Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!. Liria Ortiz, Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare, specialist i klinisk psykologi, utbildar och handleder i MI (MINT)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!. Liria Ortiz, Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare, specialist i klinisk psykologi, utbildar och handleder i MI (MINT)"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Liria Ortiz, Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare, specialist i klinisk psykologi, utbildar och handleder i MI (MINT) E-mail: Liria.Ortiz@gmail.com Hemsida: www.liriaortiz.com Twitter: @PsykologLiria Finns också på Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram

3 Motiverande samtal Det är en SAMTALSMETOD! Inte terapeutisk metod. Syfte: öka motivation till något. Det är en SAMTALSMETOD! Inte terapeutisk metod. Syfte: öka motivation till något. Metoden baseras på forskning och praktisk erfarenhet Metoden baseras på forskning och praktisk erfarenhet Det handlar om att hitta sin egen vilja och motivation till förändring Det handlar om att hitta sin egen vilja och motivation till förändring Motivation och motstånd är skiftande, växlande och påverkbar Motivation och motstånd är skiftande, växlande och påverkbar

4 Om att ge råd! Film http://www.folkhalsomyndigheten.se/ somra/ Film http://www.folkhalsomyndigheten.se/ somra/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/ somra/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/ somra/

5 Om att ge råd! Vad händer när vi ger råd utan att be om lov? Vad händer när vi ger råd utan att be om lov? Rättningsreflexen aktiveras = tendens att ställa till rätta Rättningsreflexen aktiveras = tendens att ställa till rätta Riskerar att bli till en ordduell där man försöker övertyga och övertala varandra om att man själv har rätt och den andre fel. Riskerar att bli till en ordduell där man försöker övertyga och övertala varandra om att man själv har rätt och den andre fel.

6 Vad göra istället? MI-förhållningssätt

7 Hur kan ett samtal se ut med MI- förhållningssättet? Utforska problemet (använd helst öppna frågor): Hur tänker och känner du kring det här – berätta? Hur tänker och känner du kring det här – berätta? Lyssna utan att avbryta i några minuter! Be om lov Kan jag berätta om det som fungerade bra för andra? / vad vi rekommenderar ? (Ber om lov om att berätta, komma med förslag, råd, mm) Kan jag berätta om det som fungerade bra för andra? / vad vi rekommenderar ? (Ber om lov om att berätta, komma med förslag, råd, mm) Samarbeta kring lösningar: Vad tror du skulle fungera för dig? (Utforskande fråga) Vad tror du skulle fungera för dig? (Utforskande fråga) Respektera och betona autonomin (när det är möjligt): Du väljer själv. Du vet bäst vad som passar dig att göra. Du väljer själv. Du vet bäst vad som passar dig att göra.

8 Bekräftelse Öppna frågor Reflektioner Sammanfattningar Grundläggande kommunikationsfärdigheter som används för att etablera en samarbetsklimat OCH UNDER HELA SAMTALET

9 Förändringsprat

10 Värdet av FÖRÄNDRINGSPRAT Man låter sig i allmänhet mer övertygas av skäl som man själv funnit än av dem som andra funnit (Blaise Pascal, 1623-1662) Man låter sig i allmänhet mer övertygas av skäl som man själv funnit än av dem som andra funnit (Blaise Pascal, 1623-1662)

11 Tecken på förändringsprat Längtan att förändra Längtan att förändra Behov att förändra Behov att förändra Förmåga att förändra Förmåga att förändra Beslutsamhet (”commitment” ) att förändra Beslutsamhet (”commitment” ) att förändra Tar steg mot förändring Tar steg mot förändring

12 Att ge plats för förändringsprat Hur? Fånga upp, spegla och ställ frågor som ger möjlighet att personen fördjuper sin prat om vikt av förändring eller tilltro till förmågan

13 Att ge plats för förändringsprat Summera förändringspratet. Dina skäl för att förändra det är…. Avsluta med en öppen fråga: Vad skulle vara nästa steg?

