Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Media TidningarTVRadioInternet. Medias uppgifter Att ge information Att ge information Att förklara Att förklara Att granska Att granska Att underhålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Media TidningarTVRadioInternet. Medias uppgifter Att ge information Att ge information Att förklara Att förklara Att granska Att granska Att underhålla."— Presentationens avskrift:

1 Media TidningarTVRadioInternet

2 Medias uppgifter Att ge information Att ge information Att förklara Att förklara Att granska Att granska Att underhålla Att underhålla

3 Mediernas innehåll Nyheter Nyheter Insändare Insändare Kultur Kultur Ledare Ledare Fakta och åsikter Fakta och åsikter Sverige-Världen Sverige-Världen Ekonomi Ekonomi Sport Sport Nöje Nöje

4 Mediernas makt Tidningar och TV väljer själva vilka nyheter de publicerar Tidningar och TV väljer själva vilka nyheter de publicerar Tidningar kan vara politiskt färgade Tidningar kan vara politiskt färgade Vem granskar hur massmedia sköter sina uppgifter? Vem granskar hur massmedia sköter sina uppgifter? Opartisk information Opartisk information

5 Tryck- och Yttrandefrihet Yttrandefrihet – att få ge uttryck för sina åsikter så länge man inte förtalar/kränker någon annan eller avslöjar hemligheter om landets säkerhet. Yttrandefrihet – att få ge uttryck för sina åsikter så länge man inte förtalar/kränker någon annan eller avslöjar hemligheter om landets säkerhet. Tryckfrihet – att få ge uttryck för sina åsikter i trycksaker så som tidningar, böcker och broschyrer. Tryckfrihet – att få ge uttryck för sina åsikter i trycksaker så som tidningar, böcker och broschyrer.

6 PO/PON Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) Pressens Opinionsnämnd (PON) tar hand om ärendet om PO anser att det finns skäl för anmälan. Pressens Opinionsnämnd (PON) tar hand om ärendet om PO anser att det finns skäl för anmälan. Etiska regler för pressen Ge korrekta nyheter Ge korrekta nyheter Var generös med bemötanden Var generös med bemötanden Respektera den personliga integriteten Respektera den personliga integriteten Var varsam med bilder Var varsam med bilder Hör båda sidor Hör båda sidor Var försiktig med namn Var försiktig med namn Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.

7 Mediernas makt Mediernas makt Personliga frågor Personliga frågor hängs ut i media hängs ut i media Var går gränsen för vad som Var går gränsen för vad som får publiceras? får publiceras? Hagamannens familjeinformation Hagamannens familjeinformation Namn, bilder, Namn, bilder, kontaktar skola, Hagamannen kontaktar skola, HagamannenHagamannen jobb mm jobb mm

8 Utan fria massmedier, ingen demokrati

9 Dawit Isaak Fängslad sedan Fängslad sedan 2001 utan rätte- 2001 utan rätte- gång. gång.

10 Fängslad 2001- Journalist Journalist Svensk och Eritreansk medborgare Svensk och Eritreansk medborgare Grundade den regimkritiska tidningen Setit. Grundade den regimkritiska tidningen Setit. Kräver demokratiska reformer i Eritrea. Kräver demokratiska reformer i Eritrea. Fängslad utan rättegång. Fängslad utan rättegång. Stödinsatser från Sverige. Stödinsatser från Sverige.

11 Eritrea Statsskicket en republik. Statsskicket en republik. Ny författning1997 som ännu inte tagits i bruk. Ny författning1997 som ännu inte tagits i bruk. Det har hållits parlamentariskt val 2004 där de 150 ledamöterna i nationalförsamlingen valdes. Det har hållits parlamentariskt val 2004 där de 150 ledamöterna i nationalförsamlingen valdes. Nationalförsamlingen har för närvarande mycket liten makt och kan inte ens bestämma när den ska hålla möten och vilka frågor den ska debattera då landet inte styrs enligt författningen ännu. Nationalförsamlingen har för närvarande mycket liten makt och kan inte ens bestämma när den ska hålla möten och vilka frågor den ska debattera då landet inte styrs enligt författningen ännu. Enligt författningen väljs Presidenten av Eritreas nationalförsamling för högst två femåriga mandatperioder i rad. Han har stor makt och är bland annat överbefälhavare och talman i nationalförsamlingen. Dessutom både utser och leder han regeringen. Enligt författningen väljs Presidenten av Eritreas nationalförsamling för högst två femåriga mandatperioder i rad. Han har stor makt och är bland annat överbefälhavare och talman i nationalförsamlingen. Dessutom både utser och leder han regeringen. Rättsväsendet är under extrem press från regeringen, och sedan 1997 finns det även ett system med specialdomstolar, där militärer utan juridisk utbildning har oinskränkt makt. De åtalade har inte möjlighet att försvara sig eller kalla vittnen, och specialdomstolarna kan även upphäva tidigare domar från civila domstolar. Rättsväsendet är under extrem press från regeringen, och sedan 1997 finns det även ett system med specialdomstolar, där militärer utan juridisk utbildning har oinskränkt makt. De åtalade har inte möjlighet att försvara sig eller kalla vittnen, och specialdomstolarna kan även upphäva tidigare domar från civila domstolar.

