Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dispositio - hur man disponerar sitt tal. I EXORDIUM A )Capitatio benevolentie (erövra publikens välvilja) B) Antyda talets innehåll (Jfr en filmexpostion)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dispositio - hur man disponerar sitt tal. I EXORDIUM A )Capitatio benevolentie (erövra publikens välvilja) B) Antyda talets innehåll (Jfr en filmexpostion)"— Presentationens avskrift:

1 Dispositio - hur man disponerar sitt tal

2 I EXORDIUM A )Capitatio benevolentie (erövra publikens välvilja) B) Antyda talets innehåll (Jfr en filmexpostion)

3 II NARRATIO Bakgrund förhistoria A)Kort B)Saklig C)Klar

4 Som en trappa….. Förtroende Välvilja och sympati Intresse

5 III PROPOSITIO ”framläggandet” Dvs tesen eller budskapet Är den komplicerad eller stor kan den uppdelas: PARTITIO

6 IV PROBATIO ELLER CONFIRMATIO Bekräftandet genom argument som stöder

7 Vi skall bygga en bro mellan Umeå och Vasa i Finland Exordium: Det finns ett stort behov av bättre kommunikationer österut nu när Öresundsbron byggts. Hela norra Nordens ekonomi skulle dra nytta och handeln österut med Finland och Ryssland underlättas. Som det nu är vägen runt Kvarken lång, dyr och hämmande.

8 Lathund för argument Vad? Vem? Varför? Var? När? Hur? Med hjälp av vad?

9 Gammal tumregel : få Tre eller rent av bara ett

10 7 bra argument har samlats Du väljer ut de tre bästa I vilken ordning skall de presenteras? Det nästa bästa – det sämsta – det bästa

11 V REFUTATIO ”vederläggning av tänkbara motargument” Kallas även CONFUTATIO Pro et contra

12 V REFUTATIO Någon kommer kanske med invändningen att…. Nu påstår somliga att….. Det har påståtts att… Nu undrar kanske en stelbent byråkrat…..

13 VI PERORATIO Kallas även CONCLUSIO RECAPITULATIO Sammanfatta de viktigaste teserna Viktigt kort och koncist En energisk eller helst känslomässig appell sist: ”Därför måste vi vara solidariska med de människor som bor i norr och ge dem möjlighet att….”

14 Denna modell kan också sammanfattas i följande fraser: ”Det finns en viktig fråga som angår alla…vi vet att…och därför vill jag påstå att…eftersom….fast vissa påstår…och därför måste vi” (Hedlund Johannesson i Marknadsretorik, 1993)

15 Exordium – narratio-propositio- probatio-refutatio-peroratio Modellen kan också beskrivas som en psykologisk process som avtecknar sig i talarens och åskådarnas ansikten. I det inledande exordium utlovas något medan publiken visar sig artigt och välvilligt intresserad. I narratio (bakgrundsteckningen) får talaren något visionärt i blicken medan åhörarna nickar bifall. När tesen framläggs i propositio fokuserar talaren blicken på åhörarna – som nu blir vaksamma. När nu talaren presenterar nu argumenten för sin sak i probatio blir han energisk, vädjande, kanske passionerat känslosam och engagerad – medan publikens ansikten vittnar om att de nu väger argumenten. I vederläggninge eller refutatio blir han ännu mer känslosam, upprörd, nedlåtande och triumferande medan åhörarna vacklar mellan roade och tvekande ansiktsuttryck. I det avslutande peroratio strålar talarens ansikte av en avklarnad visshet, medan publiken försiktigt överlägger i sitt inre vilken grad och form av bifall de skall ge. EthosLogos Pathos - alla dessa delar måste vara övertygande!

16

17

18 THE WAR TO END ALL WARS

19

20

21


Ladda ner ppt "Dispositio - hur man disponerar sitt tal. I EXORDIUM A )Capitatio benevolentie (erövra publikens välvilja) B) Antyda talets innehåll (Jfr en filmexpostion)"

Liknande presentationer


Google-annonser