Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter ifrån coachutbildning Vår ambition är inte att återge coachutbildningen utan det viktigaste vi lärde oss Instruktörer Robert Andersson (Ansvarig)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter ifrån coachutbildning Vår ambition är inte att återge coachutbildningen utan det viktigaste vi lärde oss Instruktörer Robert Andersson (Ansvarig)"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter ifrån coachutbildning Vår ambition är inte att återge coachutbildningen utan det viktigaste vi lärde oss Instruktörer Robert Andersson (Ansvarig) Martin Paulsson Eva Andersson Louise Sonne Schjellrup

2 Områden som ingick Kost o dryck (1 timme) Blå Boken (1 timme) Kommunikation och samspel i laget (6 timmar) Banläsning (3 timmar) Ballmotion (ytornas betydelse) Kommunikation om förändringar och hur man fullföljer förändringarna (coaching på banorna)

3 Kost o dryck En bowlingmatch på ca: 2 timmar Samma energiuttag som en rask två timmars promenad Bättre möjligheter att vinna om energidepåerna är påfyllda Bör äta ca 1-1,5 innan match Drick gärna en dryck med lite mineraler och salter men undvika drycker med hög sockerhalt under spel, undvik ”ren” sportdryck - blanda ut med vatten. Med god planering går det att säkerställa önskvärd påfyllning av energi

4 Blå Boken Max 9 spelare + coach på banområdet. Coach får bytas ut under match. Sjukdom/skada. Reserv går in direkt i pågående serie. Spelare som brutit får ej gå in i matchen igen. Reserven får ej lämna lokalen under pågående match. Man har 30s på sig att genomföra sitt slag. Slaget räknas som slut när klotet har kommit tillbaka. Amerikanskt spel. Slag på fel bana görs om ifall det skulle vara så att inte alla 4 spelare har hunnit slå. Då räknas de slagna rutorna.

5 Blå Boken Man har rätt till 2 omresningar per serie om man inte skulle vara nöjd med käglornas placering. Käglor som välter andra käglor genom att studsa i nedfälld bom räknas som giltigt OM bommen inte har börjat gå bakåt. Kägla i rännan. Ruta ska ej spelas. Om den ändå spelas räknas den som giltig MEN om käglan i rännan träffas av klotet räknas rutan som miss.

6 Klot Hur ska man vet vilket klot man skall använda på vilka banor? Många spelare vet inte vilket klot de skall använda på olika typer av banor! Köper ofta samma typ av klot med samma egenskaper (man trivs med just de egenskaperna) Framförallt tjejer har svårt med att veta vilka klot de skall välja

7 Klot numrering 1. Matt stark boll med lite/ingen flare 2. Matt stark boll med flare 3. Blank stark boll med lite/ingen flare 4. Blank stark boll med flare 5. Blank boll med hög RG 6. Spärrklot

8 När använda vilket nummer Nr 1: I början av ett spelpass när det är en svår profil, Nr 2: När oljan har blivit lite nedspelad, vill runda det nedspelade. Nr 3: När de matta bollarna tar för tidigt men du vill fortfarande ha en kontrollerad sväng in i fickan. Nr 4: Torrare ilägg/midlane men du vill runda bollen in mot strikefickan Nr 5: En boll med högt RG som glider långt ned och svänger kraftigt i den nedre delen av banan.

9 Oljeprofiler Se längd + oljemängd ihop när du studerar olika oljeprofiler Längd mellan 33-47 fot, oljemängd 23-27 ml, Track zone ratio 1-10 (1 = lika mängd över hela banan) Samma oljeprofil kan ha olika beteende beroende på halls utformning och friktion i banan. En tumregel är att dra bort 31 fot från aktuell oljelängd, dvs har profilen 35 fot så prova att börja på ribba 4 (35-31=4) är det 43 fot så prova starta på ribba 12 (43-31=12) Tänk på att profilen du läst in dig på börjar försvinna direkt efter första slaget i takt med att ditt och andras klot ”förstör” oljeprofilen.

