Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bankgiro-/Plusgirotjänster via affärsnavet TietoEnator Information eXchange (TIX). TietoEnator förmedlar och förädlar som servicebyrå och partner till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bankgiro-/Plusgirotjänster via affärsnavet TietoEnator Information eXchange (TIX). TietoEnator förmedlar och förädlar som servicebyrå och partner till."— Presentationens avskrift:

1 Bankgiro-/Plusgirotjänster via affärsnavet TietoEnator Information eXchange (TIX). TietoEnator förmedlar och förädlar som servicebyrå och partner till Bankgirot(BGC) och PlusGirot(PG) olika typer av betaltjänster.. BGCs och PGs tjänster ingår i TietoEnators erbjudande inom området Financial Value Chain (FVC). Gemensamt för samtliga FVC tjänster från TietoEnator är att erbjuda marknaden en enkel och kostnadseffektiv anslutning till betaltjänster

2 Bankgirotjänster i TIX. AG – Autogiro. Bankgirots autogirotjänster är baserade på en överenskommelse, ett s k medgivande mellan leverantör och kund. Leverantören skickar en sammanställning av betalningsuppdragen till Bankgirot. Autogirotjänsten överför automatiskt medel från kundens konton och betalar fakturorna på förfallodagen. Både leverantör och kund kan enkelt ändra eller ta bort medgivanden. Finns i flera fil-layouter A, B, D, E etc…. LB – Leverantörsbetalningar. Betalningsuppdrag. Inga förändringar i dagsläget men eventuellt förändringar pga. nya EU-direktiv som förmodligen kommer under 2009. Oklart om detta påverkar tjänsten.. BG-Inbet – Bankgiroinbetalningar. Nytt format som fr.o.m 20080930 helt ersätter GP, LM. Senare även OCR. OCR – Optical Character Recognition. Lista på utförda betalningar. Kommer att försvinna och inkluderas i BGI-filen. Datum för detta är ej ännu bestämt. BG-Inbet har idag stöd för OCR vilket gör att migrering kan göras när som helst.. LM – Leverantörsbetalningsmottagningar. Lista på utförda betalningar via bank eller Internetbank med felaktig OCR-referens. Kommer att försvinna och inkluderas i BG-Inbet-filen fr.o.m 20080930. GP - Automatisk avprickning. Lista på utförda betalningar via ”snigelpost” med felaktig OCR-referens. Kommer att försvinna och inkluderas i BG-Inbet-filen fr.o.m 20080930. Automatisk avprickning är Bankgirots äldre tjänst för redovisning av inbetalningar på fil. Den består av två delar som redovisar elektroniskt respektive manuellt gjorda betalningar. Tjänsten används främst som ett komplement till Inbetalningsservice OCR för att få alla inbetalningar redovisade elektroniskt.

3 Nya Bankgirotjänster i TIX – kommande formatförändringar. BG-Inbet ny tjänst med OCR, LM och GP. LM och GP ersätts 30 sept 2008.. OCR ersätts under 2009.. De nya formaten kräver förändringar i Decapus/TEIS och mot affärsnavet TIX

4 Bankgirotjänster i TIX - kommande förändringar av sigilleringsmetod. Sigill används idag för att förändringsskydda filer som sänds av kund till BGC.. BGC kommer från och med 1 april 2008 att lansera HMAC som en ny sigilleringsalgoritm för förändringsskydd.. I samband med att HMAC blir tillgänglig kommer MAA fasas ut som sigilleringsalgoritm.. De kunder som idag använder MAA kommer att behöva byta metod.. Sigillering kan göras i lokal applikation, lokal integrationsplattform eller i TIX. Äldre sigillösning MAA. Stödet försvinner 31 mars 2009. MAA – För ”kort” nyckel. Säkerhet ej tillräcklig. Ny sigillösning HMAC. Öppen internationell standard. Helfilssigill. SHA-256 med 128 bitars symetrisk nyckel

5 Plusgirotjänster i TIX – kommande formatförändringar. Total-In kan innehålla OCR, TIPS och Dok-Tolk.. OCR, TIPS och Dok-Tolk fortsätter dock som individuella tjänster.. Det nya formatet Total-In kräver förändringar i företagens affärssystem och rutiner. De nya formaten kräver förändringar i Decapus/TEIS och mot affärsnavet TIX

6 Plusgirotjänster i TIX – Inga inplanerade förändringar av sigilleringsmetod. Sigill används idag för att förändringsskydda filer som sänds av kund till PG.. Tillgängliga sigillösningar. Giroprotector. Nexus Säkdata

7 Plusgirotjänster i TIX (FVC). Total-In. Med Total IN eller Total IN Bas får företaget en sammanhållen redovisning av samtliga ankommande betalningar. Betalningarna redovisas i en och samma fil, vilket ger möjlighet till automatisk avstämning av kundreskontran. Alla tillgängliga uppgifter om samtliga betalningar, inklusive dokumentbilder, redovisas även via Internet.. AG – Autogiro. Autogiro bygger på en överenskommelse mellan betalnings-mottagaren och betalaren om automatisk debitering på betalarens konto. Banken flyttar pengarna på förfallodagen. Det gör Autogiro till ett enkelt betalningssätt för betalaren och ger betalningsmottagaren enkla rutiner och säkra betalningar. Programleverantör som har för avsikt att implementera Autogiro och som inte tidigare har funktionen i affärssystemet/programmet rekommenderas att välja Bankgirots Autogiro. FS – Fakturabetalningsservice. Fakturabetalningsservice är en effektiv tjänst för alla företag och organisationer som vill ha enkla och rationella betalningsrutiner. PlusGirot bevakar förfallodagar och sköter även avräkningen av kreditnotor. Redovisningen av utförda betalningar kan kunden få på fil eller papper.. Inbetalningsservice – OCR. Med Inbetalningsservice återredovisar PlusGirot betalningsinformationen till kunden via datamedia, vilket ger möjlighet till automatisk avstämning av kundreskontran.. T.I.P.S. – Elektronisk redovisning. T.I.P.S. är en tjänst som redovisar elektroniska meddelanden knutna till betalningar från Fakturabetalningsservice. Istället för att få gireringskort utskrivna tillsammans med kontoutdraget får betalningsmottagaren en fil med motsvarande information.. DokTolk. Doktolk ger förbättrad information om ankommande betalningar genom sökning i kontoutdragsinformationen efter kundens unika nummer som används för avprickning i kundreskontran.. Girodirekt. Med GiroDirekt kan företaget snabbt utföra sent inkomna betalningar, själv övervaka både insända filer och registrerade betalningar, tillgång till likviditetsprognoser samt få elektronisk redovisning via fil eller i GiroVision.. GiroDirekt i kombination med GiroVision ger företaget många fördelar, t ex att kunna se hela filinnehållet och enkelt ändra, signera eller om så önskas makulera betalningarna via

8 Nya Bankgiro-/Plusgirotjänster i TIX – TietoEnators erbjudande. TietoEnator erbjuder en heltäckande framtidsanpassad lösning för BGCs/PGs tjänster.. TietoEnators tjänsteplattform TIX är kopplad till BGC via banknätet SNIX och PGs via redundanta förbindelser. Det är fasta förbindelser med hög prestanda och säkerhet.. Anslutning till kund kan ske med ett flertal olika tekniska lösningar. Helt enligt kundens önskemål och affärsbehov.. TietoEnator erbjuder stöd för BGs nya sigilleringsmetoden HMAC. Under en övergångstid kan även den gamla sigilleringsmetoden MAA användas parallellt.. Sigilleringsmetoden HMAC erbjuds både som tjänst i TIX och som lokal tjänst i kundens integrationsmotor TEIS/Decapus. Tilläggstjänster. I det fall företag inte hinner att anpassa affärssystemen till det nya formatet, erbjuder TietoEnator konvertering till det äldre formatet. Det ger fördelen att företaget kan fokusera på en tidsplan som passar företagets förutsättningar.. Vi erbjuder även möjlighet till att från BGC/PG hantera företagets banktransaktioner helt separat från andra kunder, vilket ger större flexibilitet vid behov av omsändningar eller temporära lagringar vid t.ex systembyte eller tillfälligt stopp hos företaget.. I det fall företaget har flera olika affärsområden med olika affärssystem kan även transaktioner delas upp till olika filer avseende transaktionstyp och meddelandereferens.. Fördelar. En anslutning till en stor mängd tjänster i TIX. Kostnadsbesparing jämfört med egen anslutning. Tillgång till anslutning mot 6000 partners, leverantörer och kunder via TIX. Övervakning och säkerhet. Tilläggstjänster. Proffesionell och kunnig support. TietoEnators verksamhetkunnade Publica kunder


Ladda ner ppt "Bankgiro-/Plusgirotjänster via affärsnavet TietoEnator Information eXchange (TIX). TietoEnator förmedlar och förädlar som servicebyrå och partner till."

Liknande presentationer


Google-annonser