Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Julia Bahner, doktorand.  Teoretiska perspektiv  Tidigare forskning  Min forskning  Diskussion i grupper  Återkoppling/frågor i helklass  Paus i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Julia Bahner, doktorand.  Teoretiska perspektiv  Tidigare forskning  Min forskning  Diskussion i grupper  Återkoppling/frågor i helklass  Paus i."— Presentationens avskrift:

1 Julia Bahner, doktorand

2  Teoretiska perspektiv  Tidigare forskning  Min forskning  Diskussion i grupper  Återkoppling/frågor i helklass  Paus i mitten

3 1. Funktionshinder 2. Sexualitet 3. Personlig assistans

4 Då ska vi se, sa den blinda till den döva.

5  Socialkonstruktivismen  Funktionsnedsättning – funktionshinder  Grunden i den sociala modellen  Feministiska perspektiv  Det miljörelativa begreppet - ICF  The human variation version  Den administrativa definitionen Eklektisk teorianvändning

6 ”Varhelst två människor är tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part” (Gisela Helmius)

7  Bakgrund: Freud och Kinsey; Synd & Kontroll  Sexologiskt perspektiv  Sexualitetsbegreppet (SRHR): ”…livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård”, ”rätten för alla människor, att bestämma över sin egen kropp och sexualitet” samt ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom”

8 En social inlärningsprocess på tre nivåer:  Intrapsykisk nivå Individens fantasier, önskningar och begär  Interpersonell nivå Det som sker i mötet med andra  Sociokulturell nivå Reglerar det gemensamma, sociala livet - generellt och abstrakt

9 Den sexuella värdehierarkin:  normer kring var, när, hur, med vem och varför vi ska ha sex  sexnegativitet  dominoteorin

10

11 “The disability movement needs to get its act together about this issue. If an able- bodied person wants to masturbate they do it. In my view, it ought to be taken on by carers if you can’t do it yourself” (Shakespeare, Gillespie-Sells & Davies)

12  Ett arbete som utförs i hemmet  Inga riktlinjer  Moralisk kod i organisationer  Svårt att professionalisera relationellt arbete  Emotional work: deep & surface acting

13 Ungdomstiden Identitet Sexualkunskap och kroppsuppfattning Sociala relationer Livsloppsperspektiv Rollen som hjälpbehövande Integritet, gränser

14 The Sexual Politics of Disability (Shakespeare, Gillespie-Sells & Davies):  många upplever att de inte förväntas vara sexuella varelser  segregation i skola får konsekvenser i upplevelser och bemötande i framtiden  ej anpassad sexualundervisning  Sjukvården  forskning

15 Barn och assistans (Skär):  Olika roller som strategier  Framhäva positiva egenskaper  Fester, sociala relationer  Assistenten tog olika roller Vuxna och assistans (Jacobsson; Gough):  Kompromissande  Familjemedlemmars roll  Värderingar  Vikarier

16 Ungdomstiden (Höglin; Lewin; Barron):  Självförtroende  Brist på förebilder -> identifikation  Sämre sexualkunskap, erfarenheter, kroppskännedom  Framtidsutsikter Äldre (Helmius):  Ungdomstiden var jobbig  Föräldrar  Påverkat hur man förhöll sig som vuxen

17 Masteruppsats: Funktionshindrad sexualitet? En kvalitativ studie om personer med fysisk funktionsnedsättning och sexualitetsfrågor i vardagen med personlig assistans Avhandling (pågående): Att ta emot, utföra och leda personlig assistans med avseende på sexualitet

18  Intervjuer med 10 brukare  Observationer på forum www.funktionshinder.se www.funktionshinder.se  Möte med handikapporganisation  (Intervju med en assistent)

19  Attityder och bemötande  Identitet  Personlig assistans  Sexualitet Kämpandet för att få ha en sexualitet på sina egna villkor.

20

21  Sammanläggningsavhandling  Första artikeln baseras på masteruppsatsen  Andra artikeln delstudie om assistenter; intervjuer + fokusgrupper och/eller forumobservationer på www.personligassistent.se www.personligassistent.se  Tredje artikeln om arbetsledare; intervjuer + enkäter  Fjärde artikeln: forskningsöversikt?  Syfte

22

23  Diskutera citaten utifrån de teoretiska perspektiven; märker ni några uttryck för dessa?  Sätt er in i brukarens, assistentens, anhöriga eller andra relevanta parters situation och diskutera utifrån respektive persons behov/förutsättningar  Vilka svårigheter finns? Skulle man kunna underlätta för respektive part på något sätt?  Skulle ni kunna tänka er att leva med assistans/en partner som har assistans/vara assistent när det gäller sexualitet?

24


Ladda ner ppt "Julia Bahner, doktorand.  Teoretiska perspektiv  Tidigare forskning  Min forskning  Diskussion i grupper  Återkoppling/frågor i helklass  Paus i."

Liknande presentationer


Google-annonser