Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R EGISTERVÅRD INFÖR L ADOK 3 – ENGÅNGSBATCHAR M M Hans Persson Nätverksträff 2015-11-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R EGISTERVÅRD INFÖR L ADOK 3 – ENGÅNGSBATCHAR M M Hans Persson Nätverksträff 2015-11-26."— Presentationens avskrift:

1 R EGISTERVÅRD INFÖR L ADOK 3 – ENGÅNGSBATCHAR M M Hans Persson Nätverksträff 2015-11-26

2 2 Skapa kursregistreringar - EB45 Leverades 2014_04 Använder i första hand data som kan härledas från befintliga uppgifter, men kan i sista hand använda standardvärden Man kan undanta användning av standardvärden Nya Ladok kommer att kunna acceptera resultat utan registrering via IK:n

3 3 Skapa programtillfällen - EB46 Levererades 2014_04 Använder endast data som kan härledas från befintliga uppgifter. Läggs i en separat tabell (PTILL3) Måste köras om man vill ha med uppgifter om programantagningar före 2002! Tidigare lagrades programtillfällena på ett annat sätt. Kan numera acceptera tomma parametrar (programfart etc)

4 4 Skapa kurstillfällen för kurser inom program med terminsregistrering - EB47 Levererades 2015_01 Använder i första hand data som kan härledas från befintliga uppgifter, men kan i sista hand använda standarvärden. För att undvika standardvärden kan man ange avvikande parametrar för varje program Läggs i separata tabeller (KTILL3 och KTFORT3) Lokal serie och klass kan användas för avvikande parametrar Vissa fel rättades i leverans 2015_02 och i leverans 2015_03, kan vara lämpligt att köra om EB47 för berörda terminer.

5 5 EB47 fortsättning Om EB47 skapar kurstillfälle med för höga poängbidrag beror det på att det finns kurser med höga poäng i PROGPLK som inte fördelats mellan flera terminer i KTILLP. Lägg in fördelning i KA24 och kör om EB47 för berörda terminer EB47 måste ha körts för att Uppföljning i nya Ladok ska få komplett information. EB47 behöver köras om för aktuella terminer när man lagt in nya poster i programplanerna i KA24 Välj olika inledande tecken för EB47, EB48 och EB50

6 6 Skapa kurstillfällen för fristående kurser och kurser inom program som inte har terminsregistrering - EB48 Levererades 2015_01 Använder endast data som kan härledas från befintliga uppgifter Läggs i separata tabeller (KTILL3 och KTFORT3) Accepterar numera tomma parametrar (kurstakt etc) Kurstillfällen kan skapas även med utgångspunkt från avbrott Kurstillfällen ska inte skapas som omfattar mer än det antal poäng som normalt ingår i en termin från och med leverans 2015_03 som driftsattes 7 oktober

7 7 EB48 fortsättning Kan vara lämpligt att ta bort de uppgifter som lagts in före den 7 oktober och köra om EB48 (om ni inte redan gjort det). Detta förutsätter att man använt ett separat inledande tecken vid körning av EB48. EB48 måste ha körts för att Uppföljning i nya Ladok ska få komplett information. Ändringsbegäran finns om tydligare felutskrift om körning av EB48 avbryts, se åtgärd LADOK-20250, ej beslutat om och när leverans kan ske.LADOK-20250

8 8 Skapa avvikande HST-fördelning inom för kurs i program med terminsregistrering - EB49 Levererades 2015_01 Använder endast data som kan härledas från befintliga uppgifter Läggs i separat tabell (KTILLHST3) Måste köras efter EB47, helst efter EB50

9 9 Kurstillfällen för avvikande FO-registreringar - EB50 Levererades 2015_02 Hanterar de fall där FO-reg är planerad för t ex V14 men genomförs V15 i stället, OK i nuvarande Ladok men inte i Ladok3/nya Ladok Hanterar också de fall där kurser inom program med terminsregistrering har olika poängfördelning mellan terminer inom olika program (EB47 hanterar inte det) Uppdaterar ordinarie kurstillfällestabeller KTILL2/KTFORT2 samt ändrar omgång i FFGKURS OBS: EB50 uppdaterar inte LOK1/LOK2! Kurstillfällen ska numera inte skapas som omfattar mer än det antal poäng som normalt ingår i en termin. EB50 måste köras om med jämna mellanrum eftersom det dyker upp nya avvikande FO-registreringar och nya programplaner där EB47 inte kan ta hand om alla data

