Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet Hus 28 oktober Teknikvägen Magnus Welin & Petter S-Nykvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet Hus 28 oktober Teknikvägen Magnus Welin & Petter S-Nykvist."— Presentationens avskrift:

1 Öppet Hus 28 oktober Teknikvägen Magnus Welin & Petter S-Nykvist

2 Kvällens agenda Pågående & avslutade arbeten Nya arbeten i höst & vår Energi Städdagen Städning, sopsug & sophantering Parkeringsfrågor TV & Bredband Övriga frågor & diskussion

3 Pågående & avslutade arbeten Mark: avslutning av nyplanteringar på TU & TE. Fastigheter: putsjobb fortsätter nästa år. Fastighetssynen i september: Sammanställning pågår. Prioritering bl.a. Brister i målning, puts- och betongskador. Övrigt: Gymmet på Tu 3 färdigrenoverat. Blev väldigt lyckat!

4 Nya arbeten i höst & vår Fastigheter: Renovering av garage p.g.a. saltinträngning och sönderfrätt armering. Sämsta garaget TE 69-81 prioriteras. Upphandling pågår för eventuell start i vinter. Ca 3 månaders byggtid. Detaljerade brev kommer till alla berörda. Garaget evakueras i 3 etapper. Förhandlingar pågår med kommunen om parkeringsmark. Alla garage måste åtgärdas inom 10 år enligt konsult. Stora kostnader. Nya trappräcken kommer sättas upp vid gången till garaget vid ingång Te 81. Trappräcket vid Te 7-9 höjs. Terrasser: läckande terrasstak planeras att åtgärdas till våren. Skärmar: Byggs av Gubbgänget & Fixarna. Tack! Målning: bättring fönster. Mark: trädfällning under senhöst/vinter. Totalt 15 träd som dömts ut av expertis. Flest på Tu.

5 Energi HSB:s Mats Tryselius anlitades för att föreslå ytterligare förbättringar i form av energibesparingar på vårt värmesystem. Vårt system ”ganska bra efter ombyggnaden” enl. Mats. Ny trapphusventilation, Te. Upphandling pågår. Säkerhetsdörrar: förvärmd luft från trapphusen riskerar att inte komma in i lägenheten… Lösning? NODA styr vårt värmesystem. Blir bättre & bättre - färre klagomål! Avslutning av ventilbyten. Några få lägenheter har inte varit tillgängliga…

6 Städdagen, lördagen 24:e oktober Tack för en väl genomförd arbetsdag samt trevlig gemenskap över en tallrik ärtsoppa med tilltugg! Tillsammans hjälptes vi åt att få det snyggt och minskade samtidigt föreningens kostnader för markskötseln!

7 Städning, sophantering m.m. Vi är nöjda med MBC Städservice. Mattbyten i portarna: föreningen betalar endast för 8 byten / år. Just nu byts dessa 12 ggr per år ändå. Grovsopor: icke brännbart m.m. Inget elavfall, byggavfall. vitvaror eller farligt avfall i våra containers! Tyvärr följs inte alltid detta, bl.a. på höstens städdag… Förslag? Elektronik: lämnas i trådvagnar i garagen. Obs! följ reglerna som finns uppsatta. Måste rymmas i trådvagnen, vitvaror får ej lämnas här  Görvälns ÅC. Har man ej garageplats men ofta lämnar elavfall kan Classe eller kanske granne med plats släppa in den boende. Glödlampor & batterier: lämnas i tvättstugorna och i garagen. Byggavfall: lämnas på Görvälns ÅC och inte i våra containrar!

8 Sopsugen Varje stopp kostar minst 2000 kr!

9 Parkering Tu: 185 lägenheter - 189 lägenhetsparkeringar + gästparkeringar. Te: 134 lägenheter – 130 lägenhetsparkeringar + gästparkeringar. Totalt 101 p-platser utomhus, resten i garage. I mån av tillgång maximalt 1 garageplats + 1 uteplats! Får inte hyras ut i andrahand. Ett handikapptillstånd ger förtur. OBS! att det råder p-förbud inom hela området (zon med p-förbud). Anlitar du hantverkare el. liknande är det din skyldighet att se till att denne får ett tillfälligt p-tillstånd från fastighetsskötaren.

10 Parkeringstillstånd för boende Grundregel: Medlem som står i vår kö för att hyra en garage- eller p-plats kan få ett Boendetillstånd med en avgift på 135 kr per 30 dagar (okt 2015). Det ger rätt att parkera på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser. Behöver du ett sådant tillstånd kontaktar du Tommy Lovened i styrelsen för vidare information. HSB administrerar kön. Tillämpningsregler: P-tillstånd utlämnas endast till medlem som står i kö för garage- eller p-plats. P-tillståndet är tidsbegränsat. Medlem som får ”hyrd plats” ska återlämna p-tillståndet när hyreskontraktet har skrivits på. Medlem som tackar nej till erbjuden plats får inte behålla p-tillståndet. Fordon som inte ryms inom markerad plats (längd eller bredd) får inte parkeras på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser. OBS! Medlem som inte återlämnar p-tillståndet debiteras med 500 kronor. Parking Partner registrerar det som ogiltigt och utfärdar p-bot om det används.

11 T TV, Bredband & telefon Comhem som ingår i månadsavgiften omförhandlades och avgiften per lgh sänktes från ca 56 till 21 kr per lgh, från och med 2015-06-01. 18 analoga kanaler ingår. 8 digitala kanaler om man har en digital-TV med DVB-C dekoder. Vill man se betalkanaler krävs även ytterligare CA-modul. Bredband & telefon går också att beställa. HSB har avtal även med Bredbandsbolaget som kan användas av oss om inte Comhem:s betalutbud/pris är intressant. Obs! att Comhems uttag består av ”3 hål” i väggen och att fiberuttaget endast fungerar med Bredbandsbolagets utbud.

12 Digitalt utbud som ingår ”gratis”: Digitala TV kanalerDigitala radiokanaler SVT1+2 Kunskapskanalen (kanalplats 125) Barnkanalen / SVT24 (153) SR1, 2, 3 & SR Sisuradio TV4BBC World Service TV6Radio France International FOX (14) Amerikanska serier.NPR (USA) Axess TV (42) Kultur, natur & historia.

13 Följande analoga kanaler har vi tillgång till: SVT1+2, SVT24, Kunskapskanalen/Barnkanalen TV3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… F-TV (Finska) JLTV (lokal-TV) TLC + FOX (relativt nya)

14 Övriga frågor och diskussion?

15 Nästa Öppet Hus: Samlingslokalen, Turbingränd 4, 25 november kl. 19:00. Margareta & Lars informerar. Frågor, förslag, synpunkter ni vill framföra till nästa möte?  fragastyrelsen@kolarangen.sefragastyrelsen@kolarangen.se


Ladda ner ppt "Öppet Hus 28 oktober Teknikvägen Magnus Welin & Petter S-Nykvist."

Liknande presentationer


Google-annonser