Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod i samhällsvetenskap s. 431-447. Ur centralt innehåll och kunskapskrav  Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod i samhällsvetenskap s. 431-447. Ur centralt innehåll och kunskapskrav  Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder."— Presentationens avskrift:

1 Metod i samhällsvetenskap s. 431-447

2 Ur centralt innehåll och kunskapskrav  Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.  Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.  För E  Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.  I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, (…) samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.

3 Analysmodell: Letar kausala samband OrsakFöreteelseKonsekvens Åtgärd

4 Samhällsvetenskapliga ämnen  Sociologi  Statsvetenskap  Nationalekonomi  Geografi (samhälls-)

5 Bör sexköp avkriminaliseras?  Hur ska/kan man forska för att komma fram till resultat som kan hjälpa till vid beslutsfattandet? Vilka frågor ska/kan man ställa?  Fundera utifrån de olika samhällsvetenskapliga ämnena och ge olika exempel.

6 Redskap  Fakta: påståenden om verkligheten  Begrepp: ord som har fått innehåll för att användas i vetenskapliga sammanhang o Definition o Generalisering av verkligheten o Begrepp som hänger ihop med samhällskunskap?  Värderingar: omdöme, uppfattning, subjektivt  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-rosling-laxar-upp-dansk-programledare-i-tv http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hans-rosling-laxar-upp-dansk-programledare-i-tv  http://iktosbeck.se/josefine/wp-admin/post.php?post=1292&action=edit&message=1 http://iktosbeck.se/josefine/wp-admin/post.php?post=1292&action=edit&message=1 Diskriminering, diktatur, kränkning, sysselsättning, utanförskap, inflation, mörkertal, klass

7 forts. Redskap  Modeller – hjälpmedel för att förstå  Phillipskurvan, analysmodellen, ekonomiska kretsloppet, lagstiftning i Sverige, hur länder förhåller sig till varandra, demografi, behovstrappan  Teorier – antaganden, välunderbyggda, förklarar (så här blir det om vi gör så här… - framtid)  Internationella relationsteorier  Förhandlingsteorier  Människans behov  Samhällsekonomi

8 Positivism  Vi kan inte tänka fram forskning och teorier…  SamhällsvetenskapNaturvetenskap  Experiment och undersökningar på samhället  Observera och dra slutsatser - empiri

9 Strukturalism  Risk att positivismen missar i förståelse  Till exempel:  Undersökning visar att kvinnor som bär slöja vill bära slöja…  …men varför vill de bära slöja?  Vid en gruppintervjuundersökning får man fram att tjejer är mer utsatta för mobbning än killar. Tjejerna menar själva att de ”snackar mer skit” om varandra  …men stämmer det att killar inte är så utsatta för mobbning? Vad måste man kanske mer veta?

10 Hermeneutik  Forskaren är en del av resultatet  Hen kan aldrig vara objektiv  Fundera på:  Kan forskaren aldrig vara objektiv?  Ska hen alltid vara objektiv?  Ge ett konkret exempel på ett arbete där det kan vara viktigt att vara medveten om sina egna åsikter.

11 Hur tar man reda på hur det är/blir i samhället?  Induktion  Teorier ska grundas på erfarenheter  Observationer mönster, modell, teori  Sann till motsatsen har bevisats  Deduktion  Man måste veta vad man letar efter  Hypotes – påståenden om verkligheten  Grund i rationellt tänkande  Jmf: Varför söker elever inte till Osbeck? eller Vår hypotes är att många ungdomar är trötta på Laholm och vill till något nytt och större.  Ge ett konkret exempel på en hypotes man skulle kunna undersöka. Utgå från ert program.

12 Karl Popper - falsifierbarhetsmetoden  En teori är ”sann tills vidare”.  Två krav:  Bra vetenskap ska vara så precis som möjligt.  Elevernas resultat i svenska nationella provet för åk 5 kommer att förbättras mellan åren 2011-2015.  Elevernas resultat i svenska kommer att förbättras.  Bra vetenskap ska vara falsifierbar dvs gå att motbevisa.  Det finns ett samband mellan ålder och glassätande; ju yngre desto mer glass.  I framtiden kommer Laholm att slås ihop med Halmstad

13 Kvalitativa och kvantitativa metoder  Kvalitativa  ingående undersökning, del av samhället  oftast intervjuer, samtal, observationer  Kvantitativa  Få en uppfattning om utbredningen av en företeelse  Vad är vanligast, mest typiskt  Enkäter eller snabbintervjuer  Ge konkreta exempel på när man kan använda kvantitativa och kvalitativa metoder. Koppla till era program.

14 Källor och källkritik  Är det relevant?  Är den trovärdig?  Äkthet (Påhittat? Falska sidor? Citat?)  Tendens (En viss vinkling? Avsikt? Motivera och förklara.)  Tid (aktuella artiklar, sidor? Om inte – motivera.)  Beroende (Från samma ursprungskälla? Hitta ”av varandra oberoende”.)  Ge flera konkreta exempel på när man behöver vara extra vaksam. Använd begreppen ovan.

15 s. 451 Förklara med egna ord uppg. 1, 3 och 5-18

16 Nyhetsanalys  Välj ut en ganska stor aktuell nyhet som flera medier har rapporterat kring. Skriv en analys om händelsen utifrån analysmodellen. Lägg in källhänvisningar och avsluta med en källförteckning. Använd minst två olika källor.  Max 2 sidor (exkl källförteckning).  Inlämning senast:


Ladda ner ppt "Metod i samhällsvetenskap s. 431-447. Ur centralt innehåll och kunskapskrav  Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser