Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet."

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.""— Presentationens avskrift:

1 Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet."

2 Vi samlar alla goda krafter till gemensam handling 2015 tog Rädda Barnen ett kliv framåt och axlade ledarskapet för en opinion som vägrar acceptera stängda gränser eller likgiltighet inför barns lidande.

3 Viktiga beslut och händelser 2015 Arbete med barn på flykt Opinionsbildning, ”otyst” och namninsamling ”State of the World’s father Syrienkonflikten Nepal, Jemen, Etiopien, ebola Global strategi för hela rörelsen – vision till 2030 Child right and business – strategin sprids Globala målen för hållbar utveckling

4 Flyktingresponsen Arbete i Grekland Traumamedveten omsorg Barnvänliga platser Språkcaféer Föräldragrupper Trygghetsguider Mobila team Svarstelefon

5 Samverkan, kampanjer, rapporter 5 Det handlar om kärlek Kärleken är fri På lika villkor High five Ellen och Allan Barnahus Stopp! Min Kropp! Nätsmart Brott mot barn

6 Så här arbetar Rädda Barnen 6

7 Så här organiseras Rädda Barnen i Sverige 7

8 Så här organiseras Rädda Barnen globalt 8

9 9 Verksamhetsintäkter (mkr)

10 10 Kostnader

11 Verksamhet 2015 11 Länk till kartan i årsrapporten på webben.webben

12 Se filmer från arbetet på plats 12 Europa Ukraina Etiopien Indonesien Nepal Filippinerna Sierra Leone Centralafrikanska republiken

13 Barnets rätt till trygghet och skydd 2 583 627 barn och 1 721 853 vuxna 887 miljoner kronor Rädda Barnen: 28% = 247 mkr Totalt antal nådda Barnets rätt till god samhällsstyrning 177 172 barn och 901 598 vuxna 217 miljoner kronor Rädda Barnen: 64% = 140 mkr Barnets rätt till utbildning 12 219 626 barn och 3 480 121 vuxna 2 166 miljoner kronor Rädda Barnen: 4% = 86 mkr

14 Effekterna redovisas Exempel på resultat: Kommunala handlingsplaner mot barnfattigdom Barn involveras i beslutsprocesser Påverkan på budgetar Opinionsbildning för stöd till papperslösa Barn som drabbas av våld får stöd Lagändringar och attitydförändring Framgång mot könsstympning Återföring av familjer

15 Årets resultat mäts i indikatorer både för verksamheten i Sverige och internationellt. Effektrapport

16 Rädda Barnen ska arbeta hållbart 16 Socialt ansvar Hållbar utveckling för barn Alltid med barnen i fokus! Miljömässigt ansvar Miljökrav och miljöpolicy Ekonomiskt ansvar Gåvorna ska ge resultat

17 17 Värdekedja:

18 18 Barnet behöver:

19 Framtiden Politiska beslut om tillfälliga uppehållstillstånd Stort behov av gott mottagande Neddragningar av Sidaanslaget Barnkonventionen blir lag Ny verksamhetsinriktning Globalt partnerskap för hållbara mål

20 www.räddabarnen.se Alla som engagerar sig i Rädda Barnens arbete är barnrättskämpar. Tillsammans skapar vi resultat för Barn.


Ladda ner ppt "Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.""

Liknande presentationer


Google-annonser