Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du bidrar till ett lyckat generationsskifte i ditt eget företag Annika Hall 2014-01-30 Skapa förutsättningar för den framtida utveckling du önskar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du bidrar till ett lyckat generationsskifte i ditt eget företag Annika Hall 2014-01-30 Skapa förutsättningar för den framtida utveckling du önskar."— Presentationens avskrift:

1 Hur du bidrar till ett lyckat generationsskifte i ditt eget företag Annika Hall 2014-01-30 Skapa förutsättningar för den framtida utveckling du önskar ditt företag…

2 Ägare, entreprenör Ägare, entreprenör, företagsledare ?

3 Vd Styrels e Vd Ägare Vd Ägare

4 Att lämna över Lämna vd- rollen Aktivera ägarrollen Fortsätt bidra – i ny roll Stötta – när det efterfrågas Hantera makten Välkomna förändring Respektera dina känslor

5  Potentiell identitetskris  Bli ett ”ex”  Mental och känslomässig mognadsprocess  Insikt om vad man lämnar  Insikt om varför man lämnar

6  Skilj på vd-roll och ägarroll  Ägarråd  Ägardirektiv  Vision för ägandet och företaget  Värderingar  Mål – och förutsättningar för att nå dem  Ägarspelregler  Kriterier för ägande  Ägarkompetens  Förväntningar på ägare

7  Inte bara gå ifrån också gå till  Hur bidrar jag bäst i framtiden?  Kompetens  Kontakter  Kultur  Ny roll  Väl definierad  Meningsfull  Tydligt skild från vd-rollen

8  Bidra med erfarenhet och kunskap…  …när det efterfrågas  Var försiktig med kritik - men ställ gärna frågor  Ge bekräftelse och visa tillit  … det främjar kreativitet och utveckling  Visa i handling att ett vd-skifte har skett

9  Maktaspekter även i familjeföretag  Tre maktbaser (delvis känslorelaterade)  Förälder  Ägare/grundare  Vd/entreprenör  Maktutnyttjande hämmar  Styrelse med extern ordförande/ledamot underlättar

10  Företaget går in i en ny fas  Förändring är inte kritik…  …det är ett sätt att bygga vidare på det du har skapat  Generationsskifte innebär ofta utveckling…  … med grund i rådande vision och värderingar

11  Det är känslosamt  Ofta många olika känslor  Den som tar över bryr sig om hur du känner  Medvetenhet om känslor underlättar kommunikation  Medvetenhet om känslor ökar chansen för lyckat skifte ”At the heart of succession: Awareness from within” http://familybusinesswiki.ning.com/profiles/blogs/at-the-heart-of-succession-awareness-from-within

12 ” Jag har lyckats dra mig tillbaka. Det är en väldigt svår process när du haft ditt eget företag och varit van vid att tillfrågas om allting. Idag är jag inte tillfrågad om någonting… Du måste observera dig själv väldigt noga. Du måste verkligen vilja lösa dessa frågor runt successionen, annars kommer du att misslyckas” (Åke Thambert) Att ha generationsskiftet i sin hand…


Ladda ner ppt "Hur du bidrar till ett lyckat generationsskifte i ditt eget företag Annika Hall 2014-01-30 Skapa förutsättningar för den framtida utveckling du önskar."

Liknande presentationer


Google-annonser