12 Massmedia i diktaturer Ledarna tål inte kritik Ledarna tål inte kritik Vill ge en bild av att allt är bra Vill ge en bild av att allt är bra Massmedia censureras Massmedia censureras Internetsidor blockeras Internetsidor blockeras

13 Anna Politkovskaja Motståndare till Tjetjenienkriget Obekväm för Putinregimen Mördades 7 oktober 2006 Rättegången färdig 2014

14 Internet Internet ger nya möjligheter. Internet ger nya möjligheter. Information från hela världen kan nås via internet. Information från hela världen kan nås via internet. Viss eller försök till censur rådet. Viss eller försök till censur rådet. Ofördelaktig spridning också möjlig, barnpornografi, hatsajter mm Ofördelaktig spridning också möjlig, barnpornografi, hatsajter mm

15 Grundlagarna Regeringsformen Handlar om hur Sverige ska styras. Här finns också de grundläggande fri- och rättigheterna nedskrivna. Tryckfrihetsförordningen Värnar om det fria ordet i tryckt form. Successionsordningen Bestämmer tronföljden i Sverige. Yttrandefrihetsgrundlagen Värnar om yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter

16 Källkritik Läsaren måste själv läsa kritiskt Läsaren måste själv läsa kritiskt Är informationen sann? Är informationen sann? Var/Vem kommer informationen ifrån? Var/Vem kommer informationen ifrån? Vad/Vem kan man lite på? Vad/Vem kan man lite på?

17 Propaganda Förskönad ibland felaktig information Förskönad ibland felaktig information Då - Hitler, använder media för att sprida nazistiska åsikter med hjälp av propaganda. Då - Hitler, använder media för att sprida nazistiska åsikter med hjälp av propaganda. Nu - Usama bin Ladin framstår som en hjälte. Al qaida hjälper offren i Pakistan efter översvämningskatastrofen. Nu - Usama bin Ladin framstår som en hjälte. Al qaida hjälper offren i Pakistan efter översvämningskatastrofen.

18 Opinion Positiv information Positiv information Media kan bidra till att ett problem uppmärksammas Media kan bidra till att ett problem uppmärksammas De bildar opinion i enskild fråga De bildar opinion i enskild fråga I vissa frågor skapas allmän opinion I vissa frågor skapas allmän opinion

19 MEDIA Massmedia Källor Källkritik Medias roll Censur/filmcensur Propaganda Grundlagar Nyheter 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Vilka massmedia finns det? 2.Varför är massmedia viktig i en demokrati? 3. Vilka är massmedias uppgifter? 1.Vad är offentlighetsprincipen? 2.Var kommer nyheter ifrån? 1.Varför är det viktigt att granska källor? 2.När bör man vara extra försiktig? 1. Vilken makt har mass- media? 2. Vilka krav kan vi ställa på medias innehåll? 1.Vad menas med censur? 2.Förklara filmcensuren? 1.Vad är propaganda? 2.Vad är syftet med propaganda? 1.Vilka grundlagar skyddar svensk media? 2.Vilket undantag finns det? 1.Vad är en nyhetsbyrå? 2.Vilka nyheter publiceras?

20 Länklista http://www.freedawit.com/faq http://www.freedawit.com/faq http://www.freedawit.com/faq http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75215 http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75215 http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75215 Http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/hon-vagrade-att-halla-tyst/ Http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/hon-vagrade-att-halla-tyst/ Http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/hon-vagrade-att-halla-tyst/ Bildlänkar http://www.flickr.com/photos/4wardever/3604377360/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/4wardever/3604377360/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/4wardever/3604377360/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/mobileheights/7987068062/sizes/m/in/photolist- daMP53-daMPDh-daMMp1-daMNuw-daMKrg/ http://www.flickr.com/photos/mobileheights/7987068062/sizes/m/in/photolist- daMP53-daMPDh-daMMp1-daMNuw-daMKrg/ http://www.flickr.com/photos/mobileheights/7987068062/sizes/m/in/photolist- daMP53-daMPDh-daMMp1-daMNuw-daMKrg/ http://www.flickr.com/photos/mobileheights/7987068062/sizes/m/in/photolist- daMP53-daMPDh-daMMp1-daMNuw-daMKrg/ http://www.expressen.se/nyheter/civilanstalld-tipsade-om-hagamannen/ http://www.expressen.se/nyheter/civilanstalld-tipsade-om-hagamannen/ http://www.expressen.se/nyheter/civilanstalld-tipsade-om-hagamannen/ http://www.flickr.com/photos/das-blaue-sofa/6343055435/sizes/m/in/photolist- aEvPoK-aEzDYo-aEvPf8-aEvPka-dofq7p/ http://www.flickr.com/photos/das-blaue-sofa/6343055435/sizes/m/in/photolist- aEvPoK-aEzDYo-aEvPf8-aEvPka-dofq7p/ http://www.flickr.com/photos/das-blaue-sofa/6343055435/sizes/m/in/photolist- aEvPoK-aEzDYo-aEvPf8-aEvPka-dofq7p/ http://www.flickr.com/photos/das-blaue-sofa/6343055435/sizes/m/in/photolist- aEvPoK-aEzDYo-aEvPf8-aEvPka-dofq7p/


Ladda ner ppt "Media TidningarTVRadioInternet. Medias uppgifter Att ge information Att ge information Att förklara Att förklara Att granska Att granska Att underhålla."

Liknande presentationer


Google-annonser