10 Kortolja Några exempel är PBA Cheetah 35, Los Angeles 36 eller elitprofilen Beijing, 35 Spelet börjar nästan alltid långt ute på kanten. Inte helt sällan med så okänsliga klot som möjligt, tex halvmatta uretanbollar. Eller det lugnaste reaktiva du har. När banan var fräsch och nyoljad så var det kanske ca 3 ggr så mycket olja i mitten än på kanten. Sen om de flesta spelat där, så har oljan blivit betydligt mindre längst ute. Kanske är det nu 6 ggr mer olja i mitten än på kanten. Detta ska du utnyttja. Så flytta in en två pilar och öppna upp. Missar du in kommer oljan som finns där att låta klotet glida ner längre. Råkar du öppna upp lite för mycket så kommer du ut på mycket torrare del av banan och klotet träffar den brytpunkt du vill, fast du missat lite i släppet. Dvs utnyttja den blockering som spelats upp. Det är egentligen alltid detta du letar efter. Var i banan kan jag missa ut lite och ändå träffa strajkfickan. Eller om jag missar in så glider klotet ner lite mer innan den börjar svänga. Även detta ställe, någon eller några pilar in i banan kan spelas sönder, men nu brukar det räcka med lite mindre justeringar in i banan

11 Långolja Här hittar vi exemplen i PBA Shark 43, Tokyo 43, Älgen 44 och dagens längsta elitprofil London 44 fot På kortoljan så började spelet nästa alltid ut på kanten. På långolja så är det oftast tvärtom. Så omkring tredje pil brukar vara en bra start. Sen när detta spel försvinner så får du flytta längre in i banan, så mycket ditt spel tillåter. För detta djupa spel kräver lite mer att du har material och bra med snurr i kulan. Flytta både ilägg och pil till vänster Var beredd på att detta underlag kan ha rätt låga siffror. Var noga och gnäll inte om tian eller sjuan står. Det kan bli resultatet om man spelar så långt in i banan. Men försök hitta en relativ rak men effektiv linje långt in och spärra upp det du får över

12 Släppteknik Ju rakare du vill spela, ligg mer bakom bollen Desto fler ribbor du korsar, desto mer sida i bollen vill du ha 0-90 grader

13 Förflyttning (sportprofiler) Flytta alltid vänster i banan. (börja inte för långt till vänster). Den som vinner är den med starkast boll som spelar längst till höger Ha lite koll på var motståndaren spelar Gemensam lagstrategi (Även om vi spelar på bourbon borde vi diskutera detta, för att utveckla denna del) Var inte rädd för att göra större justeringar 5-3, 7-5, Förutom på en riktigt kort profil

14 Annan typ av förändring Ibland är det lika effektivt att höja eller sänka tempot i bollen Alternativt sätta lite mer sida i klotet så det glider längre eller ligga mer bakom klotet så bollen startar tidigare Att lofta bollen gör att den glider längre ned i banan och motsvarigheten är att sätta ned bollen tidigare i banan så den startar tidigare

15 Förflyttningar Ex lång profil (London) Börja exitpoint vid 8-9, flytta en 2-1 till vänster när det börjar torka upp ända in till 13-14 Efter 13 -14 gör en 7-5 förflyttning vänster och spela runt bollen (med mer sida i bollen). Svänger bollen för lite, sänk tempot Det blir för liten effekt i klotet med så tajta linjer

16 Speltips! Du måste kunna spela på lite olika ställen i banan och med några olika släpp och klot. Kan du justera just ditt spel är det en framgångsfaktor. Du ska titta på de som spelar bra och hur de spelar! De som spelar bäst just idag, på dina banor har verkligen något att berätta! Det kan vara så illa att de alltid står där, och sen undrar de varför det inte alltid fungerar… Oavsett vilket, så visar de var i banan klotet bör ha sin brytpunkt för att lättast hitta till fickan, nu. Översätt det till ditt eget spel och du har en fantastisk chans till en bra start. Titta sen också på de som spelar bra efter några serier, var de spelar, var de har flyttat sin brytpunkt. Kanske dags att kopiera igen? Titta också på de som misslyckas i sitt spel! Viktiga slutsatser kan dras av det. Ofta ser man folk stå kvar för länge där de startat, och sen ”oförklarligt” helt tappa spelet. Du kan dra slutsatsen av detta för ditt spel!

17 Liga vs tävling Använd inte extrema bollar, gör det så lätt för er som möjligt (liga). Det viktiga är inte att snitta högt utan att vinna serien. Om serien är avgjord (par och lag) våga prova andra linjer, bollar, sida etc. vid behov. Vid tävlingsspel, våga använd extrema bollar som är gjorda för hög strikeprocent.