14 Övning två och två Berätta för din granne om din tvekan inför en förändring Berätta för din granne om din tvekan inför en förändring (på riktigt eller hitta på!) (på riktigt eller hitta på!) Fånga upp, spegla och ställ frågor som fördjuper förändrinsgspratet Fånga upp, spegla och ställ frågor som fördjuper förändrinsgspratet

15 Triggers för personens motstånd Vi frågar inte om personens syn på saken Vi frågar inte om personens syn på saken Vi går händelserna i förväg Vi går händelserna i förväg Vi uppträder som den enda experten Vi uppträder som den enda experten Vi kan inte hejda vår rättningsreflex: försöker övertyga, övertala Vi kan inte hejda vår rättningsreflex: försöker övertyga, övertala

16 Att hantera motstånd Motstånd hanteras bäst med en reflektion, som visar att vi hör och accepterar personens motstånd: ” Du tycker att det är svårt att göra detta just nu.” ”Det här vill du fundera på ett tag.” Motstånd hanteras bäst med en reflektion, som visar att vi hör och accepterar personens motstånd: ” Du tycker att det är svårt att göra detta just nu.” ”Det här vill du fundera på ett tag.” Fortsätt med en öppen fråga som gör personen intresserad av att fortsätta samtalet genom att hitta ett nytt fokus: ” Vad kan vara aktuellt att ändra på?” ”Hur vill du gå vidare?” Fortsätt med en öppen fråga som gör personen intresserad av att fortsätta samtalet genom att hitta ett nytt fokus: ” Vad kan vara aktuellt att ändra på?” ”Hur vill du gå vidare?” Betona personens valfrihet: ” Du väljer själv och du vet bäst vad som passar dig.” Betona personens valfrihet: ” Du väljer själv och du vet bäst vad som passar dig.”

17 Exempel: Att hantera motstånd Person: Du förstår ingenting! Du har aldrig varit i min situation! Person: Du förstår ingenting! Du har aldrig varit i min situation! Samtalsledare: 1. Hejda RR 2. Bekräftande reflektion Du tycker att jag inte förstår hur svårt du har det just nu. Du tycker att jag inte förstår hur svårt du har det just nu. 3. Öppen fråga Hjälp mig att förstå och berätta hur du har det. Hjälp mig att förstå och berätta hur du har det.

18 Person: Jag har provat Person: Jag har provat allt det du säger och många andra saker också - ingenting fungerar… allt det du säger och många andra saker också - ingenting fungerar… Samtalsledare: 1. Hejda RF 2. Bekräftande reflektion Du har verkligen kämpa länge. Du har verkligen kämpa länge. 3. Öppen fråga Vad har du lärt dig av det? Vad har du lärt dig av det? Exempel: Att hantera motstånd

19 Person: Person: Alt. 1: Jag vill INTE ha hjälp/träffa dig/ vara här…! Alt. 2: Jag vill ha MER hjälp! Samtalsledare: 1. Hejda RF 2. Bekräftande reflektion 3. Öppen fråga. Övning: Att hantera motstånd

20 En present till Er! Påminnelse och stödkort

21 MI - en introduktion Vad kommer du att börja använda? Vad kommer du att börja använda? MI

22 Litteratur och källor till den här presentationen Arkowtiz, H., Westra, H.A., Miller, W.R. and Rollnick, S. (Eds.).(2015, 2ed). Motivational Interviewing i the treatment of psychological problems. The Guildford Press. Arkowtiz, H., Westra, H.A., Miller, W.R. and Rollnick, S. (Eds.).(2015, 2ed). Motivational Interviewing i the treatment of psychological problems. The Guildford Press. Barth, T. och Näsholm, Ch. (2006). Motiverande samtal - MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur. Barth, T. och Näsholm, Ch. (2006). Motiverande samtal - MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur. Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003): The efficacy of motivational interviewing: A meta– analys of controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 843-861. Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003): The efficacy of motivational interviewing: A meta– analys of controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 843-861.

23 Litteratur och källor till den här presentationen Carroll, K.M., Ball, S.A., Nich, C., Martino, S., Frankforter, T.L., Farentinos, C., et al. (2006). Motivational interviewing to improve treatment engagement and outcome in individuals seeking treatment for substance abuse: A multisite effectiveness study. Drug and Alcohol Dependence, 81, 301-312. Carroll, K.M., Ball, S.A., Nich, C., Martino, S., Frankforter, T.L., Farentinos, C., et al. (2006). Motivational interviewing to improve treatment engagement and outcome in individuals seeking treatment for substance abuse: A multisite effectiveness study. Drug and Alcohol Dependence, 81, 301-312. Farbring, C.Å. (2015). MI för praktiker. Natur & Kultur. Farbring, C.Å. (2015). MI för praktiker. Natur & Kultur.

