Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet."

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.""— Presentationens avskrift:

1 Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet."

2 Vi samlar alla goda krafter till gemensam handling 2015 tog Rädda Barnen ett kliv framåt och axlade ledarskapet för en opinion som vägrar acceptera stängda gränser eller likgiltighet inför barns lidande.

3 Viktiga beslut och händelser 2015 Arbete med barn på flykt Opinionsbildning, ”otyst” och namninsamling ”State of the World’s father Syrienkonflikten Nepal, Jemen, Etiopien, ebola Global strategi för hela rörelsen – vision till 2030 Child right and business – strategin sprids Globala målen för hållbar utveckling

4 Flyktingresponsen Arbete i Grekland Traumamedveten omsorg Barnvänliga platser Språkcaféer Föräldragrupper Trygghetsguider Mobila team Svarstelefon

5 Samverkan, kampanjer, rapporter 5 Det handlar om kärlek Kärleken är fri På lika villkor High five Ellen och Allan Barnahus Stopp! Min Kropp! Nätsmart Brott mot barn

6 Så här arbetar Rädda Barnen 6

7 Så här organiseras Rädda Barnen i Sverige 7

8 Så här organiseras Rädda Barnen globalt 8

9 9 Verksamhetsintäkter (mkr)

10 10 Kostnader

11 Verksamhet Länk till kartan i årsrapporten på webben.webben

12 Se filmer från arbetet på plats 12 Europa Ukraina Etiopien Indonesien Nepal Filippinerna Sierra Leone Centralafrikanska republiken

13 Barnets rätt till trygghet och skydd barn och vuxna 887 miljoner kronor Rädda Barnen: 28% = 247 mkr Totalt antal nådda Barnets rätt till god samhällsstyrning barn och vuxna 217 miljoner kronor Rädda Barnen: 64% = 140 mkr Barnets rätt till utbildning barn och vuxna miljoner kronor Rädda Barnen: 4% = 86 mkr

14 Effekterna redovisas Exempel på resultat: Kommunala handlingsplaner mot barnfattigdom Barn involveras i beslutsprocesser Påverkan på budgetar Opinionsbildning för stöd till papperslösa Barn som drabbas av våld får stöd Lagändringar och attitydförändring Framgång mot könsstympning Återföring av familjer

15 Årets resultat mäts i indikatorer både för verksamheten i Sverige och internationellt. Effektrapport

16 Rädda Barnen ska arbeta hållbart 16 Socialt ansvar Hållbar utveckling för barn Alltid med barnen i fokus! Miljömässigt ansvar Miljökrav och miljöpolicy Ekonomiskt ansvar Gåvorna ska ge resultat

17 17 Värdekedja:

18 18 Barnet behöver:

19 Framtiden Politiska beslut om tillfälliga uppehållstillstånd Stort behov av gott mottagande Neddragningar av Sidaanslaget Barnkonventionen blir lag Ny verksamhetsinriktning Globalt partnerskap för hållbara mål

20 Alla som engagerar sig i Rädda Barnens arbete är barnrättskämpar. Tillsammans skapar vi resultat för Barn.


Ladda ner ppt "Rädda Barnens årsrapport 2015 Vision: ”Vi vill se en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.""

Liknande presentationer


Google-annonser