Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akutsjukvård i Skåne Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akutsjukvård i Skåne Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM."— Presentationens avskrift:

1 Akutsjukvård i Skåne Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och lungmedicin Närsjukvårdsansvarig i Lund

2 Region Skåne 1,2 miljoner invånare 10 sjukhus 5 ambulansdistrikt Ca 110 Vårdcentraler – 4-10 allmänläkare/VC

3 ”Skånsk Livskraft vård och hälsa” gemensam politisk plattform för sjukvårdens utveckling i Region Skåne c:a 2005-2015. Koncentrera/samordna akut- och specialiserad vård: Fyra Akutsjukhus Lund (USiL) 300.000Malmö (UMAS) 350.000 Helsingborg 250.000 Kristianstad 200.000 Fem Närsjukhus 50-90.000 HässleholmLandskronaTrelleborg ÄngelholmSimrishamn YstadAkut/Närsjukhus? 100.000

4 Närsjukvård i Skåne 2009 ”Vård med begränsade tekniska och specialistresurser framför allt under vagt-tid, och som bör ges ”nära patienternas hem.” All vård av allmänläkare – vårdcentraler Kommunerna sjukvård på sjukhem och i hemmen Alla 10 sjukhus har ett närsjukvårdsansvar för sin befolkning 24 timmar/dygn Närakut 08.00-20.00 alla dagar på alla sjukhus Medicinvagt på närsjukhusen 20.00-08.00 för inläggningar av ”kända” patienter. Alla sjukhus ska ha c:a 80 sängar/100.000 invånare för närsjukvård – (Lund c:a 200 sängar.) AM på Akutsjukhus kan hänvisa till Närsjukhusen för inläggning hela dygnet.

5 Akutsjukhus-Närsjukhus Akutsjukhus Specialiserad AM: Med, Kir, Ort, Nl, Inf,Gyn, Barn. Diagnostik, intensivvård och operationer 24 tim/dygn. Närakut och AM i samma lokaler Specialiserad vård och närsjukvård Separat AM Psykiatri Närsjukhus Närakut 08.00-20.00, Internmed, Allmänmed. Icke - IVA, operationer, diagnostik 24 tim/dygn Specialistmottagning vardagar - ”vanliga” sjukdomar. Vårdavdelningar för fr.a. äldre patienter och utredningar. Medicinvagt för inneliggande och inläggning av kända och patienter från Akutsjukhusen

6 Universitetssjukhuset i Lund USiL Universitetssjukhus med 8000 medarbetare Högspecialiserad vård för 1,5 milj. invånare Akutsjukvård för c:a 300000 invånare 850 vårdplatser Nästan alla specialiteter på USiL.

7 1996 – Strategisk plan ” Vad händer om vi ingenting gör?” Skilja akut – planerat fr.a. kirurgi. Jour/vagt arbete – dag arbete Läkarkompetens – motivation Arbetsmiljö – samarbete Utveckling/Forskning – utbildning Otydligt medicinskt ledningsansvar

8 Akutkliniken bildades 15. september 1999. Akutmottagning (AM) Nybyggd AM Samlad AM Akutläkare från 2004 Från specialitetslinjer till prioritetslinjer. Vårdplatser – sängar AVA-med 20 sängar AVA-kir 21 sängar Tre närsjukvårdsavd 70 sängar –C:a 110 sängar (Med, Kir, Geriatrik) Slutvårda 80 % av akuta med- och kirurgipatienter.

9 Akutkliniken i Lund 2008 Totalt 550 medarbetare, 75 läkare varav 45 akutläkare. AM 65-75.000, Legevagt (JC) 20.000 13.000 vårdtillfällen och 30.000 vårddagar Medelvårdtid 2,7 dygn. (Legeambulance 24 timmar/dygn) Katastroforganisation Ledningsansvar för sjukhusets akutsängar

10 Akutklinikens organisation 2008 Akuten 65.000 besök/år Legevagt 20.000 besök/år. ”2010 - 100.000 besök/år?” KAVA 21 vpl/4000 pat –Buk, blödning, trauma –Kirurgi/Gastroenterologi –Vårdtid 1-2 dygn MAVA 20 vpl/6000 pat –Akut internmedicin –”Intermediärvård” –Vårdtid < 1 dygn Närsjvenh. 65 vpl/3000 pat –Gamla, multipelt sjuka pat –Vårdtid c:a 7 dygn –Med, Ger, Kir, Ort, Inf, NL, Onkologi

11 Akutmottagningen i Lund Medicin, (Kard, Lung) Kirurgi, (Nk, Thorax) Ortopedi Urologi Neurologi ÖNH Infektion okt 08 Ortopedbarn Kritiskt sjuka barn Trauma alla patienter Katastrof 2008-2009 35 akutläkare Specialister: Med, Kir, NL, Ort, Barn, Allm.med. Läkare från andra kliniker under utbildning. 200 anställda Ledningsansvarig läkare för sjukhuset 24 tim/dygn.

