Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategier för kvalitet och praktiskt arbete som ger resultat Åsa Bergenheim Karlstads universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategier för kvalitet och praktiskt arbete som ger resultat Åsa Bergenheim Karlstads universitet."— Presentationens avskrift:

1 Strategier för kvalitet och praktiskt arbete som ger resultat Åsa Bergenheim Karlstads universitet

2 KARLSTADS UNIVERSITET Kvalitetsarbetet differentierat och decentraliserat

3 KARLSTADS UNIVERSITET Utvärderingarna kom som en kalldusch

4 KARLSTADS UNIVERSITET Så här kan det väl ändå inte vara!!

5 KARLSTADS UNIVERSITET Det är fel på systemet … bedömningarna … utvärderarna …

6 KARLSTADS UNIVERSITET Vi har ett problem … som måste lösas!

7 KARLSTADS UNIVERSITET Kvalitetsarbetet splittrat struktur, systematik, analys, bedömning, uppföljning, ansvar, engagemang, resultat

8 KARLSTADS UNIVERSITET

9 Process vid ”bristande kvalitet” STEG 1Analys och åtgärder För varje examensmål som fått omdömet ”bristande kvalitet” ska följande frågor besvaras konkret, tydligt och kortfattat: Vilka är orsakerna till att utbildningen brister vad gäller detta examensmål? Vilka konkreta åtgärder har vidtagits/kommer att vidtas för att komma tillrätta med dessa orsaker, så att examensmålet nås? På vilket sätt kommer dessa åtgärder att göra att examensmålet nås? Hur kommer detta examensmål att examineras?

10 KARLSTADS UNIVERSITET STEG 2Erfarenhetsutbyte och benchmarking kontakt med minst ett lärosäte STEG 3Åtgärdsplan regelbundna diskussioner med och feedback från dekanus och rektor godkänns av rektor Arbetet genomförs på institutionsnivå STEG 4 Återrapportering

11 KARLSTADS UNIVERSITET Kvalitetsmodell med fyra ”pelare”

12 KARLSTADS UNIVERSITET Hur jobbar vi för att studenten ska nå mål? Målmatriser - alla program Alumnundersökningar Kompetensutvecklingsenhetens utbildningar för lärare - studentcentrerad undervisning och ESG Systematisk granskning/revidering av kursplaner ”Utvärderingsautomaten” – med lärandemålen i centrum

13 KARLSTADS UNIVERSITET Hur jobbar vi för att studenten ska nå mål? ”Utvärderingsautomaten” – med lärandemålen i centrum Kursens lärandemål Möjligheten att under kursen utveckla förmågor i relation till kursens lärandemål Möjligheten att i examinationsuppgifter visa förmågor i relation till kursens lärandemål Egen arbetsinsats Bemötande och information

14 KARLSTADS UNIVERSITET Intern kvalitetssäkring – för Kau viktiga framgångsfaktorer Ledningen visar engagemang - i tal och handling Ansvaret för utveckling ligger hos ”verksamheten” Kontinuerliga dialoger mellan rektor och fakultetsledningar Systematiska redovisningar av kvalitetsarbete

15 KARLSTADS UNIVERSITET Vi kämpar på – och vi är på väg!

16 KARLSTADS UNIVERSITET Dessutom …. Nära, systematiskt och långsiktigt samarbete för ökad kvalitet i utbildningarna


Ladda ner ppt "Strategier för kvalitet och praktiskt arbete som ger resultat Åsa Bergenheim Karlstads universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser