Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 1 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagen 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 1 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagen 2016."— Presentationens avskrift:

1 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 1 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagen 2016

2 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 2 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagen – vinterns trevligaste kampanj På vändagen bjuder man in nya människor som vänner, till vänkurser och till avdelningens andra frivilliguppdrag På vändagen berättar vi hur man kan komma med som vän och vad det betyder. Dessutom informerar vi om hur Röda Korset arbetar för att minska på ensamheten och för att öka människors välmående

3 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 3 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagens mål 1)Att få nya frivilliga vänner ”Ingen kan komma med om hon eller han inte bjuds in” Vändagesevenemang på offentliga ställen på en sådan tidpunkt att man kan nå en hel del människor. Glada miner. På vändagsevenemangen borde man aktivt värva nya frivilliga. Det finns många som skulle komma med om de bjuds in. Det lönar sig att bjuda in människor som tidigare har deltagit som Hungerdagsinsamlare och som har blivit medlemmar.

4 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 4 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagens mål 2)Att föra de ensammas talan samt samhällelig påverkan. Lokalt: Lyfta fram den egna ortens vänverksamhet på evenemanget, på webben och genom medierna. Informera de lokala medierna om behovet av vänverksamheten och exempel på ensamhet. Riksomfattande: Lyfta fram ensamheten samt vänverksamhetens betydelse som ensamhetens lindrare.

5 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 5 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Nykomlingar med om att ordna vändagen Runt om i Finland har nya frivilliga anmält sig med via RedNet under hösten. Efter programmet Vain elämää goes Punainen Risti (13.11) kan ännu mera villiga anmäla sig. Bjud in de som anmält sig som frivilliga i god tid för att bolla med idéer för vändagsevenemang. Dessutom lönar det sig att bjuda in till organiseringen: andra vänner som har kommit med i år skolelever och studerande genom avdelningens läroanstalt- samarbete. Personalen från den egna ortens LokalTapiola Avdelningens Hungerdagsinsamlare

6 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 6 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vänskap ger glädje- evenemangsmodeller Använd färdiga evenemangsmodeller eller planera ett vändagsevenemang enligt egen still. Exempel på evenemang: Vänners gatujippo Vänners pop-up-café Vändagens friluftsevenemang Kulturernas möte på vändagen Anna Vuorinen

7 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 7 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Presentation av verksamheten på ett centralt ställe på orten t.ex. på gågatan i shoppingcentret framför LokalTapiola eller en market På gatujippon delas ut: varm saft kramar information om vänverksamheten både till nya frivilliga och till vänklienter information om avdelningen och medlemskap Vänners gatujippo Mauri Ratilainen

8 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 8 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vänners pop-up café man kan dra igång caféet exempelvis vid avdelningens hälsopunkt eller i Röda Korsets Kontti. dekorera caféet med vänverksamhetens affischer och banderoller. Lägg fram broschyrer om vänverksamheten, avdelningen och medlemskap. Du kan också använda ICE- och utlottnings-/kontaktkort. Välj utbudet på caféet enligt egen smak. Du hittar receptet för vändagens muffins i RedNets vändagengrupp. På caféet kan det också finnas program såsom musikföre- ställningar eller ett brädspelturné. Bjud in avdelningens vänpar och via tidningsannons nya människor som är intresserade av frivilligverksamhet.

9 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 9 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagens friluftsevenemang Gå ut i grupp med de äldre från det lokala servicehuset. Utöver avdelningens vänner kan man bjuda in på jippon exempelvis människor som anmält sig som vän men inte ännu har fått ett par. I slutet av evenemanget kan man bjuda på kaffe i servicehuset. Jippot ger glädje till deltagarna men är samtidigt ett synligt ställning- stagande för äldre människors rätt att röra på sig.  komm ihåg att använda Röda Korsets frivilligvästar Jani Rutanen

