Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utrikesdepartementet Ett nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet Maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utrikesdepartementet Ett nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet Maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Utrikesdepartementet Ett nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet Maj 2016

2 Utrikesdepartementet Ett nytt policyramverk – varför? Förändringar i omvärlden – Agenda 2030, FfD, COP21 Förändringar här hemma – nystart PGU Möjliggör Annat arbetssätt – ta tillvara samlade kunskaper och erfarenheter, bred förankring Ett bättre bistånd

3 Utrikesdepartementet Målet för bistånd och utveckling ligger fast: Skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Allt utvecklingssamarbete ska även fortsatt genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av fattiga människors perspektiv på utveckling.

4 Utrikesdepartementet Centrala utgångspunkter Större kraft behöver läggas på tre globala utvecklingsutmaningar: freds- och statsbyggande, jämställdhet samt miljö och klimat. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är fortsatt ett prioriterat område.

5 Utrikesdepartementet Arbetssätt Projektgrupp inom UD (USTYR leder) Referensgrupper för tematiska områden Bredare seminarier och intressentmöten Beställning till våra ambassader Hemsida Remissförfarande

6 Utrikesdepartementet Tematiska referensgrupper Freds- och statsbyggande Miljö- och naturresurshantering samt klimat Jämställdhet Demokrati och mänskliga rättigheter Inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling Utbildning Forskning Hälsa Humanitärt bistånd

7 Utrikesdepartementet Arbetet framöver Policyramverket ska ge övergripande vägledning vid utformning, genomförande och uppföljning av det svenska utvecklingssamarbetet. Inriktningen i det beslutade policyramverket kommer att få genomslag i kommande budgetpropositioner och i styrningen av det svenska utvecklingssamarbetet genom strategier, regleringsbrev etc.

8 Utrikesdepartementet

9


Ladda ner ppt "Utrikesdepartementet Ett nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet Maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser