Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkter VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett livsmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkter VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett livsmedel."— Presentationens avskrift:

1

2 Utgångspunkter VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett livsmedel och en tjänst som säljs till kunder till lagstadgat självkostnadspris VA är ett livsmedel och en tjänst som säljs till kunder till lagstadgat självkostnadspris Unikt åtagande dygnet runt och för ”all framtid” mellan kund – va-huvudman Unikt åtagande dygnet runt och för ”all framtid” mellan kund – va-huvudman Fabriksområdet är samhället = omfattande säkerhetskrav Fabriksområdet är samhället = omfattande säkerhetskrav Många nya myndighets- och samhällskrav Många nya myndighets- och samhällskrav

3 NorrvattenKäppala Sollentuna Täby Upplands Väsby Upplands Bro Solna Danderyd Knivsta Vaxholm Järfälla Sundbyberg Stockholm Vatten Lidingö SigtunaStockholm Vatten Nacka Vallentuna Österåker DricksvattenAvloppsvatten Norra Stor-Stockholms ”vattenlabyrint” Käppala Norrtälje Roslagsvatten

4 Drivkrafter för utveckling - Kunden Kallas i VA-litteratur för abonnent eller brukare Kallas i VA-litteratur för abonnent eller brukare Den som betalar kalaset! Den som betalar kalaset! Osynlig! Oengagerad! Osynlig! Oengagerad! Rent vatten dygnet runt året om. Självklart! Rent vatten dygnet runt året om. Självklart! Rätt pris? Rätt kvalité? Rätt säkerhet? Rätt pris? Rätt kvalité? Rätt säkerhet? Kund:Bortglömd? Överkörd? Felbehandlad? Kund:Bortglömd? Överkörd? Felbehandlad? Kunden är idag ingen aktiv drivkraft för utveckling… Kunden är idag ingen aktiv drivkraft för utveckling…

5 Drivkrafter för utveckling – Myndighet EU:s dricksvattendirektiv: kvalitetsansvar till och med kundens kran, bekämpningsmedel, uran, radon… EU:s dricksvattendirektiv: kvalitetsansvar till och med kundens kran, bekämpningsmedel, uran, radon… EU:s avloppsdirektiv: kväve eller inte kväve… EU:s avloppsdirektiv: kväve eller inte kväve… EU:s ramdirektiv: avrinningsområden, krav på vattenplanering, vattenmyndigheter… EU:s ramdirektiv: avrinningsområden, krav på vattenplanering, vattenmyndigheter… Miljöregler med ökade krav på miljöprövning nu även på ledningsnät Miljöregler med ökade krav på miljöprövning nu även på ledningsnät Personligt juridiskt ansvar Personligt juridiskt ansvar

6 Drivkrafter för utveckling - Ny VA-lag Kommunen äger VA-anläggningen, via bolag eller kommunalförbund = OK Kommunen äger VA-anläggningen, via bolag eller kommunalförbund = OK Gemensamma redovisningsprinciper Gemensamma redovisningsprinciper Krav på balansräkning på kommunnivå Krav på balansräkning på kommunnivå Särtaxor Särtaxor Särredovisning ner till projektnivå Särredovisning ner till projektnivå Förrättning av VA-samverkan Förrättning av VA-samverkan Öppnar för kommunsamverkan Öppnar för kommunsamverkan

7 Drivkrafter för utveckling - Ny VA-lag Stor omställning för kommuner, utbildning och ”manualer” nödvändiga Stor omställning för kommuner, utbildning och ”manualer” nödvändiga Påverkar direkt ekonomi och planering för den tekniska verksamheten Påverkar direkt ekonomi och planering för den tekniska verksamheten Påverkar direkt VA-taxor och förhållandet VA-huvudman – kund Påverkar direkt VA-taxor och förhållandet VA-huvudman – kund Utan politisk vilja och ekonomisk/juridisk kompetens ingen förändring Utan politisk vilja och ekonomisk/juridisk kompetens ingen förändring

8 Drivkrafter för utveckling – Lokalt Kapacitet, räcker anläggningarna till? Kapacitet, räcker anläggningarna till? Kompetens, hur möter vi alla nya myndighetskrav? Kompetens, hur möter vi alla nya myndighetskrav? Kompetens, ersättare för pensionärer? Kompetens, ersättare för pensionärer? Kris och beredskap Kris och beredskap Reservvatten Reservvatten Finansiering, hur få pengarna att räcka till drift och underhåll och (ny-) investeringar? Finansiering, hur få pengarna att räcka till drift och underhåll och (ny-) investeringar?

