Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetsinventeringar på Åland oktober 2015 – februari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetsinventeringar på Åland oktober 2015 – februari 2016."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighetsinventeringar på Åland oktober 2015 – februari 2016

2 Vad har inventerats ? Tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar (rörelse, syn, hörsel, allergi, kognitivt m m) 40 objekt (byggnader och utomhusmiljöer) Tillgänglighet och användbarhet från start till mål

3 Inventerade objekt, inomhus Segelpaviljongen Restaurang Sea Point Ålands Sjöfartsmuséum Mariebad Hotell Pommern Hotell Savoy Hotell Adlon Hotell Arkipelag Hotell Cikada Alandica Kultur och kongress Centralapoteket Nya Apoteket Eckerö Post och Tullhus Flygplatsen Färjeterminalen Berghamn Sandösunds camping & resort Sittkoffs galleria Stadsbiblioteket Mariehamn Visit Åland Ålands idrottscenter inkl. Vandrarhem Ålands jakt och fiskemuséum Färjeterminalen Mariehamn Handicampen Käringsund resort & conference Nordea Ålandsbanken

4 Inventerade objekt, utomhus Bomarsunds fästningsruiner Gröna Uddens Camping Mariehamns stad Strandpromenaden MSF ÅSS Järsö naturstig Nåtö naturstig Herrön naturstig Sjökvarteret Smartpark Övriga: Williams buss Viking line buss Ålands taxi ----------------------------------------------------------- Nya PAF kontoret Konstnärsbostaden Eckerö post och tullhus Förskola Mariehamn

5 Bortfall Hotell Park Posten Terminalen Långnäs Landskapsfärjorna Mariehamns taxi

6 Dokumentation Beskrivning av nuläget Förslag till åtgärder Tillgänglighetsfakta (checklistor, mått e t c)

7 Handikapparkering – bör vara skyltad både i mark och med stående skylt. Bra om fritt utrymme finns intill.

8 Trappor bör vara kontrastmarkerade på minst översta och nedersta stegen

9 Ramper skall luta max 8 % (helst mindre, och ha ledstänger på båda sidor, avåkningsskydd, halkskydd.

10 Goda kontraster underlättar orienterbarheten

11 Självöppnande dörrar underlättar för alla

12 Hissar i olika former

13 En genomgående hiss kan minska ofta ytbehovet.

14 Ibland vill man signalera att hissen främst är till för den som inte kan ta trappan.

15

16 varningsmarkering i trappa

17

18

19 Plats under bänkar och tvättställ underlättar för personer med rullstol m fl

20

21

22

23 En bred huvudgång mellan borden i restaurangen underlättar för alla att förflytta sig till och från sin plats.

24 Enkla sätt att överbrygga nivåskillnader vid entréer

25

26

27 Ledstråk underlättar orientering och vägvisning för många.

28 En nedsänkt del av disken ger bättre möjligheter att ge service och kommunicera med sittande eller korta gäster.

29 På muséer är det en fördel att det finns saker man kan få känna på för att förstå.

30 Fler kan använda ramp än trappa -och behovet av särskilda hjälpmedel som ex lyftar, minskar.

31 På Apoteken finns information i punktskrift på förpackningarna

32 Taktila rumsnummer underlättar för icke-seende

33 Ibland är det bara små insatser som behövs, även för att göra äldre miljöer mer tillgängliga.

34 Tillgång till service – ett viktigt komplement.

35

36 Sopbehållare skall kunna användas enkelt av alla.

37 Markbeläggning som är jämn, fast och halkfri gör det möjligt för fler att ta sig fram utomhus.

38

39 Även gräsbevuxna vägar kan ha god tillgänglighet.

40 Även en gammal bänk är användbar med tillgänglig utformning

41 Inför det fortsatta arbetet… Samverka för att uppnå god tillgänglighet i hela servicekedjan Samarbeta kring praktiska lösningar och marknadsföring Lär av varandras framgångar och misstag Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling leder framåt!

42 Rapporterna Lite om kommentarer och föreslagna lösningar

43

44

45 Comfort Digi System, lev. Phonak

46 Alternativa format, exempel Punktskrift Lättläst Storstil Tillgängliga pdf-filer DAISY Punktskrift Informationsfilm Inläsning Syntolkning Teckenspråksfilm Klarspråk

47 Läsavstånd/textstorlek När en text måste läsas på längre avstånd beräknas höjden på texten genom att läsavståndet i millimeter divideras med 250. Skyltar som läses på ett avstånd av 1-3 m bör ha en textstorlek på minst 70-100 mm. Skyltar som går att komma nära intill bör ha en textstorlek på minst 25-40 mm

48 Övrigt Alla rekommenderade mått framgår av excel- tabellerna i slutet av varje rapport Ofta finns mer än ett sätt att lösa ett tillgänglighetshinder på Marknaden för “smarta lösningar” växer – det finns många produkter att ta till hjälp för att göra mera tillgängligt!

49 Slutsatser Anpassningar fokuseras ofta på rörelsehinder Kartläggningen visar på behov av många, små åtgärder snarare än större, dyra investeringar Områden som behöver förbättras nästan överallt: information/skyltning; utformning handikapptoaletter Bra förutsättningar till transporter God vilja hos många entreprenörer Allt nytt är inte bättre!

50


Ladda ner ppt "Tillgänglighetsinventeringar på Åland oktober 2015 – februari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser