Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU. VFU Verksamhetsförlagd utbildning Skall genomsyra utbildningen Innefattar alla delar av lärarrollen VFU på heltid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsförlagd utbildning - VFU. VFU Verksamhetsförlagd utbildning Skall genomsyra utbildningen Innefattar alla delar av lärarrollen VFU på heltid."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

2 VFU Verksamhetsförlagd utbildning Skall genomsyra utbildningen Innefattar alla delar av lärarrollen VFU på heltid Betyg G, VG eller U (från kull ht-15) Bedöms av examinator tillsammans med VFU-lärare

3 VFU-kurserna Totalt 30 hp – 20 veckor Uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och förlagd till relevant pedagogisk verksamhet Förutom VFU möter den studerande verksamheten under fältstudiedagar

4 Partnerområden (PO) Linnéuniversitetet har en lång rad partnerområden där man kan genomföra sin VFU. Det kan vara en kommun, del av kommun eller i vissa fall en enstaka skola. Varje partnerområde har en samordnare som ansvarar för placering på skola och hos lärare. Tanken är att ett partnerområde skall erbjuda en bredd och möjlighet att se flera olika enheter.

5 Byte av PO Läser man mot förskollärare eller grundlärare tillhör man samma PO under hela utbildning under förutsättning att aktuellt PO kan erbjuda bredd och variation. Om man tillhör ett mindre PO sker ett byte efter VFU 2. Läser man mot G gör man halva sin VFU på gymnasiet och halva sin VFU på högstadiet. Det kan innebära ett PO-byte i de fall då bredd och variation ej kan erbjudas. Som student vid Linnéuniversitetet är man garanterad en placering i något av våra PO. Utifrån det får man vara införstådd med att placering kan ske i andra kommuner än den man önskat i första hand.

6 Karta över partnerområden

7 Vad innebär VFU? Träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. Reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska studier. Utveckla samarbetsförmågan i arbetslag och tillsammans med kollegor och barn/elever.

8 Hur går det till? Du önskar tre alternativa partnerområden. Viktigt att du tänker igenom samtliga val. Du får endast välja ETT inom Växjö eller Kalmar. VFU-koordinator placerar dig i ett partnerområde. Samordnare i partnerområdet placerar sedan dig på specifik skola med en VFU- lärare. Först när detta är inlagt i LUB-portalen kan du räkna placeringen som klar. Viktigt att du som student i god tid innan din VFU kontaktar din lärare.

9 Registerutdrag Glöm inte att begära ut ett registerutdrag hos polisen i god tid före din första fältstudiedag eller VFU. Rektor kan neka dig att genomföra din fältstudiedag eller VFU om du ej har utdraget med dig första dagen. Registerutdraget är endast aktuellt under ett år så se till att alltid ha ett giltigt hemma.

10 Särskilda skäl för VFU-placering Ansökan om särskilda skäl kan lämnas i samband med att man framför önskemål om placering i partnerområde för VFU. Beviljas särskilda skäl innebär det att man får förtur till en viss VFU-plats. Sådana skäl kan t.ex. vara speciella familjeförhållanden, sjukdom eller liknande. Däremot räknas inte träningstider, arbete eller husdjur som särskilda skäl. Man kan inte åberopa särskilda skäl för VFU på hemorten om inte hemorten är en avtalskommun. Ansökan om särskilda skäl görs då du loggat in i LUB-portalens VFU-webb för att söka VFU-plats i partnerområde (PO).

11 Reseersättning vid VFU Studenter får räkna med en kostnad i samband med VFU motsvarande kostnaden för ett månadskort gällande för 3 zoner, dock max motsvarande 2 stycken månadskort per termin. Om kostnaden överstiger denna summa ersätts studenten för mellanskillnaden mot uppvisande av kvitto. Skulle det inte fungera med kollektivtrafik finns regler och ansökningsblankett för körersättning på hemsidan. Måste alltid ansökas om två veckor innan VFU påbörjas! Det utgår ingen resersättning för resor som genomförs med ankomst till studieorten (Växjö), eller då resorna sker med stadstrafiken inom Växjö tätort.

12 Personlig anknytning VFU bör inte göras på en enhet som du som student har en personlig anknytning till. Vad innebär personlig anknytning? Nära anhörig, enhet som du själv varit elev på eller annat som kan ha betydelse för din VFU och bedömning. Som student har du rätt till en opartisk bedömning. Som VFU-lärare har man rätt att kunna få göra en opartisk bedömning. Om kursansvarig uppmärksammar en placering som bedöms som olämplig pga. personlig anknytning kommer studenten att få en ny placering inför VFU-perioden. Som student har du skyldighet att upplysa VFU-koordinator eller kursansvarig om du upptäcker att du fått en placering som inte är lämplig utifrån ovanstående.

13 Tidsplan Blandade fältstudiedagar beroende av program. Förskola och Fritidshem första VFU v. 46-50 F-klass-3 och 4-6 första VFU vt 16. Ämneslärarna första VFU ht 16 eller vt 17 Önska partnerområde/kommun senast söndagen 20 september kl. 24.00. I början av vecka 42 beräknas placeringarna vara klara – och publiceras i LUB- portalen. Glöm inte att kontakta din VFU-lärare i god tid före fältstudiedagar och VFU- perioder.

14 Internationella möjligheter Utbytesstudier Självständigt arbete VFU utomlands En VFU-period utomlands, ej den första Ansöka 1 februari läsåret innan Information: http://lnu.se/namnden-for- lararutbildning/for-lararstudenter/internationella- mojligheter-for-lararstudenter/vfu-i-utlandethttp://lnu.se/namnden-for- lararutbildning/for-lararstudenter/internationella- mojligheter-for-lararstudenter/vfu-i-utlandet

15 VFU-koordinatorer Kalmar: Andreas Larsson VFU-koordinator Telefon: 0480-44 73 23 andreas.larsson@lnu.se Växjö: Katrin Bladh VFU-koordinator för ämneslärare, KPU och utlands-VFU Telefon: 0470 – 76 74 73 katrin.bladh@lnu.se Malin Erdtman VFU-koordinator för förskola, fritidshem, F-3 och 4-6 Telefon: 0470-76 75 50 malin.erdtman@lnu.se


Ladda ner ppt "Verksamhetsförlagd utbildning - VFU. VFU Verksamhetsförlagd utbildning Skall genomsyra utbildningen Innefattar alla delar av lärarrollen VFU på heltid."

Liknande presentationer


Google-annonser