24 Litteratur och källor till den här presentationen Farbring, C.Å. (2014). Handbok i motiverande samtal – MI. Natur & Kultur. Farbring, C.Å. (2014). Handbok i motiverande samtal – MI. Natur & Kultur. Hettema, J., Steele, J., & Miller, W.R. (2005). Motivational interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 91-111. Hettema, J., Steele, J., & Miller, W.R. (2005). Motivational interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 91-111.

25 Litteratur och källor till den här presentationen Holm-Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2014). Motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Gothia Förlag. Holm-Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2014). Motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Gothia Förlag. Lundgren, M. och Lökholm, K. (2006). Motivationshöjande samtal i skolan. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44- 03880-3 Lundgren, M. och Lökholm, K. (2006). Motivationshöjande samtal i skolan. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44- 03880-3

26 Litteratur och källor till den här presentationen Miller och Rollnick (2013). Motiverande samtal. Natur & Kultur. Miller och Rollnick (2013). Motiverande samtal. Natur & Kultur. Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur. Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur & Kultur. Ortiz, L. (2013). Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer. Gothia Fortbildning. Ortiz, L. (2013). Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer. Gothia Fortbildning. Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med ätstörningar. Gothia Fortbildning. Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med ätstörningar. Gothia Fortbildning. Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med smärta. Gothia Fortbildning. Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med smärta. Gothia Fortbildning.

27 Vetenskapliga artiklar och metaanalyser Hettema J, Steele J, Miller WR. (2005). Motivational Interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, Department of Psychology, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico (87131-1161).Motivational Interviewing Hettema JE, Hendricks PS. (2010). Motivational Interviewing for smoking cessation: A meta-analytic review. Journal of Conculting and Clinical Psychology, Vol. 78 (6), 868-884. Motivational Interviewing for smoking cessation: A meta-analytic review Lundahl B, Burke BL. (2009). The effectiveness and applicability of motivational interviewing: A practice-friendly review of four meta- analyses. Journal of Clinical Psychology. DOI: 10.1002/jclp.20638.The effectiveness and applicability of motivational interviewing: A practice-friendly review of four meta- analyses Lundahl BW, Kunz C, Brownell C, Tollefson D, Burke BL. (2010). A Meta-Analysis of Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies. Research on Social Work Practice 2010 (20:137). DOI: 10.1177/1049731509347850.A Meta-Analysis of Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies

28 Vetenskapliga artiklar och metaanalyser Heckman CJ, Egleston BL, Hofmann MT. (2010). Efficacy of motivational interviewing for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Tob Control 2010 (19), 410-416. Efficacy of motivational interviewing for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen T, Christensen B. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. Department and Research Unit of General Practice, University of Aarhus, Denmark. Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis Lai DTC, Cahill K, Qin Y, Tang J-L. (2010). Motivational interviewing for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD006936. DOI: 10.1002/14651858.CD006936.pub2.Motivational interviewing for smoking cessation

29 Olika sajter och videos samt källor för den här presentationen www.folkhalsomyndigheten.se/so mra/motiverande-samtal/ www.folkhalsomyndigheten.se/so mra/motiverande-samtal/ www.motivationalinterview.org www.motivationalinterview.org www.motivationalinterview.org www.motiverandesamtal.org www.motiverandesamtal.org www.motiverandesamtal.org www.learningtransfer.se www.learningtransfer.se www.learningtransfer.se Motiverande samtal om sexuell hälsa:http://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverand e-samtal-om-sexuell- halsa/samtalsguiden/samtalsguiden-fraga-1-5/

30 Frågor? FRÅGOR? FRÅGOR? Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare, utbildar och handleder i MI (MINT) Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare, utbildar och handleder i MI (MINT) E-mail: Liria.Ortiz@gmail.com E-mail: Liria.Ortiz@gmail.com Hemsida: www.liriaortiz.com Hemsida: www.liriaortiz.com Twitter: @PsykologLiria Twitter: @PsykologLiria Finns också på Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram Finns också på Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram


Ladda ner ppt "Välkommen!. Liria Ortiz, Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare, specialist i klinisk psykologi, utbildar och handleder i MI (MINT)"

Liknande presentationer


Google-annonser