Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018."— Presentationens avskrift:

1 Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018

2 Dagens program 9.30 Personcentrerat arbetssätt i VGR 10.00Introduktion till personcentrerat arbetssätt: Eva Brink, Prefekt och professor i vårdvetenskap Högskolan Väst Normmedvetenhet i vården: Carina Kullgren, Lektor Högskolan Väst 11.15 Personcentrerat arbetssätt på SKaS: Inger Böl, regional förändringsledare 11.45 Avslutning

3 Effekter av Personcentrerad vård Förbättrad smärtlindring Minskad känsla av otrygghet Ökad självtillit Ökad livskvalitet Minskning av trycksår eller annan medicinsk komplikation Förbättrade utskrivningsrutiner Kortare vårdtider (30-50%) Högre frekvens av återgång till hemmet efter sjukhusvistelse Reducerade vårdkostnader med 40% (Brännström & Bohman 2014, Dudas et al 2012, Ekman et al 2012, Fors et al 2015, Hansson et al 2015, Olsson et al 2006, Olsson et al 2004, Ulin et al 2015)

4 Vi har en patientdriven vård – ett av de långsiktiga regiongemensamma målen för 2018 Utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt – en av de prioriterade aktiviteterna 2016

5 Politisk Styrgrupp HSS Tjänstemanna-styrgrupp KS HoS Styrgrupp Lars Viklund projektägare, Ingela Wennman SU, Elisabeth Kenne Sarenmalm SkaS, Sylvia Määttä, Susanne Tedsjö Projektledning Deluppdrag 2 Planera och genomföra Lärandeseminarier i höst Susanne Tedsjö projektledare Regionala förändringsledare (Regional resurs, planera och hålla i piloter, kontakter, samt utbilda team) Anna Törnered (AL), Katrin Modig Pallin (KS), Patrice Anderberg, Ewa Lallo Carlsson (SÄS), Inger Böl (SKaS), Charlotte Almkvist Hall (NU), Emily Lappas (Närhälsan) Deluppdrag 1 Uppföljning och utvärdering Sylvia Määttä, Mats Andrèn Nätverk Omvårdnads- frågor Utvecklings- rådet Patient- kontakter PROJEKTORGANISATION PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT Leveranser 29/4, 23/6, 29-30/9 och 15/12

6 febmars aprmaj juni 20 okt Pilot 1a Pilot 1b Pilot 1c 12 34 Grundprogram Övergripande upplägg Handledningsträffar 5 Inom förvaltningarna

7 Projekt som startar en kulturresa – en förändring mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Initialt går fem förvaltningar igång med pilotprojekt. Ett lärandeprojekt, både på regional- och förvaltningsnivå.

8 Sammanfattning Beslut HSS 28/1 budget och inriktning klar 1 februari startade 6-7 förändringsledare utsedda av sina förvaltningar (AL, NU, Kungälv, SkaS, Närhälsan, KS,SäS) Grundprogram och storworkshop. I grundprogrammet deltar förändringsledarna samt pilotgrupper. 8 mars fördjupning personcentrering, filmades. Piloter inom förvaltningarna har valts ut.

9 Vad händer på Alingsås lasarett? Informations- och etableringsarbete. Dockar an till FAAVVo-projektet. Ett arbete kring att utveckla personcentrerat arbetssätt är inlett på en internmedicinsk avdelning. En arbetsgrupp på avdelningen är tillsatt. Delar av arbetsgruppen går ett grundprogram arrangerat av GPCC. Spridningsarbete. Baslinjemätning, både med patienter och personal.

10 Framgångsfaktorer En personcentrerad ledning (på alla nivåer) som ger tydliga mandat för utveckling En flexibilitet och vilja till att förändra strukturer Tid till utbildning Patientmedverkan

11 Uppdrag under fikapausen Samtala med två nya bekantskaper och ta reda på deras tidigare erfarenheter kring PCA och deras förväntningar på regionens projekt


Ladda ner ppt "Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018."

Liknande presentationer


Google-annonser