10 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 10 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Materialet för evenemangen Broschyrer Vänverksamhetens broschyr Medlemsbroschyr ICE- och utlottnings-/kontaktkort Avdelningens egna broschyrer Material som man kan beställa Affischer Roll-ups Frivilligvästar Dekorationer som man kan printa Banderoll Kramskylt

11 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 11 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Kom ihåg att informera om evenemanget: Medierna På RedNet finns meddelandeutkast till pressmeddelande. Med dessa kan ni bjuda in de lokala medierna till ett Vänskap ger glädje-evenemang och till att bekanta sig med vänverksamheten. På RedNet: Ta hand om att det finns uppdaterad information på avdelningens Rednet-sida om hur man kan delta i verksamheten. Informera om Vänskap ger glädje- evenemanget på RedNets evenemangskalender.

12 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 12 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Informera i sociala medier Det lönar sig att informera om vänverksamheten i avdelningens kanaler i sociala medier både före och efter vändagen. Stöd till kommunikationen fås i RedNet Om ni också har egna personliga Facebook, Twitter eller Instagram-konton lönar det sig att sprida informationen också via dessa kanaler. På vändagen kan man använda hashtags #vändagen #Rödakorset #Vänskap ger glädje Teija Matalamäki

13 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 13 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Insamlingen Bättredag till förmån för verksamheten i hemlandet Verksamheten här hemma är ett populärt bidragsmål bland givare. I samband med vändagsevenemang lönar det sig alltså att hålla insamlingsbössorna framme och ge givare en chans att uppleva hjälpandets glädje genom att ge ett bidrag till insamlingen Bättredag. Intäkterna från insamlingen Bättredag betalas till kontot för hemlandsinsamlingar med avdelningens egen Bättredag- referens. Av hemlandsinsamlingens intäkter delar man ut Bättredag- bidrag till avdelningarna, bl.a. för utveckling av vänverk- samheten.

14 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 14 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. LokalTapiola-stöd till evenemang LokalTapiola stöder lokala Vänskap ger glädje-evenemang med upp till 150 euro, förutsatt att 1.evenemanget är öppet för allmänheten och avdelningens eget folk 2.lokala medier har fått information om evenemanget 3.LokalTapiolas roll som samarbetspart syns vid evenemanget och i kommunikationen kring det 4.Det går att bli rödakorsvän och-medlem vid evenemanget 5.evenemanget finns med i evenemangskalendern. Distriktet hjälper vid behov med att föra in evenemanget i kalendern. LokalTapiola är Röda Korsets huvudsam- arbetspartner, med vänverksamhet som främsta mål.

15 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 15 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Stödet ansöks elektroniskt efter vändagsevenemanget. Länken till responsenkäten och stödansökningsblanketten finns i RedNets vändagengrupp och den skickas till avdel- ningarna per e-post via distrikten. Stödet betalas till avdelningens konto enligt kostnadsspecifi- kationen som man har skickat. Avdelningens bokföring behåller kvitton. Distrikten och centralbyråns interna revisor har rätt att kontrollera kvittona vid behov. Distrikten får rapport om stöd och respons gällande sina avdelningar. Anvisningarna för stödet hittar man i RedNet. ->Vändagen 2016 infaller på söndag. Om det är enklare att ordna kan evenemanget också förverkligas tidigare under veckan. LokalTapiola-stöd till evenemang

16 Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 16 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Materialbeställningar I samband med kampanjbrevet finns en broschyr om kampanjprodukter. Produkterna beställs i första hand i webbutiken. Om det inte är möjligt kan man lämna sin beställning på den beställningsblankett som finns som bilaga till kampanjbrevet. Alla beställningar måste göras senast 1.2 Mer information om kampanjen finns i kampanjbrevet som skickas i slutet av november. Mer information kommer också att finnas i RedNets vändagengrupp i december. Glad vändag! Harri Mäenpää


Ladda ner ppt "Lisämääre, esim. piirin/osaston nimi, 1 VÄNSKAP GER GLÄDJE, ATT HJÄLPA GER GLÄDJE. Vändagen 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser