Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia handlar bland annat om att förstå varför olika händelser skedde. För att kunna göra detta kan man skilja på två olika nivåer av förklaringar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia handlar bland annat om att förstå varför olika händelser skedde. För att kunna göra detta kan man skilja på två olika nivåer av förklaringar:"— Presentationens avskrift:

1 Historia handlar bland annat om att förstå varför olika händelser skedde. För att kunna göra detta kan man skilja på två olika nivåer av förklaringar: Individer eller gruppers roll – Aktörsperspektivet Drivkrafter i samhället som påverkar individens handlande – Strukturperspektivet Repetition: struktur och aktör

2 När man undersöker orsaker bakom kan man även skilja på bakomliggande och utlösande orsaker. Faktum är att bägge delar behövs för att händelsen skall kunna ske. Exempel på bakomliggande orsaker till franska revolutionen? Utlösande?

3 1. Gör en kortfattad beskrivning av vad aktörsperspektivet innebär. 2. Vilka problem medför aktörsperspektivet? 3. Gör en kortfattad beskrivning av vad strukturperspektivet innebär. 4. Vilken kritik kan man lyfta mot strukturperspektivet? (Utgå gärna från historiska exempel som Columbus/kolonialismen, rösträttskvinnor som Ida B. Wells/rösträttsrörelsen eller Hitler/andra världskriget för att förenkla förståelsen) Övning 1

4

5 Var? ● Startar i England När? ● Slutet av 1700-talet Varför där och då? ● Jordbruket förbättras ● Befolkningen ökar ● Nya uppfinningar ● Rika naturtillgångar i form av kol och järnmalm ● Kolonialmakten England

6 Jordbruket förbättras på många sätt: Växelbruk Fler sorters grödorBättre djurfoder Ökad produktion av spannmål Möjligt ha fler boskap Fler människor kan äta sig mätta Fler överlever

7 1750: 6 miljoner invånare i England 1800: 9 miljoner invånare ● Jordbruken producerar mer mat så att fler kan äta sig mätta. ● Man förstår hur sjukdomar sprids. Bättre hygien och kunskap leder till att färre dör i sjukdomar. Befolkningsökning

8 Industrin Färre människor behövs nu inom jordbruket. I städerna byggs fabriker och människor söker sig dit (urbanisering) Stor efterfrågan på arbetare i fabrikerna, nya uppfinningar ger nya möjligheter att producera

9 Uppfinningar: Spinning Jenny

10 Uppfinns på 1760-talet. “Så enkel att ett barn kan sköta den” Uppfinns för att hinna med att spinna all tråd som behövs till de nya vävstolarna. En maskin kan spinna lika mycket som 100 spinnare gjorde med sina spinnrockar Leder till hög arbetslöshet, fler tvingas från hemmet till fabrikerna

11 Uppfinningar: ångmaskinen

12 Den viktigaste av alla nya uppfinningar. Användningsområde: spinnmaskiner och mekaniska vävstolar. Järnbruk och gruvor (pumpa upp vatten). Ånglok. Fördelar: Man är inte längre beroende av närhet till vatten för att driva kvarnhjul, sågverk etc.

13 Triangelhandeln ● Triangelhandeln gjorde många förmögna. Pengar som de ofta investerade i byggandet av nya och fler fabriker. ● Triangelhandel = slavhandel EUROPA Socker, tobak, bomullGevär, krut, tyger, sprit NORDAMERIKA Slavar AFRIKA

14 Triangelhandeln

15 Arbetarna Dåliga arbetsförhållanden: Låga löner Inga skyddsanordningar: ofta olyckor Långa arbetstider (14-18 h/dag) Barnarbete vanligt: Enkla maskiner kan skötas av barn Lägre lön än vuxen = billigare Kamp mot barnarbete leder till förbud mot att barn under 9 år ska arbeta

16 “A sort of black smoke covers the city. The sun seen through it is a disc without rays. Under this half-daylight 300,000 human beings are ceaselessly at work... From this foul drain the greatest stream of human industry flows out to fertilize the whole world. From this filthy sewer pure gold flows. Here humanity attains its most complete development and its most brutish; here civilization makes its miracles, and civilized man is turned back almost into a Savage.” Alexis de Tocqueville ( ) Fransk historiker och politiker, om Manchester, England

17 ● Förbättrat jordbruk och nya uppfinningar gör att människor överlever och befolkningen ökar ● Industrin ersätter jordbruket: människor flyttar från landet till staden ● Maskiner ersätter människans kraft och skicklighet ● Handel, transport och kommunikationer förändras ● Det bildas stora företag och byggs stora fabriker ● Svåra förhållanden för arbetare, barnarbete ● Vi börjar lära oss mer om sjukdomar och bakterier Sammanfattning

18 Övning 2 Undersöka industrialismens framväxt i Europa i par eller grupper om tre. Använd gärna andra källor än boken. Koncentrera er på orsakerna bakom, och beskriv dem ur aktörs- och strukturperspektiven. Ni skall även skilja på bakomliggande orsaker och utlösande orsaker i er beskrivning. Diskutera och skriv ner vad ni kommer fram till. Lämna in handskrivet eller maila till


Ladda ner ppt "Historia handlar bland annat om att förstå varför olika händelser skedde. För att kunna göra detta kan man skilja på två olika nivåer av förklaringar:"

Liknande presentationer


Google-annonser