12 Många i Sverige planerar akutläkare och akutkliniker. Södersjukhuset Stlm Karolinska Stlm Borås Varberg Helsingborg Lund Linköping Malmö Sundsvall Göteborg C:a 180 läkare under utbildning till Akutläkare i Sverige 2008 – 40 i Lund. ”3-4 milj. invånare har sjukhus med akutkliniker/utbildar akutläkare”

13 Akutsjukvård specialitet 1/7 2006 SWESEM 300 medlemmar Tilläggsspecialitet som ger möjlighet att: utbilda specialister i akutsjukvård – Akutläkare - med en fastställd kompetens, som kan bemanna akutmottagningen. få läkare att ägna sitt yrkesliv åt att utveckla vården för akutsökande patienter. Tilläggsspecialitet = Bas+Tillägg c:a 6-7 år

14 Vad ska en akutläkare kunna? Alla akut sjuka - skadade patienter den första timman Inleda vården – samverka med andra specialiteter Leda och utveckla akutsjukvård Handleda och utbilda i akutsjukvård Katastrofsjukvård Prehospital vård Trauma

15 Svensk förening för Akutsjukvård ”SweSEM” Fastställd målbeskrivning - Socialstyrelsen Core curriculum enligt EU/GB standard Individuell utbildningsplan med vissa lokala variationer Efter godkännande specialist i Akutsjukvård - ”Akutläkare”.

16 Läget september 2008 Akutläkare bemannar till stor del AM: med, nl, kir, uro, PHAT, ortopedi – oktober 2008 infektion. Områdeschefer (Verksamhetschefer) nöjda, önskar snabbare övertagande – kompetensen ökar snabbt hos akutläkarna. Organisation för utbildning och klinisk handledning för Akutläkare. Svår avvägning - vagtarbete och handledning För mycket? ”kväll- och nattvagt” för akutläkarna Svårt att komma vidare med utbildning, akutläkarna behövs i vagtlinjerna.

17 Problem med Akutläkarinförande Ekonomi: kostnad för 10-15 nya läkare/år – 5 miljoner dyrare än beräknat Lång utbildning, tilläggsspecialitet (7 år) – basspecialitet ( 5 år). Akutkompetens hos övriga läkare minskar Vårdplatsbrist, patientökning 25-30 % på 3 år Krav på övertagande av vagt- kvälls- och nattjänst Oro inom kliniken och på AM – 20-80 läkare.

18 Resultat? Trots ökning 43000-65000 besök på c:a 5 år Vänte- och handläggningstider minskade 1999-2006. Oförändrad 2007 - 2008 trots 25 % ökning av antalet patienter och oförändrade resurser. Patienterna mera nöjda, 5-10 % missnöjda med väntetider. Internremisser (hänvisningar) borta på Akutmottagningen Fastställd läkarkompetens under vagttid (jourtid) Tydligt medicinskt ansvar för hela akutprocessen Bättre katastroforg. och org. för de svårast sjuka Bättre handläggning – ex höftpatienter - direktinläggning Forskning har kommit igång, flera doktorander. Planerad kirurgi störs inte, enligt Kirurgichefen.

19 Utveckling – Utmaningar - 2010 Högspecialiserad traumavård centraliseras till Lund Ökat antal besök på Akutsjukhusen 43000-65-75000 – 150/dygn – 210/dygn, flera inläggningar Alla kritiskt sjuka kommer till ”stora” akutmottagningen. Små akutmottagningar stängs nattetid Diagnostik till AM - Rtg – CT – Ultraljud och kemlab Flera linjer för direktinläggningar AM organiseras i linjer efter prioritet i stället för specialitet Ökat samarbete mellan sjukhus och kommuner Flera närsjukvårdsplatser och kortare vårdtider (7- 5 dygn). Utbyggnad av kvalificerad vård i hemmet för svårt sjuka

20 Tack!


Ladda ner ppt "Akutsjukvård i Skåne Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM."

Liknande presentationer


Google-annonser