18 Årsplanering Sätt gemensamt mål för förening och per lag Det är spelarna & coach i respektive lag som sätter målsättningen Föreningen har även mål inom andra områden och föreningens gemensamma mål skall beaktas vid lags specifika mål. Delmål bör vara med i planen och följs upp Ansvariga skall sättas på varje delmål som får i uppdrag att följa upp målen Uppföljning skall alltid ske (av de gemensamma målen) när säsongen är slut

19 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 Sammanfattning av ledarskap o Coachande ledarskap o Ledarens egenskaper o Ledarens ansvar o Den aktives ansvar o Coachen är ett stöd till den aktive som har ansvaret för att leverera.

20 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 VAD KOMMER DU I HÅG…? NI HÖR ½ AV VAD JAG SÄGER (50%) NI LYSSNAR PÅ ½ AV VAD NI HÖR (25%) NI FÖRSTÅR ½ AV VAD NI LYSSNAR PÅ (12,5%) NI TROR PÅ ½ AV VAD NI FÖRSTÅR (6,25%) NI MINNS ½ AV VAD NI TROR PÅ (3,125%) VAD HAR DU LÄRT???

21 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 COACHING – SOM LEDARSTIL o Instruktion o Verbalt, explicit o Kan vara svårt att översätta tränarens ord till handling o Mästerlärande o Uppvisar, implicit o Begränsad till befälhavarens potential och kräver att utövaren att uttrycka det visas. Kräver att befälhavaren kan visa/demonstrera o Coaching o Medvetande- och uppmärksamhet intensifierar. Lösning stödjande. Frågor och sparren o Det är utövarens potential som är i spel. Där skapas en motiverande process baserad på utövarens värld och därför ökar aktivitet, förståelse, självständighet och lärande

22 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 Hög kompetens Omedvetet och intuitivt Låg kompetens Medvetet och regelbaserad Hög motivation att ta ansvar för lösningar Låg motivation att ta ansvar för lösningar Både instruktion och frågor Expert Tränad Lätt tränad Coaching- fältet Instruktion Nybörjar

23 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 COACHING – MÅL? o Hjälpa utövaren till att… o Var extra uppmärksamhet på situationen/på nuet o Stärka den subjektiva utvärderingen o Uppskatta och använda de egna kompetenserna o Ha fokus på utvecklingen av egna mål, strategier och lösningar i uppgiften o Relatera direkt till syftet och meningen med uppgiften o Öka motivationen till att låta lösningen bli verklighet o Utveckla nya perspektiv på framtida uppgifter utifrån värderingar och övertygelse

24 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 COACHINGEN – METOD? o Man skärper medvetande med hjälp av: o Frågor ( vart, vem, hur och när) o Skala (1-10) o Undantag frågor (framgången) o Underbara frågor (den optimale utövare)

25 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 LAGET I COACHING o Gemensamt överenskomna mål o Konkret handlingsplan o Gemensamt accepterade normer och värderingar o Fortlöpande utvärdering och justering o Utnyttjande av samtliga lagresurser o Alla i laget bidrar o Väldefinierade och accepterade roller o Laget kan tolerera och acceptera nederlag o Alla är lagkamrater och partner o Det är en uppgift- och social sammanhållning

26 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 LEDAREN AV LAGET o Har självinsikt (styrkor, svagheter, resurspersoner) o Upptäcka och hantera problem o Lägg fokus på och revidera (vid behov) gemensamma och accepterade mål och handlingsplaner o Lägg fokus på och uppfyll själv de gällande normer och värderingar o Vårda uppgift och social sammanhållning o Synliggör hur varje spelare kan hjälpa både laget och enskilda medlemmar o Arbeta konstruktivt o Har bra kommunikation (öppenhet, respekt, förtroende) med laget och enskilda medlemmar

27 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 VAD ÄR KOMMUNIKATION? 1)Beslutet att skicka information 1)Översätta tankar till ett budskap 3) Budskapet skickas 4) Dekryptera budskapet 5) Tolkar budskapet

28 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 KOMMUNIKATION SOM ISBERG Vem? Var? När? Om vad? Hur? Perception/uppfattning Utvärdering Förväntningar Kodande/avkodning Förståelse/tolkning Interaktion och anpassning

29 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 PROBLEM I KOMMUNIKATIONSPROCESS o Budskapet som vi skickar är bara ett fragment av våra tankar o Fragment formuleras olämpligt o ’Kommunikationskanalen’ är smutsiga och full av buller o Avsändare och mottagare ’tala’ sitt eget språk o Mottagaren avkodad budskapet genom sin egen förståelse av världen

