Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur har användningen av ….förändrat människors sätt att leva? Positivt/negativt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur har användningen av ….förändrat människors sätt att leva? Positivt/negativt."— Presentationens avskrift:

1 Hur har användningen av ….förändrat människors sätt att leva? Positivt/negativt

2 Välj ut ett av påståendena ovan som är naturvetenskapligt, det vill säga ett påstående som grundar sig på naturvetenskap. Ange vilket du valt.

3 b) Förklara varför påståendet du valt är naturvetenskapligt. ”Dom har med hjälp av forskning tagit reda på så pass mycket om röntgen att dom vet att den är farlig.” b) Förklara varför påståendet du valt är naturvetenskapligt. c) Använd dina kunskaper i fysik för att förklara varför påståendet stämmer.

4 c) Använd dina kunskaper i fysik för att förklara varför påståendet stämmer. ”För att ett vindkraftverk inte skickar ut strålning p.g.a. att det bara är en vanlig elgenerator som ger el genom att en propeller snurrar.” ”Röntgenstrålning är farlig eftersom vågorna är så korta och har så mycket energi att de kan gå igenom kläder och in i kroppen och då kan man få cancer.”

5 Beskriv hur denna uppfinning har påverkat vår uppfattning av omvärlden linser) ”Mikroskåpet har gett oss en bild av t.ex. celler och vi vet nu hur allt är uppbyggt p.g.a det.” ”Ja med teleskop och mikroskop (med massor av linser) kan vi se saker som tidigare varit för små eller för långt bort för att se, och med dessa instrument har vi kunnat få nya kunskaper om vår omgivning och dess uppbyggnad.” Ge ett exempel på hur samhället kan ha påverkat vetenskapsmän som levde på 1600- talet

6 ”Det var inte helt ok att vara vetenskapsman på 1600talet. Kyrkan hade väldigt stor makt över vetenskapen och vetenskapen gillade inte kyrkan.”

7 Beskriv hur vår bild av omvärlden har ändrats efter upptäckten. ”Man upptäckte att solen var i centrum och vi inte var i medelpunkten av universum, som kyrkan hade sagt och då förstod människan att den var en del av universum.” ”Man har upptäckt att ljus kan totalreflekteras och studsa fram genom en glastråd. Detta har gett oss nya möjligheter att kommunicera och uppleva nya kulturer. Man kan säga att världen har krympt.”

8 Energiomvandlingar Vilka är energiomvandlingarna?

9 Energiprincipen Energi kan inte skapas eller förstöras bara omvandlas mellan olika energiformer.

10 Energi Ge exempel på olika sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet. Ge exempel på en energiform med bra/dålig energikvalitet. Deras för-/nackdelar för miljön Förnybar-icke förnybar energi

11 Vilka energiomvandlingar?

12 Generator En generator i kärn-, vatten-, vindkraftverk fungerar på samma sätt; att elektricitet uppkommer när en elektrisk ledning (spole) och ett magnetfält rör sig i förhållande till varandra.

13 Väderfenomen Tryck i gaser Jorden är omgiven av ett lufthölje, atmosfären. Luftens tyngd ger upphov till ett lufttryck. Normalt lufttryck vid havsytan är 1013 hPa (hektopascal) eller ≈ 101 kPa. Övertryck = Ett tryck som är större än det omgivande lufttrycket. Undertryck = Ett tryck som är lägre än det omgivande lufttrycket.

14 I en cykelslang och ett bildäck har du ett övertryck. I en vakuumförpackning har du ett undertryck. Gaser ger upphov till ett tryck. Detta beror på att i en gas rör sig molekylerna fritt i förhållande till varandra och när de krockar med en behållares väggar uppstår ett tryck.

15 Om temperaturen ökar ökar också rörelsen hos molekylerna och det ger således upphov till ett högre tryck. Sjunker temperaturen däremot kommer det att leda till ett lägre tryck.

16 Detta kan du testa hemma: Om du öppnar en frysbox och hämtar en glass känner du att locket sugs fast i frysboxen. Det beror på att den varma luften som kommer in i frysen krymper när den blir kall inne i frysen och då suger den fast locket. Det undertrycket jämnas ut efter ett tag men innan det gjort det riskerar du att slita sönder frysen om du drar hårt.

17 – Du kan också testa att blåsa upp en plastpåse och sedan lägga in den i frysen. Vad händer sedan när du tar fram den?

18 Vindar uppstår på grund av skillnader i temperatur och lufttryck på olika platser. Detta får luften att röra sig från ett område­ till ett annat­ för att utjämna dessa skillnader­ och därmed bildas vindar­.

19 När solen skiner värmer­ den upp trakterna kring ekvatorn mer än polerna, land mer än vatten etcetera. När luften värms upp vid markytan på en viss plats stiger den. Lufttrycket ökar då på högre höjd och luft trycks ut åt sidorna. Då minskar lufttrycket på marknivå på den aktuella platsen och luft pressas in från sidorna.

