Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingrid Haglund Gunnel Holmqvist Presenterar: Alkohol i samband med graviditet och föräldraskap –utbildningsinsatser och arbetsmetoder inom mödra - och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingrid Haglund Gunnel Holmqvist Presenterar: Alkohol i samband med graviditet och föräldraskap –utbildningsinsatser och arbetsmetoder inom mödra - och."— Presentationens avskrift:

1 Ingrid Haglund Gunnel Holmqvist Presenterar: Alkohol i samband med graviditet och föräldraskap –utbildningsinsatser och arbetsmetoder inom mödra - och barnhälsovården

2 Uppföljningsdag sep 2005 ”Metod” Eva Karin Envall Anita Leo Andersson Uppföljning mars 2006 ”Handlingsplan” Eva Karin Envall Anita Leo Andersson Lokal uppföljning 2007 Utbildning: Mars/april 2005 ”Motiverande samtal” Kerstin Agnetun Elisabet Danielsson Elisabet Danielsson Utbildning: feb 2005 ” Aktuell kunskap och forskning” Mona Göransson Åsa Magnusson 2004 Enkät/sammanställningEnkät/sammanställning UtbildningsbehovUtbildningsbehov Mona Göransson/FAMMIMona Göransson/FAMMI AUDIT BvC/MvCAUDIT BvC/MvC Inventering Ht. 2003

3

4

5 Handlingsplan för det alkoholförebyggande arbetet vid Familjecentralen i Odensala

6 Familjecentral Barnmorskemottagning MVC Barnhälsovård BVC Öppen förskola Socialtjänsten

7

8 MVC Mål: Att graviditeten ska vara alkoholfri. Väcka frågan för den blivande pappan. Öka motivationen till ev. förändring inför föräldraskapet.

9 Alkoholrådgivning vid preventivmedelsrådgivning Tidig inskrivning i v 5-8. Audit till alla blivande mammor. Inskrivning i v 10-12. Frågan väcks igen Föräldragrupp. Frågan väcks vid 1-2 tillfällen

10 BVC Mål: Att genom samtal väcka tankar och få föräldrarna att reflektera över hur deras alkoholvanor kan påverka barnet. Att utgå från barnets perspektiv.

11 Första hembesöket: Informera att alkohol överförs via bröstmjölken Föräldragrupp vid ca 8 mån.: Väcka tanken genom att ställa frågan ”Hur mycket vin får en barnvakt dricka?” Föräldragrupp vid ca 12 mån. Knyta an till det vi tidigare diskuterat 3-årskväll: Väcka tankar kring hur det lite äldre barnet uppfattar vuxnas drickande

12 Öppna förskolan Mål: Att ta tillfället i akt när samtal kring ”fest” kommer upp bland föräldrarna. Att bidra till att väcka tankar och reflektera över hur man använder alkohol när man blivit förälder

13 Socialtjänsten Mål: Att vara en resursperson för övrig Familjecentralspersonal och kunna hjälpa till om det uppdagas ett aktivt missbruk med t.ex. förmedling till Beroendecentrum.

14 Utvärdering Enkät – ” Har du ändrat dina vanor i en hälsosammare riktning när det gäller alkohol?” 59% har ändrat sina alkoholvanor till det bättre.

15


Ladda ner ppt "Ingrid Haglund Gunnel Holmqvist Presenterar: Alkohol i samband med graviditet och föräldraskap –utbildningsinsatser och arbetsmetoder inom mödra - och."

Liknande presentationer


Google-annonser