9 Nuläget - Kapacitet Dricksvattenproduktion, brist i vissa kommuner (VAS!?) Dricksvattenproduktion, brist i vissa kommuner (VAS!?) Avloppsreningsverk, flera kommuner får brist om 10 – 15 år (VAS!?) Avloppsreningsverk, flera kommuner får brist om 10 – 15 år (VAS!?) Ledningsnät, akut kapacitetsbrist och kvalitetsproblem i flera kommuner Ledningsnät, akut kapacitetsbrist och kvalitetsproblem i flera kommuner Kris och beredskap, ej samordnat, många aktörer, olika mellan kommuner, säkerhet? Kris och beredskap, ej samordnat, många aktörer, olika mellan kommuner, säkerhet? Reservvattenfrågan ej löst, ansvarsgränser oklara (VAS!?) Reservvattenfrågan ej löst, ansvarsgränser oklara (VAS!?)

10 Nuläget - Ansvar Norrvatten, Sthlm Vatten, Käppala, SYVAB levererar vid kommungräns Norrvatten, Sthlm Vatten, Käppala, SYVAB levererar vid kommungräns Ingen kommunövergripande policy för ledningsnät, hygienkrav, svinnvatten, krav på anslutningar, inläckage etc. Ingen kommunövergripande policy för ledningsnät, hygienkrav, svinnvatten, krav på anslutningar, inläckage etc. Vem garanterar livsmedelskvalité i kranen? = kommunens ansvar Vem garanterar livsmedelskvalité i kranen? = kommunens ansvar Vem tillser att inga skadliga produkter tillförs avloppet? = kommunens ansvar Vem tillser att inga skadliga produkter tillförs avloppet? = kommunens ansvar Samma krav,samma vatten,olika tillämpning Samma krav,samma vatten,olika tillämpning Är det Kvalitetssäkring? Effektivt? Är det Kvalitetssäkring? Effektivt?

11 Nuläget – Taxor Ekonomi Konkurrens om pengar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv i flera kommuner Konkurrens om pengar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv i flera kommuner VA-anläggningen kraftigt undervärderad (ledningsnät!!!) medför felberäknad taxa VA-anläggningen kraftigt undervärderad (ledningsnät!!!) medför felberäknad taxa Gemensamma taxe-/redovisningsprinciper saknas trots VA-lagens självkostnadsparagraf Gemensamma taxe-/redovisningsprinciper saknas trots VA-lagens självkostnadsparagraf Kompetens i VA-ekonomi bristfällig Kompetens i VA-ekonomi bristfällig

12 Va-taxor och ekonomiredovisning Roslagsvatten bokfört värde 280 miljoner kr uppskattat nuvärde cirka 1,5-2 miljarder kr Roslagsvatten bokfört värde 280 miljoner kr uppskattat nuvärde cirka 1,5-2 miljarder kr Stockholm Vatten bokfört värde 4miljarder kr uppskattat nuvärde cirka 20 - 30 miljarder kr Stockholm Vatten bokfört värde 4miljarder kr uppskattat nuvärde cirka 20 - 30 miljarder kr Underfinansiering cirka 200-400 kr/person/år Underfinansiering cirka 200-400 kr/person/år Det ”nedgrävda kapitalet” står för underfinansieringen Det ”nedgrävda kapitalet” står för underfinansieringen Sthlm Vatten och RosvAB har jfr välskött va- ekonomi… Sthlm Vatten och RosvAB har jfr välskött va- ekonomi… VARNING! Svensk kommunal VA-verksamhet underfinansierad med 3 – 7 Mdr kr/år VARNING! Svensk kommunal VA-verksamhet underfinansierad med 3 – 7 Mdr kr/år

13 Nuläge – för kunden Det finns inget pris på vatten - bara olika (godtyckliga) sätt att beräkna VA-taxan Det finns inget pris på vatten - bara olika (godtyckliga) sätt att beräkna VA-taxan Upp till 25% prisskillnader för samma vatten beroende på val av redovisningsprincip Upp till 25% prisskillnader för samma vatten beroende på val av redovisningsprincip Uppföljning av kundens skyldigheter bristfällig Uppföljning av kundens skyldigheter bristfällig Kunden saknar möjlighet att bedöma kvalité och jämföra priser Kunden saknar möjlighet att bedöma kvalité och jämföra priser Skadar branschens trovärdighet Skadar branschens trovärdighet

14 Nuläge – Marknadskrafter Mångårig kommunal hegemoni i alla delar av verksamheten = Inga privatägda svenska företag med tillräcklig kompetens Mångårig kommunal hegemoni i alla delar av verksamheten = Inga privatägda svenska företag med tillräcklig kompetens Exemplet Norrtälje: 20 anbud, endast 4 bedömdes kvalificerade, varav 1 svenskt Exemplet Norrtälje: 20 anbud, endast 4 bedömdes kvalificerade, varav 1 svenskt Viktigt att skapa marknadsmöjligheter, kommunerna kan inte sköta allt Viktigt att skapa marknadsmöjligheter, kommunerna kan inte sköta allt Större och betydligt mer kompetenta beställare krävs för att skapa en levande marknad Större och betydligt mer kompetenta beställare krävs för att skapa en levande marknad

15 Kommer kommunerna att klara framtidens VA-verksamhet utan ökad samverkan…? …VA-lag, EU-direktiv, kompetens, rekrytering, miljöprövning, finansiering, teknisk kapacitet, LOU…ja listan är lång…så… Det självklara svaret är NEJ! Så hur går vi vidare?

16 Förädla VA-verksamheten tillsammans med grannkommuner - snabba stordriftfördelar Förädla VA-verksamheten tillsammans med grannkommuner - snabba stordriftfördelar Väx ”organiskt”, en eller två kommuner i taget Väx ”organiskt”, en eller två kommuner i taget Underskatta inte olika kommunkulturer!!! Underskatta inte olika kommunkulturer!!! Säkerställ kompetens inom VA: gäller teknik, ekonomi och juridik Säkerställ kompetens inom VA: gäller teknik, ekonomi och juridik Ingen utveckling utan beslutsmässig ”företagsledning” Ingen utveckling utan beslutsmässig ”företagsledning” Ev. konkurrensutsättning när ovanstående är uppnått – Annars underläge mot utföraren Ev. konkurrensutsättning när ovanstående är uppnått – Annars underläge mot utföraren

17 Kommunalförbund +Långsiktigt ägande, försäkring mot ”sidospår” +Stora fasta anläggningar med väl definierat uppdrag +Trygg försörjning +Kompetens och rekrytering +Finansiering +Norrvatten, Käppala är goda exempel -Tidskrävande beslutsgång vid förändrad verksamhet, ”kommunal vetorätt” -Endast förtroendevalda politiker i styrelsen

18 Aktiebolag i VA-samverkan +Föränderlig verksamhet t.ex nya delägare och arbetsuppgifter, enkla beslutsvägar +Kundnära verksamhet, leverantör – kund +Kompetens och rekrytering +Finansiering +Individuell anpassning till resp.ägarkommun +Expertkompetens i styrelsen -”Sidospår”, risk utan kontroll och fokus

19 Kommunaltekniskt Aktiebolag +Föränderlig verksamhet, enkla beslutsvägar +Kundnära verksamhet, leverantör – kund +Rekrytering+Finansiering +Individuell anpassning till kommunens behov +Expertkompetens i styrelsen -”Sidospår”, risk utan kontroll och fokus -Kompetensbrist VA (<50000 pe) -VA upplevs ofta som andra- eller tredjeprodukt -Särredovisningsproblematik

20 VA-Forsk Christian Odevall: ”Roslagsmodellen är ett sätt för en kommun att äta hela kakan och ändå behålla den….” VA-lagförslaget: ”Roslagsvattens verksamhet talar för riktigheten av kommunal samverkan…” Svenskt Vatten aug 2002: ”Roslagsvatten är en guldfisk bland hajar…” Cirka 15 kommungrupper studerar va- samordning där Roslagsmodellen är ett huvudalternativ

21 Roslagsvatten Kort historik Roslagsvatten Kort historik 1989 Österåker bildar Sveriges första kommunägda VA-bolag, Roslagsvatten AB 1989 Österåker bildar Sveriges första kommunägda VA-bolag, Roslagsvatten AB 1994 Vaxholmsvatten AB 1994 Vaxholmsvatten AB 2001 VA-kundtjänst åt Täby 2001 VA-kundtjänst åt Täby 2002 VA-kundtjänst åt Danderyd 2002 VA-kundtjänst åt Danderyd 2003 Knivstavatten AB 2003 Knivstavatten AB 2004 Vallentunavatten AB 2004 Vallentunavatten AB

