- 2005 (Vår nya serie) Botten 90% Topp 1%

10 Hur beräknar vi de rikas kapital?  Vi lägger till nya förmögenhetsmängder till den rikaste procenten, ca 50.000 hushåll. Tre tillägg: 1.Hushållens kapital i utlandet –Betalningsbalansens restpost (Riksbanken) –Finansräkenskapernas oförklarade sparande (SCB) 2.Superrika svenskar i Sverige –Listningar i AfV och VA sedan 1983 3.Superrika svenskar utomlands –Listningar i AfV och VA sedan 1983

11 Restposten i olika länder

12 Effekt av superrika svenskar utomlands SCB officiell + Restposten + Rika i Sverige + Rika utomlands

13 Jämförelse Sverige och USA SCB officiell + Restposten + Rika i Sverige + Rika utomlands USA + Restpost, rika i USA och utomlands

14 Sammanfattning  Vi studerar de rikas andel av den privata förmögenheten från 1870-talet till idag  Under 1900-talet minskade förmögenhets- koncentrationen betydligt  Utjämningen upphörde dock kring 1980  Efter 1980 har koncentrationen ökat: –Enligt SCB är ökningen marginell –När uppskattningar av de rikas kapital i utlandet och stora onoterade bolag inkluderas är ökningen dock betydande.  I takt med en ökad globalisering får en uteslutande nationell förmögenhetsstatistik allt svårare att ge en ”sann” bild av utvecklingen


Ladda ner ppt "Förmögenhetskoncentrationen i Sverige, 1873-2005 Jesper Roine, SITE, Handelshögskolan Daniel Waldenström, IFN IFN frukostseminarium ”De rika drar ifrån”,"

Liknande presentationer


Google-annonser