Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tussitaikurit video ja kuva KESKEN. VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tussitaikurit video ja kuva KESKEN. VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG."— Presentationens avskrift:

1 Tussitaikurit video ja kuva KESKEN

2 VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG

3 Tänker jag bli företagare? Jag handlar rätt och hederligt från första början! Jag kommer lättare undan när jag sköter saker på rätt sätt och i rätt tid Jag får ett gott rykte bland både kunder och andra företag Jag tryggar mina egna intressen att jag får pension och sjukdagpenning att verksamheten blir kontinuerlig att jag får finansiering

4 Grunda ett bra företag – startråd Skaffa råd och information (via skatt.fi och yrityssuomi.fi)skatt.fi yrityssuomi.fi Gör en affärsplan och lönsamhetskalkyler (uusyrityskeskus.fi)uusyrityskeskus.fi Ta reda på om du kan få startpeng (te-palvelut.fi)te-palvelut.fi Välj företagsform Fyll i etableringsanmälan, dvs. en s.k. Y-blankett (ytj.fi)ytj.fi

5 Som företagare är du bokföringsskyldig ska du betala förskottsskatt på företagets vinst ska du lämna in en inkomstskattedeklaration och periodskattedeklarationer för mervärdesskatten Deklarera på nätet: vero.fi/ilmoitaverkossa och vero.fi/verotilivero.fi/ilmoitaverkossavero.fi/verotili ska alltid komma ihåg att ge kunden ett kvitto vero.fi/muistakuitti

6 Tänker jag bli löntagare? Jag väljer att handla rätt Jag tar reda på saker och ber vid behov om hjälp Jag väljer en arbetsgivare som handlar rätt Jag skaffar ett skattekort och ger det till arbetsgivaren När jag handlar rätt tryggar jag min utkomst kumuleras mina förmåner, t.ex. arbetslöshetspenningen, moder- eller faderskapspenningen och pensionen garanterar jag att mitt arbetarskydd är i ordning

7 Skaffa skattekortet behändigt på nätet Du kan skaffa ditt skattekort via skatt.fi/skattekort skatt.fi/skattekort Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder Tveka inte att testa tjänsten!

8 Som löntagare får du på våren en förhandsifylld skattedeklaration ska du kontrollera att dina inkomster och avdrag antecknats rätt i deklarationen kan du vid behov korrigera eller komplettera uppgifterna: skatt.fi/skattedeklaration

9 Du hittar information på skatt.fiskatt.fi enligt din livssituation t.ex. studier, unga, värnplikt enligt kundgrupp t.ex. personkunder, företagskunder alla våra e-tjänster

10 Till vad används skattemedlen? Socialskydd t.ex. studiestöd, moderskapspenning, barnbidrag Hälso- och sjukvård Allmän offentlig förvaltning Utbildning Utgifter som anknyter till näringslivet Allmän ordning, säkerhet och landets försvar Boende, samhällstjänster, rekreation, kultur och miljöskydd

11 Till vad används skattemedlen? Med skattepengar finansieras b.la. sjukvård: sjukhus, hälsostationer, ålderdomshem utbildning, lärarlöner, skolmat, studiepenning dagvård sociala understöd och bidrag försvaret vägar, broar, gatuljus bibliotek idrottshallar och andra fritidslokaler

12 Grå ekonomi stjäl av oss alla Bekanta dig med följderna av grå ekonomi: mustatulevaisuus.fi Internetbedrägerier och förfalskade produkter är exempel på grå ekonomi

13 Du väljer! Stöder du grå ekonomi eller deltar du i att bygga och upprätthålla ett fungerande samhälle? Agerar du hederligt som företagare? Arbetar du enbart med skattekortet? Ber du kvitto för dina inköp?

14 Tack för intresset!


Ladda ner ppt "Tussitaikurit video ja kuva KESKEN. VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG."

Liknande presentationer


Google-annonser