Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Material, litteratur och länkar. Material  SKL:s kortlek:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Material, litteratur och länkar. Material  SKL:s kortlek:"— Presentationens avskrift:

1 Material, litteratur och länkar

2 Material  SKL:s kortlek: www.webbutik.skl.se/sv/artiklar/barnets-rattigheter-kortlek.html www.webbutik.skl.se/sv/artiklar/barnets-rattigheter-kortlek.html  Kort om barnrätt – material för socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd http://instrumentx.se/kort-om-barnratt-2/ http://instrumentx.se/kort-om-barnratt-2/

3 Litteratur och skrifter  Sveriges rapporter till FN-kommittén  FN-kommitténs generella kommentarer på svenska  FN-kommitténs synpunkter på Sveriges barnrättsarbete: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionen. 887.html https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionen. 887.html  UD:s skrift: Konventionen om barnets rättigheter med strategi  http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/konventionen-om-barnets- rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2014.025 http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/konventionen-om-barnets- rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2014.025

4 Länkar SKL:s barnrättsarbete: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html Allmänna Barnhuset: www.allmannabarnhuset.se/ www.allmannabarnhuset.se/ Barnombudsmannen: www.barnombudsmannen.se/ www.barnombudsmannen.se/ FN-kommittén för barnets rättigheter: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx Rädda Barnen: https://www.raddabarnen.se/ https://www.raddabarnen.se/ Unicef: https://unicef.se/ https://unicef.se/


Ladda ner ppt "Material, litteratur och länkar. Material  SKL:s kortlek:"

Liknande presentationer


Google-annonser