20 Hur uppkommer regnbågen? Regnbågen uppstår när solljusets strålar bryts och reflekteras i regndropparna. Då delas det vita ljuset upp i alla färger, precis som i en glasprisma

21 Strålning Exempel: solstrålning, röntgenstrålning och joniserande strälning Hur uppkommer partikelstrålning? Hur påverkar strålningen levande organismer? Användning: skanning på flygplatser, mobiltelefoni, inom sjukvården för diagnostik med röntgen samt för strålbehandling av cancerpatienter.

22 Partikelmodellen Förklara; faser, fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur Partikellmodellen http://www.youtube.com/watch?v=Zvrj5TeqI_4 http://www.youtube.com/watch?v=Zvrj5TeqI_4 http://www.youtube.com/watch?v=96eRrSV0Q mI

23 Förklara hur isolering fungerar

24 Ohms lag Spänning, resistans och ström a Man har en elektrisk krets i vilken det går en viss ström. Man vill öka strömmen genom att ändra spänningen. Ska spänningen ökas eller minskas? b Man har en krets i vilken det går en viss ström. Man vill öka strömmen genom att ändra resistansen. Ska resistansen ökas eller minskas?

25 c I en krets är spänningen 1,5 V. Man vill fördubbla strömmen genom att ändra spänningen. Hur ska den ändras? d I en krets är spänningen 12 V. Man vill halvera strömmen genom att ändra spänningen. Hur ska den ändras? e I en krets är resistansen 20 Ω. Man vill fördubbla strömmen genom att ändra resistansen. Hur ska den ändras? f I en krets är resistansen 100 Ω. Man vill halvera strömmen genom att ändra resistansen. Hur ska den ändras?

26 Räkneuppgifter på Ohms lag Man kan beräkna hur stor spänning som behövs för att ge en viss ström i en krets med känd resistans. Värdet på spänningen får man genom multiplicera värdet på resistansen med värdet på strömmen. Denna räkneregel kallas Ohms lag. Spänning = resistans ∙ ström a I en krets är resistansen 10 Ω och strömmen 1 A. Hur stor är spänningen? b I en krets är resistansen 10 Ω och strömmen 3 A. Hur stor är spänningen? c I en krets är resistansen 10 Ω och strömmen 5,7 A. Hur stor är spänningen?

27 Förklara med hjälp av begreppet tröghet I texten talas det om tröghetens betydelse i några situationer. Beskriv vilken roll trögheten spelar i följande fall. Uppgift a kan du börja så här: ”Kroppens tröghet gör att...”. a Man kan slå huvudet i vindrutan om man krockar. b Man skvätter av sylt från skeden med en knyck. c Man slår i en spik. d Man stänker av händerna när man har tvättat sig.

28 a... man fortsätter framåt tills vindrutan tar emot. b Syltens tröghet gör att den fortsätter när skeden stannar. c Hammarens tröghet gör att det krävs stor kraft för att stoppa den plötsligt – hammarens mot- kraft trycker in spiken ett stycke. d Vattnets tröghet gör att det fortsätter när hän- derna stannar.

29 Effekt=spännig. ström Räkneuppgifter på effekt och energi a I en elektrisk krets är strömmen 2 A och spänningen 9 V. Hur stor är effekten? b I en elektrisk krets är strömmen 5 A och spänningen 9 V. Hur stor är effekten? c I en elektrisk krets är strömmen 3 A och spänningen 5 V. Hur stor är effekten? d I en elektrisk krets är strömmen 3 A och spänningen 12 V. Hur stor är effekten?

30 Var är lägesenergin/rörelseenergin störst?

31

32

33 Vad påverkar tonen?

34 Hur är lamporna kopplade? Vad hade hänt om man kopplat batterierna på samma sätt?

35

36

37 http://www.youtube.com/watch?v=p X0uyyM3BzU

38 Vad är kraft http://www.youtube.com/watch?v=G8VLb6urSGE Induktion http://www.youtube.com/watch?v=FuXhJ0_rzwY

39 Åska och blixtar http://www.youtube.com/watch?v=f6D3TgMiV-M Kraftverk http://www.youtube.com/watch?v=AnksuVF7osQ

40

41 olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön Hur uppkommer strålning? Energin förbrukas inte utan omvandlas Hur kan energi lagras? Generator principen bygger på att elektricitet uppstår när en elektrisk ledning och ett magnetfält rör sig i förhållande till varandra sjöbris, åskväder, regnbåge eller tornado. hur utsläpp av växthusgaser kan påverka klimatet. Uppkomst av och användningsområden för olika typer av strålning uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik


Ladda ner ppt "Hur har användningen av ….förändrat människors sätt att leva? Positivt/negativt."

Liknande presentationer


Google-annonser