Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-mottagning Sjuksköterskans roll Caroline Stridsman Fil dr. i omvårdnad, Leg. ssk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-mottagning Sjuksköterskans roll Caroline Stridsman Fil dr. i omvårdnad, Leg. ssk."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-mottagning Sjuksköterskans roll Caroline Stridsman Fil dr. i omvårdnad, Leg. ssk

2 DIVISION Närsjukvård Varför sjuksköterskeledd Astma/KOL-mottagning?

3 DIVISION Närsjukvård

4 DIVISION Närsjukvård Exacerbationer Sjukhusinläggningar Remisser till specialistvård Total vårdkostnad Lisspers et al. Respiratory Medicine, 2014

5 DIVISION Närsjukvård

6 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-mottagning Kull et al. Läkartidningen, 2008

7 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-sjuksköterskans roll Patientutbildning ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda ungdomar och vuxna med astma och personer med KOL patientutbildning och stöd till egenvård, individuellt eller i grupp” (prio 3) Astma ”Åtgärden minskar risken för akutbesök, ger minskad sjukfrånvaro samt förbättrad livskvalitet och astmakontroll jämfört med sedvanlig vård” KOL ”Åtgärden ger en förbättrad livskvalitet och minskar antalet exacerbationer, vilket minskar antalet akutbesök och sjukhusvistelser jämfört med sedvanlig vård” Socialstyrelsen, 2015

8 DIVISION Närsjukvård Vad ingår i patientutbildning? Sjukdomskunskap Farmaka – inhalationsteknik, information om hur medicinen fungerar och hur den ska tas Råd om infektionsprofylax Fysisk aktivitet – träningsråd, andnings- host- och avslappningsteknik Energibesparande teknik och hjälpmedel Exacerbationer – åtgärd, information. Kunskap om symptom på begynnande exacerbation PEF-teknik Tobak förebyggande/reducerande åtgärder Information om triggerfaktorer/reduktion av exponering av irritanter Kostrådgivning Skriftlig behandlingsplan Checklista för patientutbildning, se Luftvägsregistret www.luftvagsregistret.se

9 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-sjuksköterskans roll Behandlingsplan ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med astma och KOL en skriftlig behandlingsplan” (prio 3) ”En skriftlig behandlingsplan ökar möjligheten till egenvård och bidrar till en tidig upptäckt av exacerbationer och insättning av behandling, vilket minskar antalet sjukbesök jämfört med sedvanlig vård”

10 DIVISION Närsjukvård Vad ingår i en behandlingsplan? Information om läkemedel som möjliggör att patienten själv tidigt kan sätta in eller förändra läkemedelsbehandlingen Information om fysisk aktivitet och kost ”Behandlingsplanen utformas i samråd med behandlande läkare och följs upp av en sjuksköterska tillsammans med patienten” Socialstyrelsen, 2015

11 DIVISION Närsjukvård Nationellt programråd astma/KOL – SKL http://skl.se/halsasjukvard/ku nskapsstodvardochbehandlin g/kunskapsstyrningnationella programrad/astmavardkolvar d.4217.html

12 DIVISION Närsjukvård

13 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-sjuksköterskans roll Interprofessionell samverkan ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer i alla åldrar med astma (prio 4) och personer med KOL (prio 3) vård med interprofessionell samverkan” Astma ”Åtgärden leder till minskade symtom och ökar sjukdomskontrollen jämfört med sedvanlig vård” KOL ”Åtgärden ger förbättrad livskvalitet, ökad funktionell kapacitet och minskad andfåddhet jämfört med sedvanlig vård”

14 DIVISION Närsjukvård Socialstyrelsen, 2015

15 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-sjuksköterskans roll Återbesök ”Målet med uppföljningsbesöken är att kunna uppnå en god sjukdomskontroll vid astma och förebygga försämringsperioder vid KOL” Prio 2 Prio 3 Prio 2 Socialstyrelsen, 2015

16 DIVISION Närsjukvård Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 2 Socialstyrelsen, 2015

17 DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-sjuksköterskans roll Luftvägsregistret Nationellt kvalitetsregister för astma och KOL Möjliggör nationella jämförelser Möjliggör ständigt förbättringsarbete på den egna enheten ”Det är av största vikt att hälso- och sjukvården rapporterar uppgifter om vården vid astma och KOL till det berörda kvalitetsregistret, en förutsättning för att kunna följa vårdens utveckling”

18 DIVISION Närsjukvård 61 certifierade vårdenheter februari 2015


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Astma/KOL-mottagning Sjuksköterskans roll Caroline Stridsman Fil dr. i omvårdnad, Leg. ssk."

Liknande presentationer


Google-annonser