10 10 EB50 fortsättning EB50 måste ha körts för att Uppföljning i nya Ladok ska få komplett information. Några fel som rättas i komplettering till leverans 2015_04 med driftsättning den 9 december: -LADOK-20268 I vissa lägen skapades inte kurstillfällenLADOK-20268 -LADOK-20295 Bokstäver kan användas för kursomgångLADOK-20295 -LADOK-20296 EB50 uppdaterar inte IDATUM, ITID och IANVLADOK-20296 Utredning pågår om återställning av loggningsfälten. Loggningen skrevs ut i filen, men inte i databasen. Se åtgärd LADOK-20308, oklart när leverans kan ske.LADOK-20308

11 11 Justering av poängtal i vissa tabeller - EB52 Tar hand om avrundningsfel i KTILLP, KTILL3 och KTFORT3. Levererades i 2015_02

12 12 Engångsbatch EB34 har återupplivats Det finns ett behov av att återuppliva EB34 ”Korrigering av datumuppgifter i FOANT2 i samband uppdelning på beslutsdatum och antagningsdatum” som avvecklades enligt beslut 2012-02-21 Om man valde att lägga datum för utbildningens start samma som beslutsdatum kan datumet ligga före antagningshalvår, något som kan medföra problem Fanns med i leverans 2015_02, men det skrevs inte ut någon fil med förväntat resultat/uppdaterat resultat. Detta fanns med i leverans 2015_03 som driftsattes den 7 oktober

13 13 Ordningsfråga…lämplig körordning EB45 körs före EB47 och EB48 EB48 körs efter EB47 EB49 körs efter EB47 och EB50 EB50 körs efter EB47 och EB48 EB34, EB46 och EB52 kan köras oberoende av andra batchar Blir det fler engångsbatchar inför Ladok3? Inga planerade för tillfället

14 14 RV03 – byte av betygsskala I arbetet med registervård inför Ladok3 har det visat sig att flera lärosäten har ett stort antal poster där betyget inte finns med i den aktuella betygsskalan. IK:n kontrollerar att det betyg som finns ingår i den betygsskala som anges för det godkända provet eller den godkända kursen. OK med annan betygsskala än den som finns för kursen, men betyget måste ingå i betygskalan Felaktiga uppgifter om betygsskala kan korrigeras i Nouveaufunktionen RV03 – fanns med i leverans 2015_03 som driftsattes den 7 oktober

15 15 Rättningsskript Används när fel kan rättas med uppdatering eller borttagning av uppgifter i enskild tabell. Är oftast relaterade till ett registervårdsskript som fått över 100 träffar på minst tre lärosäten. Nya rättningsskript kommer i december eller i januari Kan blir fler rättningsskript beroende på utfallet av registervårdshandbok 22 som är planerad till december Beställs på vanligt sätt i DB03 (kallas där för Uppdateringsskript), se nästa bild:

16

17 17 Hjälp och stöd med registervård Googlegrupp för registervård: ladok3- registervard@googlegroups.comladok3- registervard@googlegroups.com Som produktionssättningskoordinator kan jag ställa upp med svar på frågor, Connectmöten och vid behov besök på lärosäten Hjälp med utredning av orsaker till fel och förslag till lösningar Problem som inte går att lösa: Anmäl till Servicedesk +

18 18 Mer info på Ladok3-wikin https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=5312151 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=5312151 Länken ändras troligen när nya ladok.se tas i bruk Mina kontaktuppgifter: E-post Hans.Persson@stu.lu.seHans.Persson@stu.lu.se Tel arbete 046-2227060 Mobil 070-5344244


Ladda ner ppt "R EGISTERVÅRD INFÖR L ADOK 3 – ENGÅNGSBATCHAR M M Hans Persson Nätverksträff 2015-11-26."

Liknande presentationer


Google-annonser