Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärlsektionen: Tomas Jonasson, Charlotta Strandberg, Patrik Johansson, Helena Rosén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärlsektionen: Tomas Jonasson, Charlotta Strandberg, Patrik Johansson, Helena Rosén."— Presentationens avskrift:

1 Kärlsektionen: Tomas Jonasson, Charlotta Strandberg, Patrik Johansson, Helena Rosén

2 Vad gör vi på kärlsektionen? Aneurysm: aorta, poplitea, iliaca Arteriell insuff - akut ischemi Blödningar- t ex trauma eller GI-blödningar Varicer (venös insuff) Carotisförträngningar Dialysaccess; AV-fistlar, CDK, PD-katetrar Pacemaker, ICD, SVP (injektionsdosor) Amputationer

3 Man -43 2004-bed första gången-claudiocatio 250 m 1994 (50 årgammal)CABG. Har rökt, nyss slutat.. avvaktar 2009 gångsträcka 50-100m. Har rökt, nyss slutat, har försökt gåträna. Pulsar i ljumskarna, inget distalt. ABI 0,7 MR-angio-PTA 2010 samma besvär som tidigare, uppmanas till gångträning 2013-bröstsmärta, inlagd-angina 2013 claudiocatio- röker sporadiskt, remiss till sjukgymnast för handledd gångträning, rökstopp. ABI 0,6, inga pulsar i poplietea

4 Man -43 2014 rejält handikappad, feströker. Genomgår stentning. Vid månadskontroll besvär från andra benet, avvaktar 2014-hjärtstopp ICD. 2015-claudiocatio, stopp i stentarna, ny diagnostisk angio, ocklusion i hela SFA, beslut om bypass 2016 op bypass fem-pop

5 Man -43 Pat följs på VC, hjärtsviktmottagningen och på kärlkirurgen. Trombyl, Inderal, simvastatin (men det har han nog aldrig tagit om sanningen ska fram..) ”Ni säger ju så olika” Bltr 150-160/80-100 nån gång 140/80 S-kolesterol 5,7, LDL 4,5

6 Symptom-benartärsjukdom Claudiocatio- ansträngningsutlöst smärta som släpper i vila. Kritisk ischemi- svårbehandlad smärta, vilovärk nattetid, sår och gangrän. Risk för amputation och i värsta fall livsfara.

7 Undersökningsfynd  Blekhet, rodnad  Svullnad  Sår, nekroser  Behåring, naglar  Kapillär återfyllnad  Venåterfyllnad  Smärta

8 Diagnostik Anamnes: Gångsträcka, vilovärk, sår, riskfaktorer, diffdiagnoser Status: Känn efter pulsar i ljumske, poplitea och fot, ABI, tåtryck hos diabetiker Tryckmätning på klin fys? Bilddiagnostik?

9 Endovaskulär intervention PTA SAP Stent Stentgraft DEB DES

10 Prylar!!!

11 Femorodistal bypass Ven eller PTFEgraft Fem-pop AK, BK

12 Femorofemoral crossover

13 Axillobifemoral bypass Skör pat med aortoiliacal arterioscleros Begränsad livslängd Infektionsbenägen

14 TEA med ev patch Trombendartärectomi Intimafixering

15 Benartärsjukdom-vad vet vi? kärlsjukdom i benen är vanligt (10-20 % om >55år) Orsaken är i de flesta fall åderförkalkning Ökad risk för långvarigt lidande och för tidig död Allvarlig varningssignal och predictor för dålig prognos Viktigaste riskfaktorerna är rökning, diabetes (ökar risken för sjukdom 3-4 ggr). Hypertoni och förhöjt LDL/TG dubblerar risken.

16 Varför sekundärprevention? Claudiocatio ökar 5-årsdödligheten från 10 till 25 % i kardiovasculär död Vid kritisk ischemi är 1-årsdödligheten 20%

17 Rökning Nikotin CO Toxiska ämnen

18 Rökning RÖKSTOPP! Mest angelägna åtgärden vid all form av kärlsjukdom Mycket starkt samband mellan benartärsjukdom och rökning, svårighetsgrad ökar med antal cigaretter Om claudicatio och fortsatt rökning ökar risken flerfaldigt för utveckling till kritisk ischemi Om fortsatt rökning och kirurgisk beh (öppet eller endovaskulärt) ökar risken för misslyckande och infektion. Snus?

19 Gångträning Utveckla kollateraler ”gå tills det gör ont och lite till” Handledd träning 30-60 minuter minst 3 ggr per vecka ökar gångsträckan enligt studier. Viktnedgång och fysisk aktivitet för att påverka andra riskfaktorer

20 Kollateraler

21 Övrig sekundärprevention-riktlinjer från Svensk förening för kärlkirurgi för att minska kardiovaskulära händelser Bltr <140/90 (om diabetes <130/80) B-blockad ok. Lipider totalkolesterol <4,5 mmol/l och LDL-kolesterol <2,5 mmol/l Simvastatin 40 mgx1 som start. Diabeteskontroll HbA1c 6,5% ASA 75 mgx1 (el Clopidogrel 75 mgx1 vid ASA-överkänslighet el biverkningar) Kombinationsbehandling ASA+clopidogrel är inte indicerat som sekundärprevention, annat än under ssk förhållanden i smb med intervention (dock bristfälligt vetenskapligt stöd) !

22 Vi behöver Er hjälp! Innan vi ser patienten… och efter.. Påtala vikten av att ha slutat röka- remittera till rökavvänjningsenhet. Claudicanter kommer inte att åtgärdas om dom röker. Remittera till sjukgymnast för handledd gångträning Sekundärprevention, uppföljning av rökstopp. Hur?

23 TACK! Ring förresten gärna om ni har frågor rörande våra gemensamma patienter, det är alltid nån hemma!


Ladda ner ppt "Kärlsektionen: Tomas Jonasson, Charlotta Strandberg, Patrik Johansson, Helena Rosén."

Liknande presentationer


Google-annonser