Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsklimat Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Norrbottens län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsklimat Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Norrbottens län."— Presentationens avskrift:

1 Företagsklimat Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Norrbottens län

2 Bakgrund Inför höstens riksdagsval understryker många politiker vikten av fler och växande företag för att våra välfärdssystem ska kunna fortleva Samtidigt finns en rad hinder för att företagen ska kunna utvecklas och anställa fler Hur benägna är egentligen politikerna att genomföra de förändringar som krävs för att skapa ett gott företagsklimat? I vilken utsträckning finns förståelse för företagarnas förutsättningar?

3 Åtgärder för att kunna växa och anställa Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner Hösten 2009 svarade företagare och politiker bland annat på frågan: Hur viktiga tror du följande åtgärder skulle vara för att företagen i din kommun ska kunna växa och anställa? –Ändrade turordningsregler –Sänkta kapitalskatter –Sänkta skatter på arbete –Färre regler för företagandet –Lägre ingångslöner

4 Stora skillnader mellan företagare och politiker i Norrbotten Politikerna har generellt sett är en betydligt ljusare bild av förutsättningarna för kommunens företag än vad företagen själva har I Norrbotten finns liten överensstämmelse mellan företagare och politiker i synen på skatter, regler och kostnader Det är dags att politikerna i Norrbotten börjar lyssna på företagarna

5 Ändrade turordningsregler I Gällivare svarar 82% av företagarna att ändrade turordningsregler är en viktig åtgärd, men bara 26% av politikerna tycker det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Övertorneå och Älvsbyn där 67% resp. 68% av företagarna och 52% resp. 53% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Nuvarande regelverk innebär att personer som arbetat kortast tid på arbetsplatsen får lämna sina jobb först vid neddragningar, vilket ofta leder till att företaget tappar viktig kompetens Med ett annat regelverk skulle rörligheten på arbetsmarknaden öka vilket skulle gynna tex ungdomar

6 Sänkta kapitalskatter I Överkalix svarar 46% av företagarna att sänkta kapitalskatter en viktig åtgärd, men bara 5% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Pajala där 43% av företagarna och 41% av politikerna tycker att det är en viktigt åtgärd Ett fördelaktigt utformat skattesystem är avgörande för ett konkurrenskraftigt företagsklimat Sänkt skatt på kapital skulle minska kapitalflykten och därmed öka skattebasen i Sverige

7 Sänkta skatter på arbete I Arvidsjaur svarar 74% av företagarna att sänkta skatter på arbete är en viktig åtgärd, men bara 18% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Övertorneå där 64% av företagarna och 55% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Sänkta skatter på arbete är viktigt för att fler företag ska vilja starta, växa och anställa

8 Färre regler för företagandet I Piteå svarar 78% av företagarna att färre regler för företagandet är en viktig åtgärd, men bara 42% av politikerna tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Pajala där 78% av företagarna och 80% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Regelbördan för de svenska företagen är ett stort problem Enkla och tydliga regler minskar de administrativa, finansiella (skatter och avgifter till följd av regler) och materiella (investeringar till följd av regler) kostnaderna för företagen

9 Lägre ingångslöner I Överkalix svarar 46% av företagarna att lägre ingångslöner är en viktig åtgärd, medan inga (0%) politiker tycker att det är en prioriterad fråga Störst samsyn finns i Älvsbyn där 43% av företagarna och 47% av politikerna tycker att det är en viktig åtgärd Ungdomar har idag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden Lägre ingångslöner skulle minska tröskeln att anställa och därmed gynna de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Företagsklimat Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Norrbottens län."

Liknande presentationer


Google-annonser