22 75 000 personer anslutna 75 000 personer anslutna Betjänar 150 000 kunder Betjänar 150 000 kunder 120 mil ledningar, 17 reningsverk, 3 vattenverk, 130 pumpstationer, 120 mil ledningar, 17 reningsverk, 3 vattenverk, 130 pumpstationer, Omsätter 110 Mkr, investerar 50 – 70 Mkr/år Omsätter 110 Mkr, investerar 50 – 70 Mkr/år Styrelse med förtroendevalda och ledamöter med särskild kompetens Styrelse med förtroendevalda och ledamöter med särskild kompetens

23 Utveckling från 1/1 2003– 1/1 2005 Fördubblat antal kommuner Fördubblat antal kommuner Fördubblad geografisk area Fördubblad geografisk area Fördubblad ekonomisk omsättning Fördubblad ekonomisk omsättning Fördubblat antal kunder Fördubblat antal kunder 8 nya tjänster (ökning 20%) 8 nya tjänster (ökning 20%) 10 i pension (25% av personalen) 10 i pension (25% av personalen) 48 anställda, 40% ny personal sedan 2002, främst från privata sektorn 48 anställda, 40% ny personal sedan 2002, främst från privata sektorn Kvalitetsledning, ISO 9001 i maj 2003 Kvalitetsledning, ISO 9001 i maj 2003

24 Ledstjärnor Långsiktighet: finansiering och teknik för dagens och framtidens behov, korrekt kostnadsredovisning och prissättning Långsiktighet: finansiering och teknik för dagens och framtidens behov, korrekt kostnadsredovisning och prissättning Samhällsbyggande: VA-utveckling i ägarkommuner, VA-lösningar i omvandlingsområden och skärgård Samhällsbyggande: VA-utveckling i ägarkommuner, VA-lösningar i omvandlingsområden och skärgård VA-abonnenterna är kunder VA-abonnenterna är kunder Arbetsmiljö som attraherar kompetenta medarbetare Arbetsmiljö som attraherar kompetenta medarbetare

25 ...att jobba på Roslagsvatten?

26

27 Ägare: Österåker 62%, Vaxholm 15%, Knivsta 10%, Täby 2%, Danderyd 1%, Vallentuna 10% -Moderbolag Driftbolag Personal Roslagsvatten AB Uppdrag Täby Uppdrag Danderyd -Dotterbolag Anläggningsägare Investeringar Taxor Ingen personal Österåkersvatten AB Vaxholmsvatten AB Knivstavatten AB Styrelsen i moderbolaget utgörs av ledamöter från dotterbolagsstyrelser samt ledamöter med särskild kompetens Vallentunavatten AB

28 Kommunansvarig Ekonomi, budget, taxor Kommunansvarig Ekonomi, budget, taxor Kommunansvarig Produktion, drift och underhåll 4) Kommunansvarig Produktion, drift och underhåll 4) Roslagsvattens styrelse Kommunansvarig Projektering/planering ) Kommunansvarig Projektering/planering ) Organisation för Roslagsvattens dotterbolag Kommunansvarig Kundtjänst Kommunansvarig Kundtjänst Roslagsvatten AB Samtliga kommunansvariga anställda i Roslagsvatten Roslagsvatten AB Samtliga kommunansvariga anställda i Roslagsvatten 1) Styrelseordförande i dotterbolagen ingår i RosvAB:s styrelse. 2) VD i dotterbolaget är RosvAB:s VD eller utsedd från RosvAB:s ledningsgrupp. 3) VD, ekonomiansvarig samt kommunansvarig för proj/plan. är adjungerade till styrelsen. 4) Verksamhet inom produktion och projektering kan läggas ut på entreprenad. Dotterbolagstyrelse 1) 2) 3)

29 ”What´s in it for us”? Samlat grepp på vattenförsörjning Samlat grepp på vattenförsörjning Fördela kostnader för ledning och experter Fördela kostnader för ledning och experter Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning Ökad tillgänglighet och flexibilitet i kundservice och akutverksamhet Ökad tillgänglighet och flexibilitet i kundservice och akutverksamhet Säkerställa krisberedskap Säkerställa krisberedskap Samverkan med VA-leverantörer: Norrvatten, Käppala, Sthlm Vatten, SYVAB Samverkan med VA-leverantörer: Norrvatten, Käppala, Sthlm Vatten, SYVAB Kvalitetssäkring från källan genom kunden (70% vatten) till recipienten Kvalitetssäkring från källan genom kunden (70% vatten) till recipienten

30


Ladda ner ppt "Utgångspunkter VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett naturligt monopol som inte följer kommungränser VA är ett livsmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser