Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebygga fall och fallskador foto: Bildarkivet.se 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebygga fall och fallskador foto: Bildarkivet.se 1."— Presentationens avskrift:

1 Förebygga fall och fallskador foto: Bildarkivet.se 1

2 Hur många faller på er enhet?

3 En höftfraktur kostar ca 200 000 kronor första året Vad kostar höftfrakturerna på er enhet? Källa: Räddningsverket

4 Varför faller inte Per och Anna? 3 foto: Bildarkivet.se

5 Per och Anna rör på sig dagligen Du som arbetar runt Anna och Per har en viktig uppgift att upp- muntra och motivera dem till att vara fysiskt aktiva. Träningen ska utmana balansen och styrkan När du går i trappa eller i skogen med Anna och Per tränas båda sakerna samtidigt. 4

6 Börja på den nivån Anna och Per är. Träna på något utöver det de gör till vardags, något som lite svårt för dem att utföra. Det kan vara: Ta en svängom med Anna och Per Hålla balansen när man lyfter armarna mot taket 5 gånger. Resa sig upp från en stol några extra gånger. Blunda och hålla balansen i några sekunder. Ställa sig på tå 5 gånger. Gå med långa steg Gå kortare sträckor med lite högre hastighet Vad lockar Anna och Per till att vara i rörelse? 5 foto: Bildarkivet.se

7 Vad kan jag som personal hålla utkik efter hos brukaren? - Går osäkert Snubblar till Tar felsteg Tar tag i möbler - Svårt att hantera gånghjälpmedel Glömmer hjälpmedlet - Klarar inte att resa sig från en stol utan att använda armarna - Osäker/otrygg uppresning - Vågar inte göra saker pga. rädsla för att ramla 6 - Klarar inte att gå och prata samtidigt Stannar för att prata - Tar inte initiativ till rörelse foto: Bildarkivet.se

8 9 Om Per och Anna kan resa sig upp själv men inte klarar att stå utan stöd stor risk Foto: Tina Stafrén

9 Per och Anna tar inte onödiga risker i vardagen? Se över vardagssituationer tillsammans med Anna och Per. Exempel på riskfyllda aktiviteter: Påklädning i stående Plocka fram något från en hylla nära golvet Byte av lampa och gardiner Fönstertvätt Ta fram något från ett skåp högt uppe Gå utför en trappa, fr.a. om det saknas ledstång Snabbt resa sig från liggande till stående Ha bråttom 14 Foto: Tina Stafrén

10 Per och Anna har de synhjälpmedel de behöver - Kontroll av syn - Glasögon med rätt styrka - Rena glasögon - Använd glasögon som finns - Progressiva/dubbelslipade glas kan vara en snubbelrisk. Belysning – lika många watt som ålder Foto: Tina Stafrén 7

11 Anna och Per har kontroll över blodtrycket Återkommande blodtrycksfall är en av de vanligaste orsakerna till fall. foto: Bildarkivet.se 10

12 Per och Anna äter varierat, näringsrikt och tillräckligt Viktigt att Anna och Per får i sig tillräckligt med energi för att bibehålla vikten och för att orka med dagen. Bättre med några extra kilon – det ger bra stötdämpning och belastar skelettet. Att äta bra är viktigt för att fysisk aktivitet ska göra Anna och Per starkare. För lite dryck blir Anna och Per yra, trötta, glömska och ostadiga av. 13

13 Per och Anna får god omvårdnad Många faller vid : Akut förvirring Desorientering Oro - smärta Upprördhet/ilska 8 foto: Bildarkivet.se

14 Hjälp Per och Anna i kontakten med läkare när läkemedel ses över Du som vårdpersonal och arbetar närmast Anna har en viktig uppgift att uppmärksamma och rapportera läkemedels- biverkningar. 8-30 % av fallincidenterna beror på läkemedelsbiverkningar, högst är siffran för dementa på särskilt boende. Yrsel Allmän trötthet Värk och smärta Aptitförlust Bröstsmärtor Sömnbesvär Stelhet 11 foto: Bildarkivet.se

15 Per och Anna mår så bra de kan i sina sjukdomar Demens, Stroke, Parkinson, RA, Diabetes ger: - Nedsatt styrka - Nedsatt motorik - Nedsatt uppmärksamhet - Smärta - Nedsatt känsel Akut sjukdom 25 % av de som faller på sjukhem har UVI 10 % av de som faller hemma har UVI 12

16 Per och Anna har tagit bort snubbelrisker Säker väg för att kunna komma utomhus. God framkomlighet i och mellan samtliga rum. Minimera snubbelrisker. Saker som används ofta finns lättillgängliga. Bra belysning i hela innemiljön – lika många watt som ålder. Belysning nattetid. Stabila skor med hälkappa. 15 foto: Bildarkivet.se

17 Går Anna och Per ofta på toaletten? Många faller mellan säng och toalett Säker väg till toalett Belyst väg till toalett dag som natt Sängplats nära toalett Schema för toalettbesök 16 foto: Bildarkivet.se

18 Per och Anna har höftskyddsbyxa om de faller trots era insatser Fundera på höftskyddsbyxa om Anna och Per själva fullständigt klarar på- och avtagning av byxan på ett säkert sätt eller alltid får hjälp med detta och om de: faller trots fallpreventiva åtgärder haft en tidigare höftfraktur har nedsatt kognitiv förmåga har diagnostiserad osteoporos eller stark misstanke om detta har undervikt Finns i olika utformningar – gå in på www.nordicare.se 17

19 Vad är det som gör att Anna och Per faller? Anna och Pers fysiska och psykiska förmåga/riskfaktorer Omgivnings- faktorer, miljö Hur Anna och Per utför olika aktiviteter 18

20 Ej/delvis påverkbara: Tidigare fall/fallskada Benskörhet – längdminskning 4 cm Ålder Kön Sjukdomstillstånd som RA, stroke, Parkinson Demens Nedsatt syn och hörsel Ensamboende Påverkbara: Nedsatt fysisk förmåga Låg vikt (kvinnor <60 kg) Näringsbrist Vätskebrist Medicin biverkningar och/eller symptom som yrsel, blodtrycksfall, förvirring, blodbrist, blödning, intorkning, saltbrist 4 mediciner eller flera Riskbeteende Urinvägsinfektion (UVI) Yrsel Vaxpropp (kan ge yrsel) Brist på solljusexponering Förstoppning Behov/användande av hjälpmedel Nedsatt ADL förmåga Rädsla att falla Andningsuppehåll nattetid, sömn Tobak och alkohol Omgivningsfaktorer Riskfaktorer 19 Foto: Tina Stafrén

21 0 eller 1 riskfaktor 10-27 % risk för att falla 4 eller fler riskfaktorer 69-78 % risk för att falla Gå igenom riskfaktorerna Koncentrera er på: - de som är möjliga att påverka. - de som Anna och Per är beredd att göra förändringar på. Ju fler riskfaktorer desto större risk för att falla 20

22 Gör en noggrann analys av fallhändelsen Haverikommission Gå igenom fallrapporten och gå tillbaka till gamla fallrapporter och jämför. I vilka situationer faller Anna? Fråga er varför Anna föll just idag? Tänk på vad som hänt tidigare på dagen och natten innan. Vad säger svaren er? Finns det mönster? Detektivarbete Foto: Tina Stafrén 21

23 Sätt upp mål för det fallförebyggande arbetet! Sätt upp mål för det fallförebyggande arbetet 22

24 Multidisciplinära multifaktoriella åtgärder 23 foto: Bildarkivet.se

25 Kvinna 50 år - 23 % risk för höftfraktur Man 50 år - 11 % risk för höftfraktur Kvinna 90 år - 50 % risk för höftfraktur Man 90 år - 30 % risk för höftfraktur Hjälpmedelsinstitutet 24 foto: Bildarkivet.se

26 Andel äldre (65+) av samtliga döda till följd av olycksfall i Sverige Fallolyckor 85% Rök/eld 45% Fotgängare 35% Personbil 20% Räddningsverket 2

27 Folkhälsoinstitutet 2009 25 Fallolyckorna kostar idag 14 miljarder kronor År 2050 beräknas kostnaderna vara uppe i 22 miljarder kronor foto: Bildarkivet.se

28 Efter höftfraktur 20 % dör inom ett år 25 % återvänder inte till sitt hem 50 % har bestående funktions- nedsättningar 50% har fortsatt postoperativ smärta Hjälpmedelsinstitutet 26 Foto: Bildarkivet.se

29 Höftfrakturer i Östersund 65 år och äldre 2004 – 110 personer 2005 – 127 personer 2006 – 130 personer 2007 – 125 personer 44 SÄBO, 27 hemtjänst, 54 övriga 2008 - 113 personer 38 SÄBO, 27 hemtjänst, 48 övriga 2009 – 124 personer 29 SÄBO, 36 hemtjänst, 55 övriga Statisk Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting 85% av våra brukare faller inomhus 27

30 foto: Bildarkivet.se


Ladda ner ppt "Förebygga fall och fallskador foto: Bildarkivet.se 1."

Liknande presentationer


Google-annonser