Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Välkommen till oss på Vittra Sälen Här växer människor och kunskap

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kvällens program Här ger du hållpunkter för kvällens program Kl 18-18.30  Vittra som helhet  Vår skola Kl 18.30-19.00  Elevpresentationer  Frågor Kl 19.00-20.00  Rundtur i skolan

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kort fakta om vår förskola/grundskola Personal och organisation  xx medarbetare  xxx barn och elever  För- och grundskola Formella resultat  Meritvärden åk 9  Behörighet till gymnasiet Upplevda resultat  Rekommendationsgrad  NKI värde  NMI värde

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Det här är Vittra …om kraften i glada och nyfikna barn

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår vision: ”Ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val”

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår idé: ”Att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande”

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår drivkraft: ”Vi tror på kraften i glada och nyfikna ungar – det är den bästa grunden för ett livslångt lärande”

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap  Trygghet och gemenskap – en del av Vittrakulturen  Engagerade lärare och pedagoger  Höga kunskapsresultat  Individuell utvecklingsplan utifrån hela barnet  Personlig utveckling som en viktig del av lärandet  Samtida undervisning för struktur och sammanhang  Lärmiljö för kreativitet och studiero  Systematiskt kvalitetsarbete

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Trygghet och gemenskap – en del av Vittrakulturen  Ger barnet tilltro till sin egen förmåga  Bidrar till en god självkänsla  Ger mod att våga stå upp för sina åsikter  Ger mod att våga stå upp för andra Barn som är trygga i sig själva lär sig mer. Därför har vi en kultur på skolan som präglas av trygghet och god gemenskap med gemensamma förhållningssätt och spelregler.

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Engagerade lärare och pedagoger  Ser hela elevens situation och utveckling  Har en nära pedagogisk relation med barnet  Har en tät dialog med dig som förälder Våra engagerade lärare och pedagoger är stommen i vår verksamhet. Det är tack vare dem som vi har nöjda elever och föräldrar. Hos oss har varje barn en ansvarspedagog som:

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Höga kunskapsresultat  Täta kunskapsuppföljningar, varje kvartal  Tydliga kunskapsmål för varje barn, med delmål som skapar motivation  Kunskapsuppföljning även i de lägre årskurserna i skolan  Dokumentation av ditt barns utveckling i Schoolsoft Vi har höga förväntningar på att alla elever ska nå sina mål och vi ger oss inte förrän alla har lyckats. Därför har vi:

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Individuell utvecklingsplan utifrån hela barnet  Kunskap; kunskapskraven i läroplanen  Lärande; att utvärdera, reflektera och förstå  Personlig utveckling; mål för personlig utveckling som får barnet att växa som människa  I Vittraboken följer vi tillsammans utvecklingen löpande Vi ser hela barnet och till varje elevs individuella utveckling. Därför har varje barn en årlig plan med mål inom tre områden: kunskap, lärande och personlig utveckling.

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Personlig utveckling som en viktig del av lärandet  Barnet/eleven blir medveten om sig själv och vågar och vill utmanas  Varje år summerar vi barnets sociala utveckling i ett Vittraomdöme På Vittra får ditt barn utrymme att prova sig fram. Att lyckas och misslyckas. Att utvärdera, reflektera och förstå. Att bli medveten om sina styrkor och utvecklingsområden, att växa som människa.

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Samtida undervisning för struktur och sammanhang  Dagen inleds med en samling. Där vi går igenom dagen samt tar upp och läser om aktuella händelser. Diskuterar och återberättar  På lektionerna arbetar vi ofta med uppgifter där flera ämnen ingår och knyter dem till aktuella händelser. Det väcker nyfikenhet, intresse och fördjupar kunskaperna  Varje dag stannar vi upp för en gemensam reflektion. Vad har jag lärt mig? Vad tar jag med mig till nästa dag? Struktur skapar trygghet och fokus; att veta vad man ska göra, och varför man ska göra det. Undervisningen sätts i ett sammanhang för att ge djupare förståelse och ett lustfyllt lärande.

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Lärmiljö för kreativitet och studiero  Vi lär oss på olika sätt och därför har vi olika miljöer för gemenskap, kreativitet och studiero  En fysisk och digital lärmiljö som är i framkant som stödjer och förbättrar måluppfyllelsen  En bra balans mellan öppna ytor och slutna rum, den är vacker, flexibel och funktionell Vår lärmiljö utgår från barnen och elevernas behov och är anpassad till olika lärsituationer. Därför har vi en varierande lärmiljö, där alla barn och elever får möjlighet att komma till sin rätt.

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Systematiskt kvalitetsarbete  Våra årliga enkätundersökningar som vi gör på hösten och våren ger oss en god bild av vad vi behöver förbättra/utveckla  Vi följer upp elevernas kunskapsresultat varje kvartal för att kunna vidta rätt åtgärder så att alla når målen Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper oss säkerställa att våra barn och elever får en utbildning av hög kvalitet.

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Mer ingående presentation av vår skola Här beskriver du fakta om din skola exempelvis kan det vara bra att lyfta:  Xx pedagoger  Xx Förstelärare  Elevhälsoteam  Xxx elever  Fritidshem  Elevråd- skolråd  Fotbollsplan med konstgräs  Hemlagad mat/aktivt matråd  Xx datorer och Ipads  Skolkör  Traditioner  Hur gör man skolvalet

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap En dag hos oss på Vittra Sälen Här beskriver du som rektor hur en vanlig dag ser ut på din skola.  Fritids öppnar 07.00 och stänger kl 18.00  Kl 08.10 går alla elever till resp. hemvist med ansvarspedagog för daglig samling  osv

21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kvalitet/Betyg Här beskriver du som rektor de viktigaste kvalitetsresultaten.

22 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Möten och information för dig som förälder Här beskriver du som rektor vilka kontaktytor som ni erbjuder.  Veckobrev  Föräldramöten  IUP-samtal  Hemsida  Schoolsoft  Facebook  osv

23 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittra är en del i AcadeMedia, Nordens största utbildningskoncern. 26 skolor i hela landet. 7500 elever.

24 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Slutbild på skolan Här kan du välja att lägga bild på skolan som avslutning på presentationen, alternativt ta bort denna sida ur presentationen och använda nästa bild som “slutbild”.

25 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser