Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt 2014-2016 Rapport Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt 2014-2016 Rapport Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Rapport Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador Service committee chair

2 Zonta International Foundation USD Mål Uppnått per 31/ (48 %)

3 D21 i topp på ZIFs bidragslista.

4 Bidrag från D21 till ZIF per 31/  USD ca 7 % mer jmf med motsvarande period  USD 104 per medlem dvs ca 64% av D21s mål för bienniet (USD 164/medlem/2 år)

5 Bidrag från D21 till ZIF per 31/ Ökat individuella donationer med ca 13 % jmf med motsvarande period

6 D21 Klubbarnas fem-i-topp-lista per 31/ Sundsvall 2.Linköping 3.Lund 4.Trelleborg-Vellinge 5.Falköping

7 Utbildnings - och ledarskapsprogram  Amelia Earhart Fellowship Fund  Jane M Klausman Women in Business Scholarship Fund  Young Women in Public Affairs Award (YWPA)

8 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula projektet (UNFPA) Stöttat projektet sedan 2008 USD ( ), USD ( ) USD ( ), USD ( )  Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia  Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat mer än fistulapatienter  Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister samt 10 studenter som informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas  Socialt återanpassat 264 kvinnor som överlevt

9 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula projektet (UNFPA ) Mål  Öka 400 kvinnors socio-ekonomiska situation genom behandling av fistulaproblem  100 kvinnor med inoperabel fistula ska rehabiliteras  Öka medvetenhet och kunskap om obstetrisk fistula i fler samhällen i Liberia. Mål: minskning med 25 %. Se video på Youtube

10 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Stöttat projektet sedan 2008 USD ( ), USD ( ), USD ( ), USD ( )  Ökat möjligheten för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42 % 2005 till 89 % 2014)  Bidragit till att 78 % av HIV-positiva kvinnor och 74 % barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel Se video på youtube och rapport på

11 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Mål  Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn, dvs bidra till en HIV-fri generation i Rwanda  Fortsätta driva one-stop-centers för att förebygga våld och ta hand om kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld  Uppmuntra kvinnor/flickor att göra anspråk på sina rättigheter till ett tryggt och värdigt liv.

12 Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund) Mål  Skapa en skolmiljö för tonårsflickor/-pojkar i Hanoi, fri från könsrelaterat våld  Främja könsneutrala normer och förebygga könsrelaterat våld i 20 skolor i Hanoi  Utbilda unga ”gruppambassadörer” för att organisera kampanjer tillsammans med lärare och vårdgivare i syfte att förhindra könsrelaterat våld  Att Hanoi Department of Education and Training (utbildningsdepartement) godkänner denna skolmodell och vidtar aktiva åtgärder för att sprida modellen i skolsystemet i Vietnam Se

13 Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund) Mål  Pilotmodell. Totala projektbudgeten USD.  Zonta bidrar med 48 %  Plan Vietnam bidrar med 28 %  UN trust fund med 24 %.

14 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) Niger har den största utbredningen av tonårsäktenskap i världen. 75 % av flickorna är gifta innan 18 års ålder och 36% redan vid 15 års ålder Mål  Minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i fyra regioner i Niger  Nå tonårsflickor inom två år med information om deras rättigheter till utbildning och god hälsa  Ge dem tillgång till mentorer och kvinnliga ledare  Att hos ca invånare runtom i regionerna öka medvetenhet och kunskap om tonåringars rättigheter och hur de kan skyddas mot våld Se video på Youtube

15 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) Pilot fas uppdatering; november 2014 och juni 2014  flickor deltog  95.6 % vet bättre hur de ska ta hand om sin hälsa  Användning av preventivmedel har fördubblats  Kunskap om sexuellt överförda sjukdomar  Vet att ett enda oskyddat samlag kan leda till graviditet  92.5 % vet att graviditetskontroll är viktig  Andra årets aktiviteter börjar i aug 2015 och ska nå tonårsflickor Se rapport

16 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Mål 2014 – 2016  Öka medvetenhet och kunskap om könsrelaterat våld genom ett informellt utbildningsprogram för unga ledare. Finns ett program framtaget för åldersgruppen år  Genom opinions- och folkutbildning öka engagemanget hos unga för att förebygga könsstereotyper, diskriminering och våld mot kvinnor/flickor  Samarbete med UN Women och World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS (Japan, Korea, Filippinerna, Kongo, Burkina Faso, Rwanda, Nigeria, Malawi, Zambia, Indien, USA och Brasilien). Se detaljer UN Women

17 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Uppdatering  WAGGGS Workshop I i Pune, Indien.  46 instruktörer från 7 länder i 5 dagar  Zonta representerades av Dilruba Ahmed fd Internationella styrelsen, Mahazaver Dalaal guvernör D25, medlemmar Mumbai ZK  Zonta bidrog till att representanter från Japan, Korea, Filipinerna och Indien kunde delta Se detaljer UN Women

18 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Uppdatering  WAGGGS Workshop II i Lusaka, Zambia.  44 instruktörer från 8 länder i 5 dagar  Zonta bidrog till att representanter från Malawi, Nigeria och Zambia kunde delta Se detaljer UN Women

19 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Program för Workshop  Information om könsrelaterat våld  WAGGGS kampanj om att ”Stoppa våldet”, tala ljudligt om flickors rättigheter  Protokollet för Voices against Violence  Hjälpmedel för kompetens och grupp dynamik  Myter, negativa attityder och mångfald  Hur skydda barn och deras integritet  Advocacy, opinionsbildning  Monitorering och utvärdering  Nationella planer.

20 Alla kan vi förändra en kvinnas värld idag! Skänk online nu!


Ladda ner ppt "Projekt 2014-2016 Rapport Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser