Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Material, litteratur och länkar. Material  SKL:s kortlek:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Material, litteratur och länkar. Material  SKL:s kortlek:"— Presentationens avskrift:

1 Material, litteratur och länkar

2 Material  SKL:s kortlek:  Kort om barnrätt – material för socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd

3 Litteratur och skrifter  Sveriges rapporter till FN-kommittén  FN-kommitténs generella kommentarer på svenska  FN-kommitténs synpunkter på Sveriges barnrättsarbete: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionen. 887.html https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionen. 887.html  UD:s skrift: Konventionen om barnets rättigheter med strategi  rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s

4 Länkar SKL:s barnrättsarbete: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html Allmänna Barnhuset: Barnombudsmannen: FN-kommittén för barnets rättigheter: Rädda Barnen: https://www.raddabarnen.se/ https://www.raddabarnen.se/ Unicef: https://unicef.se/ https://unicef.se/


Ladda ner ppt "Material, litteratur och länkar. Material  SKL:s kortlek:"

Liknande presentationer


Google-annonser