30 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 NON-VERBAL KOMMUNIKATION o Kroppsliga rörelser o Fysiska egenskaper o Beröring o Tonfall o Kroppsliga positioner o Ögonkontakt

31 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 DEN EFFEKTIVA KOMMUNIKATIONEN o Ärlig och trovärdig ( oroande, stödjande, respektera privatpersonen ) o Lyssnande o Öppen för nya idéer o Aktivt lyssnande o Be om och ta emot hjälp o Enformighet o Ros, komplimentera och uppmuntra varandra o Alltid återgälda en hälsning o Empatisk o Känslig för andras känslor o Aldrig göra andra pinsamt i allmänhet eller angripa o Beteende, inte personlighet o Beskriva – uttrycka – ange – konsekvens o Sandwichmodell o Positiv non-verbal kommunikation Luta framåt Kontakt med ögonen Begärande beteende Full uppmärksamhet Inte dömande Inte avbryta

32 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 KONFLIKTER o Mellan tränare och utövare o Skapa förståelse för uppgiften och lösningen o Påminna om uppgiften och lösningen o Instruera uppgiften och lösningen o Varning o Konsekvens o Mellan utövare och utövare o Frys situationen o Förstå situationen (uppfattningar, klagomål, mål) o Bestäm beteendet o Styra beteendet

33 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 DEN FRAMGÅNGSRIKA LEDAREN o Förmåga att planera o Informativ o Sorglös (delegat) o Samarbete – team inriktad o Nyfiken o Intresserad av andras beteende

34 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 QUICK FIX VS TRÄNING…

35 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 SAMTALSTEKNIK ? Dissonans- skapande samtal Coaching via tränare guidad kontrakt Appreciative Inquiry (uppskattande) Utvecklingsområde observerad

36 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 DISSONANSSKAPANDEN SAMTAL o Beskriv skillnaden mellan faktiska beteendet och det önskade beteendet – stå fast o Smärtan av status quo o Aktivering av utövarens egna mål och värderingar – i kombination med nya beteendet o Skapa psykologisk säkerhet igen – stimulerar självförtroende och engagemang i planen

37 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 UPPSKATTANDE SAMTAL o Problemet är inte problemet i sig, men vårt sätt att tänka och prata om problemet o Bakom varje problem är en frustrerad dröm – odlare därför drömmen. Undersök drömmen och tider när delar av drömmen har uppfyllts o Det finns alltid något som fungerar – belysa undantag o Vad vi fokuserar på blir vår verklighet

38 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 ÖVNING o Sätt er samman 3 & 3 o Definiera ett eget utvecklingsområde o En av er är ’coach’, ’atlet’ och observatör o Med användning av samtal teknikerna utveckla området. o Alla skall agera som coach, atlet och observatör + pröva båda teknikerna o Observera och diskutera skillnaden mellan och funktionen (bra/dåligt) av teknikerna

39 Louisesonne75@hotmail.com 070-673 63 53 1.Att separera person och problem är nödvändig för att agera  hjälp till att se saker utifrån 2.Vi behöver inte veta orsaken till problemet för att lösa det  hjälp till att tänka cirkulär 3.Ett samtal utan mål är en enda röra  gör upp kontrakten 4.Det är utövaren där måsta förstå  ju mindre du vet, desto lättare är det att se saker objektivt 5.Ju mer ledaren är på jobbet desto mindre lär sig utövaren  se till att det är utövaren som svettas, tänker, värdera… etc. 6.Aha-upplevelser kommer ofta under raster  lär att älska tystnaden 7.Coaching är baserat på nyfiken autentisk närvaro  hitta din egen stil 8.Vi har alla våra mått av mening  var nyfiken och uppskattande, och kontrollera dina tolkningar 9.Den som har problemet har nyckeln till dess lösning  lösningen kommer i att placera utövaren i kompetens position 10.Problemen är tillfälliga och temporära  uppmana utövaren att se möjligheterna och arbeta med det positiva framtidsbilder


Ladda ner ppt "Erfarenheter ifrån coachutbildning Vår ambition är inte att återge coachutbildningen utan det viktigaste vi lärde oss Instruktörer Robert Andersson (Ansvarig)"

Liknande presentationer


Google-annonser