Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommissionen för jämlik hälsa Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Magdalena Brasch.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommissionen för jämlik hälsa Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Magdalena Brasch."— Presentationens avskrift:

1 Kommissionen för jämlik hälsa Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Magdalena Brasch

2 Kommissionen för jämlik hälsa Kommissionen för jämlik hälsa Forskare och experter är ledamöter

3 Kommissionen för jämlik hälsa Centrala utgångspunkter Hälsa är viktigt för människor! –86% anser att hälsa är mycket viktigt; jfr. kärlek 70%, lycka 63%, rikedom 8% (SOM- undersökningarna) God hälsa är kopplat till en rad levnadsförhållanden och villkor

4 Kommissionen för jämlik hälsa Folkhälsopolitik – förankrad i grundlag Grunden för folkhälsopolitiken finns i Regeringsformen 1 kap. 2 §: Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

5 Kommissionen för jämlik hälsa Hela gradienten i dödlighet: Källa: Torssander & Erikson 2016

6 Kommissionen för jämlik hälsa Återstående medellivslängd vid 30 Män efter utbildningsnivå, 1986-2013 +5,4 +5,2 +3,5

7 Kommissionen för jämlik hälsa Återstående medellivslängd vid 30 Kvinnor, efter utbildningsnivå, 1986-2013 +4,0 +2,5 +0,9

8 Kommissionen för jämlik hälsa Internationella initiativ:

9 Kommissionen för jämlik hälsa Nationella initiativ:

10 Kommissionen för jämlik hälsa Svenska lokala/regionala initiativ

11 Kommissionen för jämlik hälsa Kommissionens uppdrag består av två huvudsakliga delar Att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar Att genom ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt öka medvetenhet och engagemang bland relevanta samhällsaktörer

12 Kommissionen för jämlik hälsa Vad vill Kommissionen uppnå? Fånga upp och förstärka det engagemang som finns kring jämlik hälsa i vid mening Genomföra en analys av vilka de viktigaste drivkrafterna bakom ojämlikhet i hälsa är i dagens Sverige Presentera förslag på hur dessa drivkrafter ska kunna påverkas

13 Kommissionen för jämlik hälsa Styrning och uppföljning

14 Kommissionen för jämlik hälsa Arbetet med förslag till åtgärder På vilket sätt kan vi bättre styra de system vi har för att de ska bli bättre på att leverera det vi redan bestämt om? Hur kan vi reformera systemen så att villkoren i människors vardag (under uppväxten, i arbetslivet, ekonomiskt osv) blir lite mer jämlika?

15 Kommissionen för jämlik hälsa Arbetet med förslag till åtgärder Förslagen bör hantera hälsogradienten såväl som specifika grupper Förslagen kommer att ha två olika inriktningar 1.Minska ojämlikhet i villkor och möjligheter 2.Förbättra styrning och uppföljning inom folkhälsopolitiken och av offentlig verksamhet med bäring på jämlik hälsa

16 Kommissionen för jämlik hälsa Samordningsförbunden Är intressanta för Kommissionen! - Främjar samverkan - Arbetar med grupper långt från arbetsmarknaden - En gemensam budget

17 Kommissionen för jämlik hälsa Hur bidrar ert arbete till en mer jämlik hälsa? Tack för er uppmärksamhet! Följ oss gärna på: www.kommissionjamlikhalsa.se Twitter: @k_jamlikhalsa


Ladda ner ppt "Kommissionen för jämlik hälsa Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Magdalena Brasch."

Liknande presentationer


Google-annonser